3D inmeten gebouwen

PelserHartman is gespecialiseerd in 3D meet- en tekenwerk van bestaande gebouwen en  installaties in gebouwen. We brengen jaarlijks meer dan 1.000.000 m2 gebouwen in kaart met een team van bouwkundigen. Wij adviseren in de beste meettechnieken en tekenmethoden voor het 3D inmeten van gebouwen. Verder begeleiden we bedrijven die willen starten met 3D meten en laserscanning en tekenen met pointclouds. We stellen al ons kennis en apparatuur beschikbaar voor onze partners.

3Dscan 3D inmeten gebouwen Isabella kazerne Vught

Het 3D inmeten van gebouwen levert een pointcloud op, die de bestaande situatie volledig en geometrisch correct vastlegt.

3D inmeten gebouwen met laserscanner

We meten gebouwen in om 2D tekeningen en 3D modellen te maken en om bestaande tekeningen te controleren. Daarnaast maken we nulmetingen en vooropnamen om zakkingen of andere veranderingen vast te kunnen stellen. Het kan ook zijn dat ruimten ingemeten worden om te controleren of objecten in de ruimte passen. Wij meten en tekenen de meest uiteenlopende kleine en grote objecten voor eigenaren, architecten, ontwikkelaars, aannemers en beleggers.

Het meten gebeurt bijna standaard met een 3D laserscanner. Benieuwd hoe een pointcloud er in het echt uit ziet? Download gratis voorbeelden om zelf te testen in uw eigen software.

PelserHartman meet gebouwen in met bouwkundigen

PelserHartman meet gebouwen altijd standaard met een team van bouwkundigen. Wij zijn gespecialiseerd in het inmeten en uittekenen van grotere of complexe projecten, waarbij onze bouwkundige ervaring een belangrijke rol kan spelen. We zetten steeds vaker high-end apparatuur in op onze projecten, maar zijn uiteraard nog steeds prima in staat om met een bouwkundig oog waardevolle schetsen te maken.

voorbeeld-schets-doorsnede-713

Schetsen op papier maken we bijna nooit meer, maar we doen het wel als dit de beste oplossing is voor uw project.

Niet alles hoeft direct getekend te worden

Steeds vaker meten in met 3D laserscanners, waardoor een groot gedeelte van het tekenwerk achterwege kan blijven of gefaseerd uitgevoerd kan worden. Het betreft vaak inmetingen waarbij ook Total station en GPS worden ingezet. En uiteraard is er nog vaak sprake van een klein deel handmatige opname van lastig bereikbare of onzichtbare delen.

3D meten met 3D scanners

Door 3D in te meten wordt de vorm en positie van objecten vastgelegd. Wanneer we meten met laserscanners wordt het object gevangen in een wolk van meetpunten die bestaat uit miljarden coördinaten. Een 3D inmeting is bijna direct een compleet 3D product. Maar let op! Men zal goed moeten afspreken wat het precieze product van de meetresultaten zal moeten zijn en hoe het aangeleverd moet worden om geen teleurstellingen te krijgen. Een pointcloud is heel waardevol maar wel wat anders dan een 3D solid of faces model.

Voordelen 3D scannen in het totale bouwproces

Lees over de directe en indirecte voordelen van 3D laserscannen in het totale bouwproces obv unieke concepten van PelserHartman op de pagina Voordelen 3D scannen in het totale bouwproces.

Modelleren luifel winkelcentrum in pointcloud 3D scan

Door direct in de pointcloud te modelleren, hoeft de bestaande situatie niet eerst uitgetekend te worden. Dit bespaart tekenuren en verkleint de kans op fouten in de uitwerking van de meting.

3D scannen goedkoper dan traditioneel meten?

‘Is 3D meten of scanning goedkoper? Nee, 3D inmeten is bijna nooit goedkoper als u het alleen vergelijkt met de post ‘traditioneel’ meten voor het maken van plattegronden’. Wel is 3D meten beter, sneller en goedkoper als u naar het totale proces gaat kijken. Ook heeft het inzetten van laserscannen een toegevoegde waarde voor allerlei andere processen. Hierdoor zijn ook kosten- en efficiency voordelen te halen.

PelserHartman zorgt er echter wel voor dat laserscanning nooit duurder zal zijn dan traditioneel meten. Wij kiezen ervoor om gebouwen waar mogelijk met behulp van high-end laserscanners in te meten zonder meerkosten ten opzichte van een traditionele inmeting te maken. De inzet van deze techniek maakt het mogelijk om producten te leveren die in alle fases van het project voor alle bouwpartijen van toegevoegde waarde kunnen zijn en kosten kunnen besparen.

