Inmeten

PelserHartman heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het inmeten van gebouwen.

Hieronder kunt u lezen waarom u ervoor zou moeten kiezen om PelserHartman uw bestaande gebouwen in kaart te laten brengen:

Voorbeelden van alle verschillende meetwerkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren kunt u op onderstaande pagina's vinden:

Wilt u meer informatie over de verschillende meettechnieken dan vindt u deze informatie op de onderstaande pagina: