3D inmeten terrein en DTM-meting

PelserHartman doet DTM-meting en maakt 2D situatietekeningen en digitale terreinmodellen als DTM, DSM en DEM. Het 3D inmeten van terreinen en gebieden kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld met landmeetkundige apparatuur zoals total stations of GPS-instrumenten. We meten terreinen vaak in met 3D laserscanners en drones. Dit heeft enkele grote voordelen boven deze arbeidsintensieve traditionele methoden.

Terreinen meten met laserscanners

Bij het meten van terreinen wordt vaak veel informatie verlangd. Op traditionele wijze gaan landmeters vaak nog op pad met total station en gps-instrument om bijvoorbeeld onderstaande terreinonderdelen in te meten:

 • terreingrenzen meten
 • bestrating en putten
 • parkeerplaatsen inmeten
 • hoogtematen alle belendingen meten
 • schuttingen
 • groen
 • trafohuisjes
 • lantaarnpalen
 • bomen inmeten (inclusief stamdiameter)
 • inzicht in het verloop van terreinhoogtes t.o.v. N.A.P.
 • gebouwencontouren vastleggen

DTM-meting

Deze arbeidsintensieve exercitie kan vervangen worden door een DTM-meting met een laserscanner. Hiermee worden alle onderdelen vaak met slechts enkele scanposities in kaart gebracht. Informatie is gemakkelijk naderhand uit de pointcloud te halen. De laserscanmeting is desgewenst ook uit te voeren in het RDNAP coördinatenstelsel.

3D inmeting van een terrein met 3D scanners

3D inmeting van een terrein met 3D scanners. Het resultaat is een pointcloud oftewel puntenwolk

Voordelen DTM-meting met 3D scanners

 • Alle zichtbare onderdelen worden ingemeten.
 • Fasering van het tekenwerk is beter mogelijk.
 • De kans op menselijke fouten, zoals het vergeten van enkele meetpunten, is zeer klein.
 • De pointcloud is de perfecte basis voor het maken van visualisaties.
 • Werken met pointclouds betekent besparing op teken- en visualisatiewerk.
 • Een accurate en complete basis voor 2D en 3D tekenwerk.
 • Een betrouwbare basis voor volumeberekeningen.
 • Snel grip op hoogteverschillen en hoogtelijnen.
 • Goede basis voor het maken van schaduw- en bezonningstudies.
 • Snel grip op plaats en stamdiameters van bomen.
 • Contouren van gebouwen worden automatisch meegenomen in een DTM-meting.

Terreinen meten met drones

Meten van grote volumes en terreinen vanuit de lucht

Bij extreem grote volumes of bij situaties waar niet vanuit de grond gescand kan worden, kan een drone worden ingezet. Dronemetingen zijn gebaseerd op fotogrammetrische principes waarbij terreinhoogtes kunnen worden berekend aan de hand van fotografisch materiaal. Het is niet de drone zelf die meet. In de meeste gevallen worden foto-opnames gemaakt met een fototoestel welke onder een drone is bevestigd. Het is niet altijd mogelijk om een drone in te zetten. Neem contact op met PelserHartman over de mogelijkheden van dronemetingen. Lees meer over de mogelijkheden van inmeten met drones.

Asctec Falcon helikopter drone

De Asctec Falcon helikopter drone is onder andere geschikt voor het inmeten van grote terreinen.

2D terreintekening of 3D model

De pointcloud uit de laserscan is dé basis om op te modelleren en tekenen. Alle informatie is in de laserscan opgeslagen. De informatie kan op elk gewenst moment hieruit gehaald worden. Het is ook mogelijk om alle meteen om te zetten in modellen en tekeningen. Het grote voordeel van de 3D laserscan is dat men niet meer naar de locatie terug moet om een vergeten boom in te meten. Alles staat in de pointcloud. Ga naar onze terreintekeningenpagina voor meer voorbeelden.

Digitale terreinmodellen DTM, DSM en DEM

Wanneer over terreinmodellen wordt gesproken, komen termen als DTM , DSM en DEM veelvuldig ter sprake. Het DEM betekent Digital Elevation Model. Dit is de digitale weergave van een terrein. DEM wordt vaak onderverdeeld in DTM en DSM.

DTM is de afkorting voor Digital Terrain Model. Bij deze weergave wordt alleen het terrein (de grond) in beeld gebracht. Bomen, gebouwen en andere objecten zijn niet in deze weergave te zien. Bij het DSM: Digital Surface Model, wordt de bebossing en bebouwing en overige elementen wél in beeld gebracht. Er wordt een 'lappendeken' over het terrein heen gelegd.

Hoogtekaart (DEM) waarin middels kleuren de hoogte wordt gevisualiseerd.

Hoogtekaart lijnen weergave

De genoemde begrippen DEM, DTM en DSM worden niet altijd door iedereen op dezelfde manier gebruikt. Soms wordt een hoogte lijnenweergave verwacht en soms een mesh vlakkenmodel. Bespreek vooraf welk product gewenst is.

Vertaling van het volumemodel naar hoogtelijnen. Links 3D rechts 2D hoogtekaart.

Vertaling van het volumemodel naar hoogtelijnen. Links 3D rechts de 2D hoogtekaart.

