Persoonlijk contact?  Afspraak maken

VEELGESTELDE VRAGEN 3D SCANNEN

Heeft u een 3D scan nodig, maar weet u niet goed wat het is? U kunt via onderstaande database alvast een aantal antwoorden vinden.

3D scannen

WAT IS 3D SCANNEN?

Scannen is het 3D inmeten van een object met een laserscanner. Dit meetapparaat meet razendsnel alle onderdelen die zichtbaar zijn vanaf de plaats waar de scanner staat. Het resultaat van de inmeting is een wolk van meetpunten waarbij ieder punt een coördinaat is met de juiste X-, Y- en Z-waarde. Omdat de scanner nergens ‘doorheen kan kijken’ maken we verschillende scans op meerdere plaatsen. De scans worden aan elkaar ‘geknoopt’ tot één groot bestand. De totale wolk van meetpunten noemen we een geregistreerde pointcloud. Dit bestand kan gebruikt worden voor het maken of controleren van tekeningen en 3D modellen. De scandata wordt ook gebruikt voor het maken van 3D viewers, visualisaties, simulaties, clash-detections, orthofoto’s en deformatieanalyses.

Nog meer weten? Lees dan onze in onze kennisbank het bericht: 3D Scannen basics: Wat is 3D scannen?

Wil je iets laten scannen, ook als je verder weinig kennis hebt van laserscannen of pointclouds? Neem dan direct contact met ons op.

WAAROM 3D SCANNEN?

Zowel het inmeten met scanners als ook het tekenen of modelleren met scandata levert veel voordelen op. Het inmeten gebeurd snel en foutloos met meer dan 1 miljoen meetpunten per seconde. De hele ‘as-built’ van het object of gebouw wordt virtueel verplaatst naar je kantoor waarbij alle details later zichtbaar en meetbaar zijn. Je hoeft nooit meer terug naar de locatie voor ‘vergeten maten’ of aanvullende metingen. Scandata (de pointcloud) levert de perfecte basis voor het maken en controleren van tekeningen.

Je tekent en modelleert sneller en bovendien maak je veel minder teken- en interpretatiefouten. De scandata kan ook gebruikt worden voor het maken van visualisaties, simulaties, 3D viewers, clash-detections, orthofoto’s en deformatieanalyses. In steeds meer gevallen hoeft niet alles meer getekend te worden. Pointclouds zijn direct geschikt voor het analyseren van de as-built situatie, het uitvoeren van vorm-analyses en het opsporen van eventueel aanwezige problemen of schade.

Lees ook onze blog over de belangrijkste misvattingen rondom 3D laserscanning.

De voordelen van 3D laserscanning op een rijtje:

 • Inmeten gaat sneller, beter en foutloos (met high-end scanners)
 • Volledige opname van de werkelijkheid
 • Complete basis voor 2D en 3D tekenwerk
 • Complete basis voor controle 3D modellen
 • Basis voor centrale maatvoering
 • Modelleren gaat beter en sneller
 • Grip op complexe vormen
 • Ongrijpbare zaken komen aan het licht
 • Documentatie en nulmeting
 • Maakt fasering van het werk mogelijk
 • Maakt spreiding van kosten mogelijk
HOE WERKT EEN 3D SCANNER?

Een 3D laserscanner maakt een zeer realistische en accurate opname van de werkelijkheid. Hij ‘vangt’ zichtbare objecten in een wolk van miljarden meetpunten. Een scanner is een meetinstrument dat met hoge snelheid metingen verricht, vaak wel meer dan 1.000.000 meetpunten per seconde.

De meettechniek is in de basis hetzelfde als die van de reflectorloze total station, maar dan heel veel sneller en volledig automatisch. De meetdata die gemaakt wordt door een 3D scanner noemen we een puntenwolk of pointcloud. Het meetapparaat ‘de laserscanner’ verricht niet alleen metingen, maar maakt tegelijkertijd ook foto’s (meestal met een interne camera) om achteraf ieder meetpunt de juiste kleurwaarde te kunnen geven.

