Persoonlijk contact?   Afspraak maken

INMETEN

Heb je voor een nieuwbouwproject, verbouwing, renovatie of restauratie betrouwbare meetdata van jouw project nodig? En wil je snel kunnen beschikken over foutloze meetgegevens? PelserHartman is specialist in 3D inmeten. We zetten onder meer 3D laserscantechnieken in om bestaande gebouwen, installaties en objecten 3D in kaart te brengen. Op basis van onze scandata kunnen onder meer 2D tekeningen, 3D modellen, BIM, orthofoto’s en 3D viewers worden gemaakt. We hebben ruime ervaring met het 3D inmeten voor verschillende branches.

WAT WIL JE INMETEN?

gebouwen

archeologie

gevels en daken

daken voor zonnepanelen

industrie & petrochemie

waterzuiveringen & gemalen

 food industrie

installaties & pijpleidingen

bruggen en sluizen

 terrein & DTM‑meting

boten voor jachtbouw

monumenten

scholen & universiteiten

kasteel & landgoederen

kerken & kloosters

beelden & ornamenten

3D scannen industrie

3D laserscanning is zeer geschikt voor toepassingen in de industrie. PelserHartman brengt een wirwar van installaties, leidingen en complexe vormen snel en volledig driedimensionaal in kaart. Wij scannen veilig, snel en foutloos, zodat het productieproces zo min mogelijk verstoord wordt. Ons proces is ingericht op het voldoen aan de hoge eisen, zowel in procedures als bewijsbare kwaliteit.

We meten en modelleren onder andere voor de sectoren; food-industrie, petrochemie, dierenvoeding, farma-industrie, staal- en baggerindustrie. Vaak meten we machines, werktuigbouwkundige installaties, procesinstallaties en productie- of verpakkingslijnen.

3D laser scanning industrie
PelserHartman voert projecten uit voor een groot aantal partijen in de bouw, industrie, archeologie, botenbouw, bij de overheid en meer. Wil je graag voorbeelden van uitgevoerde projecten zien?

GEBOUWEN

PelserHartman is gespecialiseerd in het inmeten van bestaande gebouwen. We brengen jaarlijks miljoenen kubieke meters in kaart met 3D laserscanners. Met onze meetdata kunnen onder meer 2D tekeningen en 3D modellen gemaakt worden. Vaak vormt de scandata de basis voor verbouwings- of renovatieplannen en voor beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen.

MONUMENTEN

Het in kaart brengen van monumenten is een lastige klus. Meestal zijn er geen bouwtekeningen beschikbaar of zijn deze zeer gedateerd. Daarnaast heb je bij monumenten vaak te maken met verzakkingen, schuintes of scheefstanden.  PelserHartman heeft 20 jaar ervaring met het inmeten van monumenten en zet 3D laserscanners in om de bestaande situatie snel en foutloos vast te leggen.

GEVELS

Door een gevel in te meten met laserscan­technieken, krijg je snel en probleemloos alle meetdata die je nodig hebt. De scanner neemt in dezelfde tijd ook de directe omgeving mee. PelserHartman kan ook de moeilijk bereikbare gevels, bijvoorbeeld aan het water, probleemloos in kaart brengen.

Boten voor jachtbouw

3D laserscannen is ook zeer goed toe te passen in de botenbouw. Niet alleen voor het snel inmeten van grote scheepsrompen, maar ook voor de inbouw van het interieur, productie van RVS-onderdelen en om betrouwbare maatvoering voor de glasproductie te krijgen.  Alle werkelijke vormen worden razendsnel en zeer gedetailleerd vastgelegd in de pointcloud. Onze producten bestaan vaak uit 3D modellen, meshes en clash-detections.

Archeologie

Wil je archeologische sites en muurresten snel en volledig documenteren? Met behulp van 3D scanners maak je een gedetailleerde en fotorealistische inmeting zonder objecten aan te hoeven raken. De archeologische site kan je vervolgens virtueel bekijken en de meetdata kan gebruikt worden voor reconstructies. Ook maken wij speciale producten zoals orthofoto’s van pointclouds waardoor grote delen van het arbeidsintensieve tekenwerk achterwege kunnen blijven. 

Terrein en DTM

Wil je beschikken over de volledige meetkundige informatie van jouw terrein? PelserHartman brengt terreinen in kaart met 3D laserscanners en drones en maat digitale terrein modellen (DTM). Lees meer over het in kaart brengen van terreinen. 

3D scannen Retail

PelserHartman werkt voor bedrijven die winkels verbouwen en uitbreiding van winkels organiseren. We ondersteunen bedrijven op bouwtechnisch en constructief gebied en brengen de bestaande winkelruimte of het hele gebouw in kaart.

Meer dan alleen inmeten

Bij PelserHartman doen we veel meer dan het inmeten van bestaande situaties. Zo adviseren we bedrijven over problemen omtrent meten en tekenen en gaan we op zoek naar de beste oplossing voor jouw bedrijf. Daarnaast helpen we mensen die zelf aan de slag willen met 3D scannen door trainingen te geven en strategische partnerships aan te bieden.