Grondvolume meten

PelserHartman maakt nauwkeurige volume- en voorraadmetingen, ook wel stockpile-metingen genoemd. Voorraden en voorraadverschillen worden met periodieke 3D metingen en deformatie-analyses helder in kaart gebracht. De stockpile-metingen kunnen zowel binnen, in opslaghallen en loodsen, als buiten uitgevoerd worden. De metingen worden uitgevoerd met hoogwaardige meetapparatuur zoals 3D scanners, drones en fotogrammetrie. Meer informatie over volume en voorraadmetingen vindt u op de pagina volume-bepaling-en-stockpile-meting.

Vormverandering van grond en terrein meten

Het is mogelijk om vormveranderingen of verplaatsingen van grond en terrein in kaart te brengen. In de praktijk gaat het vaak om het bepalen van verschillen in inhoud of om zakking in beeld te brengen. Het analyseren van vormveranderingen wordt ook wel deformatiemeting genoemd. Grofweg zijn er twee verschillende soorten deformatieanalyses:

 • Vergelijkingen tussen verschillende statische inmetingen. De eerste meting wordt de nulmeting genoemd. Hiervan wordt een 3D model gemaakt. Het 3D model van de tweede meting wordt vergeleken met het model van de eerste meting. De modellen worden als het ware op elkaar gelegd.
 • Continu-monitoring. Bepaalde punten of vlakken worden continu gemeten en met elkaar vergeleken. Een dergelijk systeem wordt vaak toegepast om zakkingen in de omgeving van bouwputten in de gaten te houden.

Lees meer over vormverandering en deformatiemetingen op de pagina 3D deformatiemetingen.

3D inmeten terrein met gebouwschil

Het inmeten van terreinen in combinatie met het inmeten van gevels van gebouwen is een voor de hand liggende combinatie wanneer er gemeten wordt met 3D laserscanners. In veel gevallen wordt één van de twee onderdelen met geringe meer-inspanningen volledig ingemeten. Het is natuurlijk de kunst om zaken te combineren en de vraag om inwinning van data goed af te stemmen met alle belanghebbenden. Doe je dit slim, dan kun je duizenden euro's besparen op een project.

We krijgen veel aanvragen op gebied van renovatie van de gebouwschil. Hierbij merken we dat de kosten voor het inmeten van gevels zeer aantrekkelijk worden, wanneer dit gecombineerd kan worden met de inmeting van het terrein. Een aantal voorbeelden toont waarom digitaal inmeten van de buitenschil van gebouwen in combinatie met het terrein inmeten zo interessant is. De prijzen kunnen we helaas vanwege de privacy van onze opdrachtgevers niet vermelden. Indien u wenst, kunnen wij u eenvoudig prijsindicaties geven op basis van algemene voorbeelden of voor uw eigen project. Dit mogen ook projecten uit het verleden zijn. We helpen u graag om inzicht te krijgen in de kosten van het digitaal inmeten van gevels, daken en terreinen.

Zuiderparkweg 's-Hertogenbosch

Opdrachtgever woningcorporatie Zayaz wilde een volledige terreininmeting van het terrein gelegen aan de Zuiderparkweg en de Henric Spieghelstraat te 's-Hertogenbosch. De volgende zaken zouden ingemeten moeten worden.

 • terreingrenzen
 • bestrating
 • parkeerplaatsen
 • hoogtematen alle belendingen
 • hagen
 • schuttingen
 • trafohuisjes
 • lantaarnpalen
 • bomen, inclusief stamdiameter
 • inzicht in het verloop van terreinhoogten t.o.v. N.A.P.
 • contouren van gebouwen (het betrof twee grote objecten)
3d inmeting terrein Den Bosch

3D inmeten terrein en gevels in pointcloud.

Bovengenoemde zaken zullen over het algemeen vaak opgenomen en ingemeten worden door landmeters met total stations. Wij hebben alle bovenstaande zaken inclusief alle gevelaanzichten ingemeten met één persoon met een laserscanner binnen 4 uur. U ziet het resultaat in de afbeelding hierboven. Zoals u ziet zullen de gevels in veel gevallen automatisch worden ingemeten wanneer we terreinen meten. Dat geldt natuurlijk andersom, voor gevallen waarbij gevels worden ingemeten. U krijgt een groot gedeelte van het terrein cadeau!

3D inmeten terrein met laserscanner voor planstudie

Een projectontwikkelaar had in eerste instantie eigenlijk alleen maar een terreintekening nodig met daarop een aantal panden. Na het stellen van enkele vragen bleek het toch wel handig om wat meer informatie te hebben over de omgeving zoals gevellijnen van naastgelegen panden, wegen, bushokjes, bomen etc. We besloten om de volledige situatie in te meten met een laserscanner. De totale opname bestond uit 15 scanstandplaatsen en nam ongeveer 3,5 uur op locatie in beslag. De scandata gaf ons de mogelijkheid om vervolgens relatief snel een terreintekening te maken door de pointcloud horizontaal door te snijden op één meter boven maaiveld. Bekijk hier de terreintekening.

3D laserscanner inmeten terrein DTM meting

Meer over inmeten gevels en terreinen en digitaal inmeten van gebouwen

Wil u meer informatie over dit onderwerp of over het digitaal inmeten van gebouwen in het algemeen? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. U kunt hiervoor het beste bellen met het nummer van ons kantoor in 's-Hertogenbosch: +31 (0)73-6135729. Lees ook de aparte pagina over het inmeten van gevels.