Op deze manier ontstaat snel een goed beeld van het object in zijn omgeving. Er zijn verschillende typen scansystemen zoals pulse-, phase-, wfd- en structured-light-scanners. De meest bekende merken terrestrial 3D scanners zijn Leica, Z+F, Faro, Riegl en Trimble.

HOE NAUWKEURIG IS 3D LASER SCANNING?

Over nauwkeurigheid zijn boeken vol geschreven. Geodesie of landmeetkunde is een vak en het is niet eenvoudig om uit te leggen hoe nauwkeurigheid gezien en bepaald moet worden. Uiteraard kunnen we er wel een paar dingen over vertellen.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat begrippen als maataccuratie en scanresolutie vaak door elkaar worden gebruikt. Als mensen spreken over maataccuratie of nauwkeurigheid dan bedoelen ze vaak de resolutie, oftewel de mate van detail en de afstand tussen twee punten. Accuratie (of nauwkeurigheid) is de mate van overeenstemming van een gemeten afstand met de daadwerkelijke afstand.

De nauwkeurigheid zegt iets over de afwijking van een individueel punt binnen een denkbeeldige bol met straal x. Het heeft niet zo veel zin om te kijken naar de specificaties van de scanner als we de nauwkeurigheid van de meting willen bepalen. De nauwkeurigheid wordt namelijk ook bepaald door factoren waar de scanner zelf weinig invloed op heeft. Bijvoorbeeld; de samenstelling van de kleur en structuur van het materiaal dat ingemeten wordt en de omstandigheden; luchtvochtigheid, stof, temperatuur, druk.

Ook praktijkinvloeden zoals de scanmethode of scanplan, scaninstellingen, registratiemethode en software moeten niet vergeten worden. En uiteraard zijn de vaardigheden van de scanoperator van het allergrootste belang. In de praktijk geldt dat 3D scanning altijd een beter bruikbaar resultaat oplevert dan iedere andere vorm van inmeten. In de wereld van scanners is het met name van belang dat de meetdata of pointcloud betrouwbaar is. Daarom werken wij altijd met gekalibreerde scanners van top-merken en mensen met verstand van zaken. Wil je toch echt getallen horen? De afwijking van een meetpunt binnen 1 lokale scan op relatief korte afstand zal vaak 1 tot 2mm zijn.

Nog meer weten? Lees dan onze in onze kennisbank het bericht: 3D Scannen basics: Nauwkeurigheid en resolutie

3D LASERSCANNING KOSTEN / WAT KOST EEN LASERSCAN

Rondom de kosten van 3D scannen bestaat wat onduidelijkheid. Het klinkt volgens sommigen duur, anderen verwachten dat het alles veel goedkoper maakt. In de praktijk maakt een slim scanplan projecten goedkoper. Vooral wanneer er een betrouwbare dataset wordt gemaakt die door meerdere partijen gebruikt kan worden. Ook is het belangrijk om laserscandata niet als losliggend eiland te zien. 3D scanning heeft namelijk een zeer positieve invloed op het modelleerwerk. Dat werk gaat namelijk sneller en foutlozer wanneer je gebruik maakt van high-end 3D scanning.

PelserHartman werkt alleen met high-end scanners. Het verschil tussen high-end en low-end scanners kunt u hier lezen.

Wat maakt de prijs?

De kosten worden bepaald door het aantal uren en het uurtarief. Uurtarieven worden voor een groot deel bepaald door de kosten van de apparatuur. Laserscanning is een containerbegrip en er zijn veel verschillende soorten scanners voor verschillende toepassingen. De scanners maken niet allemaal dezelfde soort pointcloud. Sommige scanners zijn heel snel, maar wat minder nauwkeurig. Andere scanners kunnen slechts een hele korte afstand meten maar zijn dan wel zeer nauwkeurig, soms wel 0,001mm. High-end scanners zijn niet goedkoop in de aanschaf. De kosten worden daarbij ook nog eens sterk verhoogd door software, onderhoudscontracten, jaarlijkse kalibratie kosten (al snel € 4.000,- per jaar en 1 maand geen scanner), verzekeringen, accessoires zoals targets (€ 400,- tot € 700,- per stuk) etc.

