Tekenwerk

PelserHartman blijft diensten op gebied van tekenwerk verder uitbreiden. Technieken als 3D scanning en fotogrammetrie hebben tekenwerk revolutionair veranderd. Veel voorname partijen hebben ons gevraagd om de toepassingen en software op gebied van tekenwerk verder door te ontwikkelen. We verzamelen alle ervaring en signalen uit de markt stoppen deze in het verbeteren van onze meet- en tekenmethoden.

Drempel verlagen in vroege fase

Goede informatie van een bestaand gebouw is belangrijk. Het is de basis voor alle plannen. Het verzamelen van gegevens wordt uitgesmeerd over de verschillende bouwfasen. Hierdoor vindt er veel dubbel werk plaats. We begrijpen dat vaak de middelen ontbreken om in een vroege fase een goede inmeting te laten uitvoeren. Wij hebben daarom oplossingen die dubbel werk voorkomen. Tekenwerk kan in verschillende fasen in delen op aanvraag gemaakt kan worden. Ook is het niet altijd meer nodig te tekenen, met bijvoorbeeld pointcloud doorsnedes of orthofoto’s.

PelserHartman kan voor u onderstaande tekenwerkzaamheden verrichten:

Meet- en tekenwerk is een specialisme

Gebouwen in kaart brengen is nog steeds een ondergeschoven kind. Dat is vreemd want iedereen weet dat bestaande gebouwen niet meer gesloopt maar hergebruikt worden. Het specialisme meet- en tekenwerk moet op de agenda in een vroege fase van het bouwproces. Nu is het budget om een gebouw in kaart te brengen nog vaak niet aanwezig of verkeerd berekend. Er is veel te kiezen en daarom pleiten wij ervoor om de meet- en tekenbureau’s de ruimte te geven om een goed advies uit te brengen. Nu wordt er nog vaak gezocht naar een minimaal product tegen minimale kosten. We zien daardoor vaak in een latere fase meerwerk ontstaat, doordat blijkt dat men toch meer had moeten vragen.