Scan to BIM

Scan to BIM begint met 3D laserscannen. We maken 3D BIM modellen, waarbij de scandata als onderlegger gebruikt wordt. In de toekomst genereren we bijna automatisch 3D BIM modellen. We onderzoeken hiervoor op dit moment de mogelijkheden van machine learning en AI.

Automatisch van 3D scan naar BIM model

We zullen straks niet meer tekenen, maar controleren en bijsturen. Het echte “Scan-to-BIM” bestaat nu nog niet, maar we zijn goed op weg en steeds meer delen van het tekenproces zijn geautomatiseerd. Zodra we hier concrete resultaten boeken, melden we dit in onze nieuwsbrief. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Deze pagina gaat over BIM voor de bouw. Ben je op zoek naar mogelijkheden voor facility- en onderhoudstoepassingen? Kijk dan op de pagina BIM voor beheer en onderhoud.

Scan To BIM videoblog

In de onderstaande video vertelt Jeroen Pelser wat Scan to BIM is en wat het niet is.

Jeroen Pelser van PelserHartman spreekt over Scan to BIM

Wat is BIM?

We gaan BIM-men, oftewel virtueel bouwen. BIM betekent Bouw Informatie Modellering. Of in het Engels: Building Information Modeling. BIM is een methode die ervoor zorgt dat alle relevante informatie wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal 3D gebouwmodel. BIM-men is een continu proces tijdens het gehele bouwproces. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken in principe aan hetzelfde model en met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.

BIM is een 3D model waaraan informatie gekoppeld is
BIM is een 3D model waaraan informatie gekoppeld is

Scan to BIM van PelserHartman

We leggen objecten vast met 3D scanners in een wolk van meetpunten (de pointcloud) en maken 3D BIM modellen van de scandata. Het begrip Scan to BIM schept de verwachting dat er automatisch een BIM-model ontstaat vanuit een pointcloud. Dat is nu nog niet het geval. Het is nu vooral het handmatig overtrekken van de pointcloud. Dit is al een hele vooruitgang met de oude situatie.

In de toekomst meten we op een steeds hoger niveau in 3D en genereren bijna automatisch 3D BIM modellen. We zullen dan niet meer tekenen maar controleren en bijsturen. Er komen nu al meer methoden beschikbaar, waarmee delen van het tekenproces geautomatiseerd verlopen. Wil je hierover meer weten? Bel dan +31 73 613 5729.

Scan to BIM voor bouw in de nabije toekomst

  • 3D scannen bestaand gebouw
  • Pointcloud importeren in BIM tool
  • Automatisch omzetting naar intelligent, accuraat en betrouwbaar 3D BIM Model

Wij pakken het onderwerp Scan to BIM op deze pagina wat breder op. We behandelen verschillende onderwerpen waarbij alles draait om het aspect: Niet alles hoeft meer getekend te worden. We kijken dus wat breder naar mogelijkheden om snel van een 3D scan naar een 2D tekening of 3D model te komen. Uiteraard kan dit 3D model ook een BIM model zijn.

Van pointcloud naar 3D model zonder modelleren

Een tussenvorm van ‘van pointcloud naar 3D model’ zonder modelleren is meshing. PelserHartman maakt regelmatig mesh modellen (driehoeksvlakken) voor partijen die niet met pointclouds kunnen werken. Meer info vind je op de pagina van pointcloud naar 3D model zonder modelleren.

Wat is de meerwaarde van Scan to BIM

  • Niet alles hoeft altijd getekend te worden.
  • Tekenwerk kan sneller en goedkoper (Onderdeel van onze Partnercontent)

Scan to BIM: niet alles hoeft getekend te worden!

Bouwkundigen willen altijd alles eerst maar eens even op tekening zetten. Deze eerste reactie is logisch gezien het verleden. Er was vaak geen goede tekening aanwezig of de tekening klopte niet. We maakten schetsen en metingen op locatie en verwerkten de opname tot een 2D of 3D tekening. Je meette wat je nodig had voor de betreffende bouwfase waar je op dat moment in zat. De tekening was nodig om te kunnen ontwerpen en communiceren.