Kosten voor het aanschaffen van een 3D scanner variëren van €20.000,- tot €250.000,- of meer. Een gemiddelde high-end 3D scanner voor het inscannen van gebouwen kost €50.000,- tot €90.000,-. Uiteraard bepaald de hoogte van de investering voor een groot deel het tarief. Maar ook zaken als onderhouds- en kalibratiekosten en de complexiteit van het project zijn factoren die de tarieven beïnvloeden.

In onze kennisbank hebben we een uitgebreider artikel geschreven over de aanschaf van een 3D scanner.

Scantarieven

Scantarieven variëren van €95,- tot €250,- per uur. Een gemiddeld markttarief voor een snelle high-end terrestrial scanner is €165,- excl. btw. Is het tarief veel lager? Dan is vaak iets aan de hand. Zo kan het zijn dat er een low-end scanner wordt ingezet. Het tarief hiervoor kan rond de €95,- per uur zijn.

Wat maakt de totaalprijs onderaan de streep?

Zoals hierboven omschreven worden scankosten in grote mate bepaald door  het scantarief maal het aantal scanuren. Een dag scannen kan €2000,- kosten. Dat klinkt misschien duur, maar de vraag is natuurlijk; hoeveel kun je doen in een dag? Soms maken we wel 200 scans op een dag met 1 laserscanner. Het aantal scans dat we kunnen maken in een dag wordt in grote mate bepaald door de gewenste resolutie en of je een gekleurde of ongekleurde pointcloud wil ontvangen.

Verder worden de kosten bepaald door; planning, reisafstand en het registratieproces. Met registratie bedoelen wij het samenvoegen van alle gemaakte scans.

Wij schreven al eens een uitgebreid verhaal, met kostenoverzicht van een project dat wij eerder uitvoerde. Zo krijgt u beter inzicht.

Wilt u iets laten scannen, maar heeft u verder weinig verstand van laserscannen of pointclouds? Neem dan snel contact met ons op, wij helpen u graag verder.

 

Diepere kosten/baten analyse

Het klinkt soms alsof 3D scannen met high-end apparatuur alleen duur kan zijn. Wie vaker projectbreed kostenanalyses heeft gemaakt weet wel beter.

De kosten zijn vooral afhankelijk van de mate waarin de mogelijkheden van 3D scanning benut worden. Daarnaast worden de kosten per onderdeel of bouwfase erg laag wanneer de data door meerdere partijen gebruikt kan worden. Combineren en vooruitkijken zijn sleutelwoorden. Vaak wordt er meerdere malen door meerdere partijen gemeten, want in de bouw meet iedereen zijn eigen werk. Dit heeft naast dubbele metingen nog eens veel extra kosten door dubbele reistijd en uitwerktijd tot gevolg. De combinatie van de verschillende gemaakte meetgegevens levert in veel gevallen een onnauwkeurig en foutgevoelige meetresultaat. Vaak komen verschillende meetdata – en de producten die hiermee gemaakt worden – niet met elkaar overeen. PelserHartman heeft een methode ontwikkeld die deze problemen voorkomt en bovendien extra voordeel opleverd. Deze methode heet centrale maatvoering.

IK WEET ER NOG NIET ZOVEEL VAN, EN NU?

Dat is natuurlijk geen probleem. PelserHartman 3D measuring solutions is er voor iedereen die geinteresseerd is in 3D laserscannen.

Wij concentreren ons op het in kaart brengen van bestaande situaties en objecten met de meest geavanceerde kennis en apparatuur. Daarnaast helpen we mensen die willen starten met 3D scanning. Zo geven we trainingen in zowel het uitvoeren van scanning als ook het modelleren met pointclouds in diverse tekenpakketten.

Een aantal knappe koppen zijn dagelijks bezig met innovatie. Ze zijn altijd op zoek naar betere en snellere methoden om objecten in kaart te brengen. Neem snel contact met ons op als je meer wilt weten.

