Monumentale gebouwen of objecten in stand houden, restaureren, renoveren of verbouwen is bijzonder werk. Niet alleen omdat monumenten vaak van grote culturele waarde zijn, maar ook omdat de projecten soms omvangrijk zijn, regelmatig complex van aard, en vaak vol onduidelijkheden en verassingen. Het inwinnen van de goede maatvoering is niet alleen essentieel voor het maken van de juiste tekeningen, BIM-modellen of digital twins, maar kan ook veel efficiëntie in het proces opleveren. Op deze pagina lees je waarom 3D laserscanning dé beste methode is om een monument in te meten. En hoe je de rijke meetdataset die hierdoor ontstaat optimaal kunt inzetten.

PelserHartman is er voor de grote én de kleine monumenten!

PelserHartman meet, scant en tekent vaak aan de grotere monumentenprojecten. Maar natuurlijk staat wij ook klaar voor eigenaren van kleinere gebouwen. We hebben hier zelfs een apart concept voor, De ‘PH-monumentenkorting’. Wil je weten of dit ook voor jouw project geldt? Lees dan hier verder.

Snel en nauwkeurig meten en fotograferen met 3D laserscan apparatuur

3D scannen van landgoederen en kastelen

Ben je betrokken bij de verduurzaming van een landgoed of kasteel? Of ga je aan de slag met restauratie of renovatie van dit soort bijzondere projecten? Lees dan verder op de pagina Landgoederen en kastelen inmeten.

Automatisch gegenereerde tekening kasteel
Automatisch gegenereerde tekening kasteel

3D scannen van kerken en kloosters

PelserHartman maakt vaak 3D scans en modellen of tekeningen van kerken en kloosters. Wil je weten waarom we dat met 3D scanners doen en wat de voordelen daarvan zijn? Lees dan verder op de pagina Kloosters en Kerken inmeten.

3D meet- en tekenwerk boerderijen

PelserHartman meet regelmatig monumentale boerderijen en schuren in. Meestal doen we dit met 3D scanners omdat er vaak sprake is van allerlei verschillende balklagen, spanten en scheve of schuine vlakken. Op basis van de ingewonnen scandata maken we 2D tekeningen, 3D modellen, orthofoto’s en BIM modellen. Het filmpje hieronder geeft een impressie van de meetdata en de producten die we maken.

BIM modellen en Digital Twins van monumenten

3D laserscannen is het eerste deel van het traject; meten & tekenen. Het betreft het maken van de meetpunten oftewel ‘de pointcloud’. Als deze meetdata gemaakt is kunnen we starten met het maken van verschillende soorten eindproducten. Vaak maken we BIM modellen en Digital Twins van monumenten. Dat zijn 3D modellen die de bestaande situatie van het monument laten zien. Een soort afdruk of virtuele kopie van het werkelijke bestaande object. Dit proces, het scannen en maken van 3D modellen, noemen we ook wel ‘Scan-to-BIM’. Wil je hier meer informatie over? Klik dan op één van de links hieronder:

3D laserscannen van monumenten - 3d model
Scan to BIM museum Boijmans van Beuningen

Waarom 3D laserscanning voor monumenten?

Wanneer er plannen zijn voor de restauratie, renovatie of verbouwing van een monumentaal gebouw of object, wordt vaak gestart met een uitgebreid onderzoek naar de huidige staat van het gebouw om zo inzicht te krijgen in de mogelijkheden en restricties die bij dit project kunnen komen kijken.

Vaak is er binnen dit soort projecten veel onduidelijk; er zijn geen tekeningen of deze zijn niet up-to-date, er is te weinig informatie om de bouwplannen in detail te kunnen uitwerken, de gebouwen of objecten zijn complex van aard, het is nog niet duidelijk welke onderdelen bruikbaar zijn en het is nog niet bekend wat de impact zal zijn van de eisen die de overheid stelt.

Het inmeten van een gebouw en daarmee duidelijkheid scheppen over de uitgangssituatie heeft daarom in het hele proces voordelen voor betrokken architecten, bouwhistorici, ingenieurs, constructeurs, installateurs en aannemers. Er zijn verschillende methoden om de meetdata te verzamelen, maar 3D laserscanning is vooral bij monumentale objecten toch wel de meest effectieve en efficiënte manier tegenwoordig.

Hoe gaat 3D laserscanning in zijn werk?

Met 3D laserscanning wordt een object of gebouw ruimte voor ruimte in kaart gebracht. De scanner wordt op verschillende plekken in het gebouw geplaatst en legt per scan miljoenen meetpuntjes vast. Zo ontstaat een pointcloud of puntenwolk. Deze data kunnen vervolgens aan elkaar worden gekoppeld (dit noemen we het registreren van een pointcloud) en worden omgevormd tot 2D tekeningen, een 3D model of een 3D BIM model.