Lees meer over de voordelen van 3D scannen in het totale bouwproces!

Voordelen scanning boven traditioneel inmeten

Een pointcloud wordt gemaakt door een laserscanner. Het meten met laserscanners en de scandata die hieruit voortkomen hebben vele voordelen ten opzichte van de data die worden gemaakt met traditionele meetmethoden. Het grote voordeel ten opzichte van traditioneel inmeten is dat het totale gebouw wordt ‘gevangen’ in een 3D puntenwolk en er daardoor een exacte maatvoering beschikbaar is van alles wat de laserscanner heeft gescand. De grootste voordelen van een pointcloud hebben we hieronder opgesomd.

  • De pointcloud vormt direct een 3D model (weliswaar uit meetpunten) dat onmogelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden.
  • De pointcloud kan zo gemaakt worden dat u nooit meer terug hoeft te gaan naar de locatie. Er wordt niets vergeten in te meten.
  • De pointcloud kan rechtstreeks als onderlegger gebruikt worden in vele tekenprogramma’s zoals bijvoorbeeld AutoCAD of REVIT voor het opzetten van een 2d of 3D tekening of voor het verder opwerken van tekeningen.
  • De pointcloud kan zo worden opgebouwd dat een deel van het tekenwerk achterwege kan blijven. Tekenwerk kan eenvoudiger gefaseerd worden wanneer men werkt met een pointcloud.
  • De pointcloud is een 3D inmeting die zowel voor 2d als 3D tekenwerk gebruikt kan worden.
  • De pointcloud maakt het uitbreiden van het pakket tekeningen met bijvoorbeeld extra doorsneden eenvoudig. Men hoeft  niet terug naar de locatie om extra meetwerk te verrichten. Men maakt gewoon een snede op een andere plaats in de pointcloud.

Ga voor meer informatie over pointclouds naar de pagina Point cloud uit laserscanner.

Viewers van laserscandata

U kunt zelf het hele gebouw bekijken vanaf uw bureau vanuit alle standplaatsen van de laserscanner. U kunt er ook in meten. Deze viewers passen prima in het concept “niet alles hoeft altijd getekend te worden”. Ga voor meer informatie over verschillende viewers naar de pagina 3D-viewers en truview.

Ortho foto van de pointcloud

Wij kunnen ortho foto’s maken van bijvoorbeeld gevelaanzichten. Dit doen we op basis van een gekleurde pointcloud. Deze ortho foto's kunnen dienen als onderlegger voor gevelrestauratie plannen en als documentatie in geval van schade, of voor archeologie. Kijk voor meer informatie op de pagina orthofoto laserscan.

orhtofoto walpoort automatisch tekenen 3D scan

Dit is geen foto maar een orthogonaal aanzicht van een pointcloud. Een orthofoto is eenvoudig en goedkoop te genereren als er op de juiste manier gescand wordt en bespaart dan veel tekenuren.

Zelf gebouwen inmeten met hulp van PH

Veel bedrijven hebben de behoefte om delen van ons werk zelf in eigen huis uit te voeren. Daarom bieden wij een verdieping van onze service aan. Wij geven instructie over het in kaart brengen van gebouwen en objecten en adviseren over de meest geschikte meet- en tekenmethoden voor uw situatie. We adviseren in de aanschaf van meetsystemen en geven instructies en trainingen. Daarnaast kunt u bij ons een laserscanner huren. Lees meer hierover op de pagina Laserscanservice.

3D inmeten monumenten

Monumenten inmeten is vaak een hele klus. Het maakt niet uit of er 2D- of 3D-tekeningen gemaakt moeten worden, het project bestaat bijna altijd uit meten en analyseren op bouwkundig vlak. 3D laserscanner kan hierbij een goede ondersteuning bieden wanneer scheurvorming, complexe vormen of snelheid een rol spelen.

klooster-inmeten-eikenburg-eindhoven

Dit klooster in Eindhoven is met 3D scan snel compleet ingemeten. In de foto verderop ziet u hoeveel meetdata de scanner maakt.

3D inmeten kloosters en kerken

Het inmeten van kerken en kloosters is een discipline op zich. Kerken en kloosters zijn grote, complexe structuren die vragen om een slim plan van aanpak en inzet van high-end apparatuur. Onderstaande link naar blogpost geeft informatie over kloosters en kerken inmeten om vervolgens semi-automatisch 2D tekeningen en 3D modellen te maken. De blogpost is opgesteld rondom het project Stevenskerk Nijmegen dat PelserHartman samen met Van Hoogevest architecten uitvoerde.