Overweeg ook eens het uitvoeren van een pilotproject. Op deze manier krijg je snel veel te weten en ervaring met 3D scanning.

POINTCLOUDS EN BIM

WAT IS BIM?

Het woord BIM is een afkorting die staat voor: Building Information Modeling.

In het Nederlands: Bouw Informatie Modellering. Het virtueel bouwen of BIMMEN is naast 3D scanning de bekendste innovatie van de laatste jaren in de bouw. Een BIM is een 3D model van een object of gebouw waarbij niet alleen de vormen of geometrie, maar ook de informatie over de elementen is vastgelegd. Het 3D model heeft een geïntegreerde database die onder andere materiaaleigenschappen en hoeveelheden bevat. Een dergelijk model wordt vaak opgebouwd conform bepaalde afspraken of een standaard zoals de RVB-BIM-norm. Het niveau van detail wordt vaak vastgesteld door gebruik van de term LOD wat betekent ‘level of detail’. 3D scans worden gebruikt als basis voor het maken van een BIM van de bestaande as-built situatie van een gebouw, terrein of object.

WAT IS SCAN TO BIM?

Scan to BIM (ook wel scan2bim) is een uitdrukking voor het in kaart brengen van een gebouw, terrein of een ander object. We bedoelen hiermee het inmeten van de bestaande situatie met behulp van 3D scanners en het maken van een 3D BIM(model) van het betreffende object.

We moeten de uitdrukking ‘scan-to-BIM’ echter niet te letterlijk nemen. Het is (nog) niet mogelijk om een object in te scannen en om de scan vervolgd automatisch om te zetten naar een 3D BIM. Wel bestaan er al veel verschillende mogelijkheden om delen van het teken- en modelleerwerk te versnellen en automatiseren. 

Lees meer over dit onderwerp op onze scan-to-bim pagina.

WAT IS EEN POINTCLOUD?

Een pointcloud is een wolk van meetpunten waarbij ieder meetpunt een eigen coördinaat (X,Y,Z-waarde) heeft. In de praktijk wordt zo’n pointcloud meestal gemaakt door een 3D laserscanner.

Een laserscanner is een meetinstrument dat op hoge snelheid alles inmeet dat zichtbaar is vanaf de standplaats van de scanner. De scanner meet nergens doorheen waardoor we op meerdere verschillende plaatsen moeten gaan staan om de opnamen uit te voeren. De verschillende scans worden later op kantoor aan elkaar verbonden met de juiste oriëntatie en binnen hetzelfde coördinatenstelsel. Dit proces noemen we pointcloudregistratie. De ruwe scandata wordt hierbij omgevormd naar een volledige samengevoegde geregistreerde pointcloud.

Daarna start het proces van de pointcloudvalidatie. We voeren dan verschillende testen uit om er zeker van te zijn dat we correcte en betrouwbare data leveren. Als laatste maken we de gewenste export zodat de pointcloud bruikbaar wordt in jouw teken- of modelleerprogramma. Pointclouds kunnen als onderlegger gebruikt worden in bijvoorbeeld Autodesk Revit, Autocad, Inventor, Recap, Plant 3D, Civil 3D, Vectorworks, Sketchup Pro + Undet, Archicad, Microstation, Bentley plant software, Cyclone, Cloudworks, CADworx, Aveva PDMS, Intergraph SmartPlant 3D.

Nog meer weten? Lees dan onze in onze kennisbank het bericht: 3D Scannen basics: Wat is 3D scannen?

Wil je iets laten inscannen, ook als je verder weinig verstand hebt van laserscannen of pointclouds? Neem dan direct contact met ons op.

WAT KAN IK MET EEN POINTCLOUD?