3D laserscannen van monumenten

Wil je meer weten over hoe wij jou kunnen helpen met jouw monument? Maak dan dan vrijblijvend een afspraak.

De voordelen van 3D laserscannen van monumenten

Waarom is 3D laserscanning een zeer geschikte manier om monumenten in kaart te brengen?

  • De meetdata zijn tot op de millimeter accuraat. Monumentale gebouwen of objecten bevatten vaak ingewikkelde vormen, (voormalige) paleizen of kerken bevatten bijvoorbeeld kruisgewelven en allerlei ornamenten. Kortom, onmogelijk om met de hand te meten.
  • Je krijgt snel grip op scheefstanden. In de loop der tijd kan scheefstand ontstaan zijn in een monumentaal gebouw. Hierdoor kunnen vloeren niet waterpas zijn en is er sprake van scheefstand in wanden en gevels. Bij restauratie en renovatie heb je de juiste informatie paraat.
  • 3D laserscannen gaat snel. Een 3D laserscanner meet alles met miljoenen punten per seconde.
  • Laserscandata zijn te gebruiken gedurende het gehele restauratie en of renovatie proces en door alle partijen. Met scanning leg je de huidige staat van het monument ook vast voor instandhouding.
  • 3D laserscanning maakt fasering mogelijk. Er kan in eerste instantie besloten worden om de pointcloud van een gebouw maar gedeeltelijk uit te werken in een 3D BIM model omdat bijvoorbeeld een deel van het gebouw niet relevant lijkt voor het ontwerp.
3D laserscannen van monumenten - gekleurde puntenwolk
Gekleurde pointcloud van een monumentaal klooster gemaakt met high-end 3D laserscanner

Hoe kun je 3D scandata van monumenten gebruiken?

Welke keuzes zijn er in het verzamelen van de meetdata en hoe kun je deze data vervolgens optimaal gebruiken?

  • Nauwkeurige meetdata fotorealistisch gekleurd of ongekleurd. Wanneer je een pointcloud laat maken, zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om een fotogekleurde pointcloud te laten maken. Ook de nauwkeurigheid en resolutie van een puntenwolk is aanpasbaar. Lees hier meer over verschillende 3D scans en pointclouds en de keuzes die je kunt maken.
  • De meetdata zijn onderleggers voor 2D tekeningen en 3D (BIM ) modellen. In modelleersoftware is de pointcloud de onderlegger voor modelleerwerk.
  • Een orthofoto van een pointcloud wordt gebruikt om goede 2D aanzichten of doorsnedes te maken van gevels, plafonds en vloeren. Een orthofoto is een meetbare afbeelding van een plakje puntenwolk. Orthofoto’s van pointclouds zijn relatief snel te maken, lees er hier meer over.
  • Loop virtueel door pointclouds en 3D bolfoto’s met een pointcloud viewer. Er zijn verschillende soorten 3D scanviewers beschikbaar, elk met hun voor- en nadelen. Lees hier meer over 3D pointcloud viewers.
  • Laserscanning gebruiken als hulp bij monitoring. Een monumentaal gebouw of object staat vaak in een historische omgeving en beschadigingen als verzakkingen, vormveranderingen of scheurvorming bij omliggende gebouwen moeten natuurlijk te allen tijde voorkomen worden. Middels monitoring worden minuscule bewegingen geregistreerd en wanneer dit zorgelijke vormen aanneemt kan aan de bel getrokken worden. Lees hier meer over monitoring.

Waarom werken met PelserHartman?

PelserHartman is een ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in het accuraat in kaart brengen van o.a. monumenten. Vanaf het jaar 2000 meten wij monumenten in met een club bouwkundigen. Veel van onze mensen hebben het analoge tijdperk en het handmatig meten nog gekend. Er is veel ervaring in het bedrijf en veel inzicht in de structuur van monumentale gebouwen en objecten. We werken met de meest geavanceerde 3D laserscanapparatuur. Inmiddels hebben we meer dan 2000 monumenten ingemeten van groot tot klein. Ook voor 2D/3D BIM modelleren kun je bij PelserHartman terecht.

Refentieprojecten

Hieronder vind je een selectie van onze grote projecten. Natuurlijk meten we ook kleine (particuliere) monumenten.

3D laserscannen van monumenten
3D laserscannen van monumenten
3D laserscannen van monumenten
3D laserscannen van monumenten
3D laserscannen van monumenten
3D laserscannen van monumenten
3D laserscannen van monumenten
3D laserscannen van monumenten
3D laserscannen van monumenten

Wil je meer projecten zien? Ga dan naar onze projectenpagina en selecteer in de projectenselector: “(rijks)monumenten”

Benieuwd hoe we het inmeten of modelleren van jouw monumentale pand zouden aanpakken?

We helpen je graag met het maken van een plan om jouw monumentale pand in te scannen of te modelleren. Vraag een offerte aan of maak een afspraak om je te laten informeren.