Lees verder op de blogpagina Kerken inmeten en semi-automatisch tekenen.

????????????????????????????????????

Zeer complete gekleurde pointcloud uit high-end laserscanner. Deze pointcloud toont niet alleen het gebouw, maar geeft ook 'gratis' een overzicht van het omliggende terrein erbij.

Artikel 3D laserscannen van monumenten

(Bron: SUPport, maart 2013)

Laserscannen is één van de vele meetmethoden om een gebouw in kaart te brengen. We praten vaak over scannen, maar we bedoelen eigenlijk het 3D inmeten van objecten met een combinatie van meetinstrumenten waarvan de scanner er één van is. In dit artikel gaan we er echter voor het gemak even van uit dat we monumenten volledig inmeten met laserscanners. Een scanner scant nergens door heen, levert geen 3D model, en scan-to-BIM bestaat niet. De scanner meet een object met miljarden meetpunten. In dit artikel vertel ik over de techniek van het laserscannen, het scannen van monumenten en het maken van een goed scanplan. Tot slot vertel ik nog even iets over het maken van een pointcloud.

Noordbrabants museum en Waterstraatcomplex

Voorbereiding voor grootschalige uitbreiding en renovatie monumenten.

Een goed voorbeeld van een project waarbij bouwkundige analyse een grote rol speelde is het Noordbrabants museum en het voormalig proviciehuis.

Het Noordbrabants museum en voormalig provinciehuis te ’s-Hertogenbosch wordt uitgebreid gerenoveerd. Een gebouw in kaart brengen is meer dan het meten van zichtbare onderdelen. U wilt weten hoe het gebouw bouwkundig in elkaar steekt, zodat u goede bouwkundige tekeningen kunt maken. PelserHartman meet met bouwkundigen en beheerst de traditionele meettechnieken die deze bouwkundige analyse ondersteunen.

Voor deze renovatie moet de opbouw en kwaliteit van de begane grond vloer duidelijk worden. PelserHartman bracht de volledige kruipruimte in kaart en maakte gedetailleerde tekeningen, omschrijvingen en fotoboeken over de funderings- en vloerconstructie.

Niet altijd hoeft alles direct digitaal uitgetekend te worden. Zo schetste PelserHartman hele boekwerken vol met de details van de stijlkamers van het museum. De locatie van de detailschetsen werd aangeduid op foto’s en aangeleverd aan de architecten. De architecten digitaliseerden de schetsen pas wanneer dat nodig was.

Een andere manier om niet te tekenen is het 3D scannen van de situatie. U kunt tekenen in de pointcloud of zeer betaalbaar orthofoto's laten genereren door ons wanneer u aanzichten nodig hebt.

Lees verder op de pagina Kerken inmeten en semi-automatisch tekenen

Inmeting vervanging natuursteen met 3D scan

Een oude natuursteengevel in de Wagenstraat in Den Haag is aan vervanging toe. De aannemer heeft de taak om de bestaande natuursteen gevel te vervangen door een exacte kopie van de authentieke gevel. Natuurlijk kan zo'n gevel in veel gevallen ook prima handmatig ingemeten worden. Maar in dit geval hebben we wel te maken met een smal en druk straatje in de Haagse binnenstad. Werken met steigers of hoogwerkers is in dat geval niet echt wenselijk en bovendien erg duur.

3D scan natuursteen inmeting voor renovatie

3D scan natuursteengevel voor renovatie.

We hebben deze gevel exact en op hoge resolutie ingemeten met een 3D laserscanner. Hierdoor zijn alle profileringen van de natuursteen ornamenten, de sparingen, de kozijn- en neggematen exact 3-dimensionaal in beeld en maat gebracht. De scanner heeft niet zo veel last van voorbij rijdende auto's en fietsende mensen. We hebben meetdata genoeg doordat we op vier verschillende standplaatsen scanden. De totale tijd die we doorbrachten op locatie was 1,5 uur. Ook de volledige straat en de gevellijnen van de buurpanden werden ingemeten. Er zal echter weinig gebruik gemaakt worden van deze data.

Hiernaast ziet u een fragment dat aangeeft wat de gedetailleerdheid van de opname is.

 

Gebouw inmeten met pointcloud

Wilt u een gebouw inmeten voor een verbouwing? Of wilt u uw complete vastgoed-portfolio vastleggen met 3D-scans? Neem dan direct contact op met ons via +31 73 613 5729. Onze 3D meetoplossingen kunnen uw veel tijd en geld besparen. Wilt u zelf testen met pointclouds, 3D viewers en orthofoto's? Download dan gratis voorbeeld.