Een pointcloud wordt het meest gebruikt voor het maken van tekeningen of 3D modellen van de bestaande situatie. De wolk van punten functioneert als onderlegger in volledige versies (geen LT- of lite-versies) van tekenprogramma’s zoals Autocad, Revit, Archicad, Vectorworks, Inventor, Solidworks en vele andere tekenpakketten. De pointcloud functioneert ook uitstekend als naslagwerk. Met een 3D viewer is de data 3D te bekijken als een soort fotoviewer. De meeste viewers hebben uitgebreide mogelijkheden om ook zelf de maten te kunnen meten en om notities en hyperlinks te plaatsen. Er zijn veel verschillende 3D viewers, waar we een uitgebreid artikel artikel over geschreven hebben.

Er is echter nog veel meer mogelijk wanneer je met pointclouds werkt. Zo kun je bijvoorbeeld vormverandering of vloervlakheid in kaart brengen met deformatie-analyses. Er kunnen orthofoto’s gemaakt worden die vaak gebruikt worden bij het maken van restauratieplannen, of als vervanger van 2D tekenwerk.

Pointclouds worden ook vaak gebruikt voor het maken van visualisaties, professionele simulaties en het uitvoeren van clash-detections. Bij die laatste zoeken automatiseringen naar botsingen tussen de bestaande as-built situatie en een nieuwe ontwerp of object. Op deze manier controleren we of iets ‘wel past’ in de omgeving of tussen andere elementen.

Wil je nog meer weten over wat er mogelijk is met pointclouds? Lees dan eens een van deze artikelen:
3D scannen basics: De meerwaarde van werken met pointclouds
Starten met pointclouds I: Hardware en software
Starten met pointclouds II: Laserscandata

Heb je een pointcloud nodig, ook als je verder weinig verstand hebt van laserscannen of pointclouds? Neem dan direct contact met ons op.

HOE VALIDEER IK EEN POINTCLOUD?

Hoe weet je zeker dat je de goede pointcloud hebt ontvangen? Alle pointclouds zien er even mooi uit, maar hoe krijgt je nu echt grip op de kwaliteit?

Het begint met het opstellen van de juiste uitvraag en maken van goede afspraken. Bij ontvangst van de pointcloud moet het eindproduct immers vergeleken kunnen worden met de vooraf opgestelde uitgangspunten. Er zijn een aantal checks die je zelf kan uitvoeren, maar uiteraard kunnen wij dit ook voor je doen. Aan een aantal van deze checks zijn kosten verbonden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het maken van proefsneden. Maar die kun je natuurlijk ook zelf maken.

Het begint bij het controleren op de compleetheid van het afgeleverde. Als het goed is, dan is er vooraf afgesproken wat er aangeleverd zou worden. Zijn de verschillende datasets, ruwe data en informatie over resolutie, maataccuratie en vereffening aanwezig? Het is vaak ook mogelijk om kalibratierapporten incl. de uitslag van de maandelijkse checks op te vragen. Hierdoor weet je zeker dat er gewerkt is met correct ‘uitgelijnde’ scanners.

Wil je nog meer weten over de validatie van scandata? Lees dan eens een dit artikel uit onze kennisbank: Validatie pointclouds

Wilt je iets laten scannen, maar is dit valideren een stap te ver? Neem dan contact met ons op.

PELSERHARTMAN

MET WELKE APPARATUUR WERKEN JULLIE?

PelserHartman werkt altijd met de beste high-end 3D scanners. Op dit moment zijn dat de scanners van de producent Leica. De scanners die vaak ingezet worden zijn de types; Leica P50, Leica BLK360 en de Leica RTC360. We werken niet alleen met de beste laserscanners, we besteden ook extra aandacht aan alle systemchecks en kalibratie van de apparatuur. Hierdoor ben je altijd verzekerd van betrouwbare scandata.

WERKEN JULLIE OOK VOOR PARTICULIEREN?

Jazeker. Wij willen iedereen helpen die een object heeft dat inscannen moet worden. Afhankelijk van jouw behoefte kunnen wij onze diensten aanpassen. Meer informatie kun je ook vinden op onze pagina Voor wie?

Wilt je iets laten scannen, maar heb je verder weinig verstand van laserscannen of pointclouds? Neem dan direct contact met ons op.

KAN IK EEN LASERSCANNER HUREN?

