Oplossingen PelserHartman

De toegevoegde waarde van werken met PelserHartman zit in ons probleemoplossend vermogen en het feit dat we meten met specialisten. Wij hebben naast kennis van 3D meettechnieken ook verstand van de verschillende bouw- en productieprocessen. Dit levert een betere meting en daarmee een beter eindproduct op.

We bieden specialistische en innovatieve oplossingen voor elk vraagstuk rondom maatvoering en technische eigenschappen van bestaande gebouwen, industriële installaties en andere grote objecten – met complexe situaties in het bijzonder. Complexe situaties draaien altijd rondom de factoren maatvoering, communicatie en planning.

PelserHartman brengt 2D en 3D in kaart. We worden steeds vaker ingeschakeld, omdat mensen het belang van ons specialisme inzien. Wij denken mee, analyseren, adviseren en waarschuwen u vooraf voor zaken die problemen kunnen veroorzaken. Onze service verkleint de kans op ontwerp- en productiefouten.

Meer weten? Maak dan direct een afspraak met ons.

Niet alles hoeft direct getekend te worden

We meten erg vaak met 3D laserscanners. Hierdoor kan een groot gedeelte van het tekenwerk achterwege gelaten worden of gefaseerd uitgevoerd naar behoefte. Door 3D in te meten wordt de vorm en positie van objecten vastgelegd. Wanneer we meten met laserscanners wordt het object gevangen in een wolk van meetpunten die bestaat uit miljarden coördinaten. Een 3D inmeting is bijna direct een compleet 3D product.

3D visualisaties hoeven niets te kosten

Een mooi voorbeeld in het kader van ‘niet alles hoeft direct getekend te worden’ is het maken van 3D visualisaties met pointclouds. Onderstaande afbeeldingen laten een dergelijke visualisatie zien.

????????????????????????????????????
Gekleurde pointcloud van klooster

Het betreft hier een onbewerkte pointcloud van een klooster. Het is een screenshot van de werkelijke situatie die ingescand is met een high-end laserscanner in combinatie met een HDR foto-opname. De inmeting en opname werd gemaakt om een gekleurde pointcloud te kunnen produceren voor het maken van herbestemming- en restauratieplannen. De ruwe gekleurde scandata is echter ook direct geschikt om visualisaties mee te maken! Hierdoor kunnen aparte werkzaamheden speciaal voor het visualisatiedoeleinden geheel of gedeeltelijk achterwege blijven wat leidt tot kostenbesparing.

????????????????????????????????????
Bovenaanzicht van de gekleurde puntenwolk

Problemen en oplossingen uit de praktijk

Het oplossen van uitdagingen en het in kaart brengen van schijnbare onmogelijke situaties is wat wij het liefst doen. We merken dat onze innovatieve oplossingen niet onder een noemer te vangen zijn. Een belangrijk kenmerk is wel dat we altijd meedenken hoe onze inmeting uw werk beter of makkelijker maakt.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van praktijksituaties waarbij wij voor bijzondere uitdagingen kwamen te staan. Films van problemen en oplossingen uit onze praktijk ziet u op onze pagina Meten met bouwkundigen.

Onverwacht extra gegevens nodig tijdens de bouw

Stradivariushotel – Amsterdam

Tijdens de bouw ontstaat het inzicht dat meetgegevens van de complexe dakconstructie ontbreken. Oplossing: 3D-spoedmeting tussen het storten van de vloeren in. Ons team brengt alles in enkele uren in kaart.

 • Spoedklus
 • Zekerheid dat het past
 • Kostenbesparing.

Onverklaarbare verschillen tussen ontwerp en uitvoering

The Wall – A2

Clash detection complexe buitenschil. Extreem nauwkeurige metingen met speciale lasertechnieken. Ons team vergelijkt het ontwerp van honderden unieke gevelelementen met de gebouwde situatie.

 • Zekerheid dat het past
 • Tijdsbesparing
 • Kostenbesparing.

Nauwkeurige opname lijkt onmogelijk

Cereol Fabriek – Rijksmonument Utrecht

Ontoegankelijk gebouw nauwkeurig ingemeten. Door instortingsgevaar, stutting met containers en ontbreken van vloeren moest ons team de nulmeting en scheurvorming op afstand vastleggen. Kenmerken van deze opdracht waren snelheid, nooddocumentatie, complexe situatie, veiligheid

 • Snelheid
 • Complexe situatie
 • Veiligheid
Brand Cereol complex Utrecht
UItgebrand Cereol Complex Utrecht

Alsnog inmeting constructie gestript gebouw

Dobbelmancomplex – Nijmegen

Meting onder lastige omstandigheden, na afbraak steigers. Gebouw gestript tot op het skelet, deels zonder vloeren. Ons team lost de opname creatief op met speciale apparatuur en inzet van alpinisten. Kenmerken van deze opdracht waren een complexe situatie, tijdsbesparing, kostenbesparing, veiligheid.

 • Complexe situatie
 • Tijdsbesparing
 • Kostenbesparing
 • Veiligheid

De Petruskerk in Vught: “Wat kunnen we met de toren?”

De Sint Petruskerk in het centrum van Vught is al jaren niet meer als kerk in gebruik. De kerk moet een nieuwe bestemming krijgen. PelserHartman is ingezet om een complete opname van het bouwwerk te doen en goede onderleggers te maken voor de ontwerpende partijen.

De toegevoegde waarde

Een deel van het werk betreft de opname van de vieringtoren. De toren is van binnenuit niet toegankelijk. De inspectie is daarom uitgevoerd met een kraan waarmee de inspecteurs via de buitenzijde in de toren werden gebracht. We hebben niet alleen de complexe houtconstructies ingemeten, maar maakte meteen een verslag over de kwaliteit van de aangetroffen delen. Daarbij konden we de architect adviseren wat de beste mogelijkheden waren om daglicht via de toren in de kerk te brengen.