3D verkoopdossier

Het 3D verkoopdossier is een online omgeving die de complete documentatie voor de verkoop van jouw pand bevat. Naast de standaard 2D-tekeningen en meetrapporten bevat het ook een fotorealistische 3D pointcloud.

Met het 3D verkoopdossier kunnen potentiële kopers en hun ontwerpers de werkelijke situatie vanachter hun bureau bekijken en inmeten, in kleur en volledig geometrisch correct. De voordelen van deze manier van informatie verstrekken zijn enorm. Het 3D verkoopdossier is een van onze innovatieve oplossingen om de meerwaarde van 3D scanning optimaal te benutten.

Hoe werkt het 3D verkoopdossier?

Het online 3D verkoopdossier maakt de complete gegevensset toegankelijk voor geïnteresseerde kopers. Potentiële kopers ontvangen met één simpele handeling alle relevante meetgegevens van het gebouw. Partijen hoeven voor deze informatie niet meer naar de locatie te reizen of met usb-sticks per post of koerier van de informatie voorzien te worden. Geïnteresseerden krijgen accurate tekeningen en hebben daarmee direct de juiste ontwerponderleggers. De potentie van het pand en de bijbehorende waarde zijn hierdoor goed zichtbaar. Discussie over de juiste oppervlakten is uitgesloten door de inzet van high-end 3D laserscanning en accurate NEN2580 meetrapporten en certificaten. Wij plaatsen het 3D verkoopdossier desgewenst in een afgeschermde omgeving waar alleen vooraf goedgekeurde potentiële kopers toegang tot kunnen krijgen.

Voordelen 3D verkoopdossier

Het 3D verkoopdossier en 3D laserscanning zijn innovatieve methodes die een professionele indruk maken op geïnteresseerde verkopers. De volledigheid van de gegevensset versterkt daarnaast de betrouwbare uitstraling van de verkoop.

 • Volledige set 2D- en 3D gegevens van het te verkopen gebouw
 • Online door iedereen met toestemming te bekijken
 • Zelf alles bekijken en precies meten van achter het bureau
 • Nooit meer naar het pand reizen voor extra informatie
 • Zekerheid over de juistheid van oppervlaktes BVO/VVO
 • Innovatieve methode die indruk maakt op kopers

Uitspraak van een bedrijfsmakelaar:
“Door het 3D verkoopdossier heb ik bijna geen vragen en discussie over technische zaken en oppervlakten gehad. Hierdoor verliep mijn verkoopproces veel makkelijker en sneller! Bovendien konden geïnteresseerde kopers betere studies maken waardoor er uiteindelijk meer serieuze biedingen kwamen”.

Volledige 2D en 3D meetgegevens van panden

PelserHartman brengt het pand aan buitenzijde en binnenzijde en de directe omgeving in kaart, o.a. met high-end 3D laserscanners. Deze techniek produceert een fotorealistische 3D pointcloud die we importeren in een 3D viewer. Deze viewer lijkt op een 360°-viewer die makelaars vaker gebruiken. De pointcloudviewer verschilt echter op een essentieel punt. Het bevat geen foto’s maar een verzameling van gekleurde meetpunten. De pointcloudviewer bevat alle geometrische data van het gebouw, zodat elk onderdeel eenvoudig gemeten kan worden.

Voorbeeld 3D verkoopdossier pand Rijkswaterstaat

PelserHartman heeft het pand van Rijkswaterstaat op Zuidwal 58 te ’s-Hertogenbosch in opdracht van Rijksvastgoedbedrijf in kaart gebracht. Een speciaal gemaakte online pagina geeft toegang tot algemene informatie en biedt downloads voor meetdata van het pand voor potentiële kopers. De werkelijke dataset zit achter een beveiligde login verborgen, zodat de opdrachtgever controle houdt over het verkoopproces.

Voorbeeld 3D verkoopdossier

Overzichtsafbeeldingen van de pointclouds uit de 3D meting.
Het pand van Rijkswaterstaat op Zuidwal 58 in Den Bosch, ingescand met 3D laserscanners voor een online 3D verkoopdossier.

Producten in het 3D verkoopdossier

Vanuit de metingen produceren wij deze producten:

 • Maatvaste en accurate 2D plattegronden 1:100 V.O. niveau. De perfecte maatvaste basis om later te gebruiken bij een herbestemming of verbouwing.
 • NEN2580 certificaten BVO per bouwlaag.
 • 3D viewer van alle scanposities – waarin u zelf kunt meten – van de grote en representatieve ruimten, gebied rondom trappenhuizen en directe omgeving (terrein).
 • Panoramafoto’s van alle gemaakte scanposities.
 • Visualisatie afbeeldingen van de gekleurde pointcloud.

Voorbeelden van producten uit het 3D verkoopdossier

Online 3D viewer Leica

Met onze webbased viewer kan je de laserscandata op elk systeem via internetbrowsers bekijken. Deze 3D viewer is dus voor Windows, Mac- en Linux-gebruikers geschikt en kan zelfs op een smartphone gebruikt worden. Hierdoor heb je het project dus altijd bij je en hoeft niet telkens terug naar de locatie om zaken te bekijken of te fotograferen. Dit verhoogt de kans op interesse van partijen van verder weg of zelfs buitenlandse partijen.

2D tekeningen, visuals, plattegronden

Bouwkundige plattegronden van de bestaande situatie van alle bouwlagen op voorlopig ontwerp niveau, schaal 1:100. Deze zijn in de vorm van DWG-bestanden (voor AutoCAD) en PDF-bestanden aanwezig.

Voorbeeld van plattegronden in het 3D verkoopdossier.
Voorbeeld van plattegronden in het 3D verkoopdossier.

Gebruiksoppervlakte bepalen met NEN2580 rapportage

NEN2580-NTA-2581-meetrapport-Zuidwal-58-Den-Bosch

NEN2580 meetrapport BVO/VVO

Deze rapportage bevat zowel de bruto vloeroppervlakte (BVO) als de verhuurbare vloeroppervlakten (VVO) per gehele bouwlaag. Daarnaast zijn in deze rapportage de vlakkentekeningen per niveau opgenomen waarop de demarcatie van de betreffende oppervlakten inzichtelijk is gemaakt. De bronbestanden van de vlakkentekeningen worden ook meegeleverd.

Panorama foto’s

Dit zijn de panoramafotos van de gemaakte kleurenscans. Deze worden in de eerste plaats gebruikt om de pointcloud exact in te kleuren, maar kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt worden.

Voorbeeld van panoramafoto’s van het gebouw en de omgeving.
Voorbeeld van panoramafoto’s van het gebouw en de omgeving.

Visuals

Er worden een aantal overviewafbeeldingen van de scandata vanuit verschillende hoge posities meegeleverd om een overzicht van de situatie te geven.

Overzichtsafbeeldingen van de pointclouds uit de 3D meting.
Overzichtsafbeeldingen van de pointclouds uit de 3D meting.

Verkoopdossier aanvragen

Wil je meer informatie over een verkoopdossier of direct een dossier aanvragen? Neem dan direct contact met ons op. Of maak een afspraak met ons.