Ja dat kan. Voor het huren van een scanner + operator ga je naar de LaserscanService van PelserHartman Group. Zelf scannen met een scanner van PelserHartman? Word partner en profiteer van de kennis en ondersteuning van PelserHartman.  

KAN IK EEN LASERSCANNER KOPEN BIJ PELSERHARTMAN?

Ja dat kan. Wij verkopen scanners van het merk Leica. Maar bij PelserHartman willen we je graag de juiste oplossing aanbieden. Of dat nu huren, kopen of iets anders is. Meer info over kopen lees je op onze 3D scanner kopen pagina.

KAN IK SAMENWERKEN MET PELSERHARTMAN ?

Jazeker! PelserHartman is een kennisbedrijf dat altijd op zoek gaat naar de beste oplossing. Soms betekent dit dat onze klanten maar beter delen van het inmeet- of modelleerwerk zelf kunnen uitvoeren. Als klanten willen werken met onze high-end scanners dan sluiten we een partnership. Maar er zijn ook veel andere redenen en voordelen aan een verdergaande samenwerking. Wil je hier meer over weten? Kijk dan eens op de pagina Partnership met PelserHartman.

HOEVEEL ERVARING MOET IK HEBBEN ?

Als je ervaring hebt met 3D laserscanning, kun je zelf het scanplan maken. Zelf weet je natuurlijk precies wat je wel en niet op de scan hoeft te zien. Voor ons betekent dat een duidelijke opdracht, minder risico en sneller scannen; voor jou betekent dat goedkoper inmeten doordat je alleen voor de belangrijke data betaalt.

Heb je niet alle kennis zelf in huis? Dan helpen we je net zover als je nodig hebt. Dat kan zijn door trainingen te geven. Een partnership aan te gaan, en zo alle scan-zorgen uit handen te nemen. Of we scannen en verwerken eenmalig de data die nodig is.

In alle gevallen kunnen wij je verder helpen.

Onze hulp nodig? Neem contact op

Hoe krijg je de juiste pointcloud of het juiste model? We willen ervoor zorgen dat onze geleverde eindproducten van grote waarde zijn in het PelserHartman biedt zeer uiteenlopende producten en diensten aan. Wil je hier gebruik van maken of meer informatie over de mogelijkheden of een training volgen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan door te bellen naar 073-613 5729 of een mail te sturen naar [email protected]. Wil je een (telefonische) afspraak maken? Dit kan via ons afsprakenformulier.

3D SCAN & POINTCLOUDS

PelserHartman maakt 3D scans en pointclouds. We voeren 3D inmetingen uit met verschillende soorten 3D laserscanners en kunnen dus verschillende kwaliteiten 3D scans leveren. Omdat we zelf ingenieurs zijn, weten we precies wat jij nodig hebt voor jouw project. 

DOWNLOADS

Om de meerwaarde van werken met pointclouds daadwerkelijk te benutten is voldoende achtergrondinformatie essentieel. Deze kennis zorgt voor realistische verwachtingen en legt de basis voor een optimaal werkproces. De whitepaper van 38 pagina’s geeft een brede introductie over 3D scannen, die iedereen eigenlijk vooraf gelezen moet hebben.

ZELF 3D SCANNEN?

VOLG EEN TRAINING

Bij PelserHartman scannen we niet alleen zelf, maar kunnen we jou ook leren hoe je zelf aan de slag kunt met de 3D scanner en het maken van pointclouds. We bieden trainingen en kennissessies aan op verschillende niveau’s. Ook een op maat gemaakt coachingstraject behoort tot de mogelijkheden. Klik hieronder voor een overzicht van de trainingen.

Volg ons YouTube kanaal 

Voorbeelden en uitleg over 3D scanning vind je ook op ons Youtube kanaal. Volg ons voor video’s van projecten, tutorials, en expert video zoals; “hoe werken pointclouds.” Ook geven we er uitleg over viewers, clash detections en meer.

Ga naar 3D SCANNING @ YOUTUBE en druk op de abboneer knop!