De manier van inmeten is inmiddels totaal veranderd. We meten zo veel en op zo’n hoog niveau dat we altijd genoeg data hebben voor alle bouwfasen. We hoeven nooit meer terug naar de locatie en hebben eigenlijk het hele gebouw al virtueel verplaatst naar ons kantoor. Maar er is nog iets gebeurd; we hebben het gebouw volledig gevangen in een wolk van punten. De hele geometrie van wanden, vloeren, wandopeningen, kozijnen, ramen, deuren, installaties, en interieur is bekend en zelfs foto realistisch zichtbaar. Je kunt je daarom steeds vaker de vraag stellen: “Moet ik alles nu wel gaan tekenen?”

Integratie scan en BIM-model

integratie 3D scan 3D model

De afbeelding hierboven laat de integratie zien van een 3D laserscan met een 3D model. De laserscan is niet uitgewerkt tot een tekening. Dit is ook niet nodig voor het doel van deze opdracht in deze fase. Het doel is hier; controleren of het nieuwe ontwerp wel past in de bestaande situatie. Botst het niet met de aanwezige elementen? Dit is eenvoudig te controleren en clash detections kunnen ook worden uitgevoerd op een pointcloud. Ook de bijbehorende visualisatie van bestaande en nieuwe situatie kan prima gegenereerd worden op basis van de scandata. De afbeelding hieronder laat dit zien.

Scan to BIM voor industrie – tekenen in de pointcloud

Tekenwerk kan sneller en goedkoper

Er zijn steeds meer goede automatiseringen om tekenwerk sneller en dus goedkoper te later verlopen. Niet alle mogelijkheden in automatisering zijn eenvoudig te vinden omdat er veel pakketten zijn en vaak maar moeilijk duidelijk wordt welke pakketten in combinatie gebruikt kunnen worden. Daarbij komt de beste automatisering niet direct voor in de bouwwereld. De meeste innovaties op gebied van laserscanning en pointclouds ontstaat in de industrie. Dit is dan ook de reden dat PelserHartman actief is in de industrie. We kunnen de kennis die hieruit voortkomt gebruiken in de bouw.

Er zijn op dit moment een aantal andere methoden en softwarepakketten die het tekenwerk kunnen versnellen. Dit verandert echter zo snel dat we aanraden om ons te bellen voor de recentste informatie. We vertellen je dan graag welke oplossing voor jouw doel het beste geschikt is.

Laserscanner levert pointcloud en geen BIM-model

Veel mensen praten over Scan to BIM maar bedoelen daarmee eigenlijk iets anders. Ze hebben het over een 3D tekening op basis van een 3D-meting. BIM-men omvat veel meer dan het maken van een 3D tekening. Het gaat hierbij onder andere om de opbouw van een intelligent model waarbij sprake is van koppelingen naar databases. De elementen in de tekeningen moeten opgebouwd zijn volgens vaste afspraken in een eenduidige taal (IFC en IFD).

Het is daarom een vaststaand feit dat de tekening vanaf het eerste begin opgebouwd moet worden uit intelligente schematische elementen. Importeren van losse punten en lijnen in een standaard dxf of dwg-formaat levert geen geschikte elementen voor een BIM-model. Deze informatie kan slechts gebruikt worden als onderlegger om het model mee op te zetten. Dit geldt natuurlijk ook voor pointclouds. Scan to BIM bestaat daarom niet als eenduidige handeling. De punten uit een pointcloud hebben nauwelijks entiteiten en geen andere eigenschappen dan een coordinaat. Er bestaat geen automatisering die de data uit een pointcloud kan omzetten naar schematische 3D objecten met eigenschappen geschikt voor BIM. De pointcloud blijft slechts een onderlegger.

Pointcloud uit 3D-scanner geeft de perfecte werkelijkheid

Scannen op korte afstand met een zeer hoogwaardige laserscanner geeft de perfecte opname van de werkelijkheid. Deze output is in de meeste situaties in de bouw echter niet gewenst. We willen een snelle meting met minimale afwijking waarmee we vervolgens strakke bouwkundige tekeningen gaan maken. Het vastleggen van de werkelijkheid is dus eigenlijk helemaal niet gewenst. Met scannen gebeurt dit wel. Of dit nu wenselijk is of niet. Daarom zijn pointclouds niet altijd geschikt en moeten ze vooral gebruikt worden als onderlegger voor het maken van bouwkundige tekeningen. Het schematiseren van de pointcloud is natuurlijk niet nodig wanneer men een basis wil hebben voor het maken van perfecte visualisaties. Kijk voor een voorbeeld van perfecte visualisaties op de pagina 3D laserscannen van ornamenten en beelden.

Lees verder over meer voordelen van 3D scannen in het totale bouwproces.