Orthofoto pointcloud

Een orthofoto pointcloud wordt gebruikt om goede 2D aanzichten of doorsnedes te maken van gevels, plafonds en vloeren. Daarnaast worden orthofoto’s gebruikt als onderlegger bij bouwhistorisch onderzoek en voor snelle, volledige documentatie in archeologie. Orthofoto’s van pointclouds zijn relatief snel te maken.

Onze high-end scanners maken met een speciale interne camera hoogwaardige foto’s. Omdat de camera opnamen maakt vanuit hetzelfde centrumpunt als de lasermetingen, is er geen parallaxprobleem. Hiermee wordt de kleuring van de pointcloud veel realistischer. De afbeelding hieronder laat een hoogwaardige orthofoto zien, die we maakten voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Boerderij-Best orthofoto-detail-614

2D orthogonaal aanzicht van meetpunten (pointcloud) op schaal.

Wat is een orthofoto en wat kun je ermee?

Een orthofoto is een foto die geometrisch gecorrigeerd is. Dat betekent dat de foto’s het object loodrecht bekijken; verticaal of horizontaal. In tekentermen zouden we zeggen: “Een ‘haaks’ aanzicht, ‘top-view’ of ‘front-view”. Daardoor hebben alle onderdelen op de orthophoto dezelfde schaal.

Een orthofoto is dus een 2D foto op schaal. Daardoor kan de foto als onderlegger gebruikt worden voor het maken van een tekening op schaal. Denk bijvoorbeeld aan het bovenaanzicht van een terrein of een gevelaanzicht.

pointcloud-orthofoto

Orthofoto van een gevelaanzicht van Oranjerie Hydepark in Doorn.

Op onze downloadpagina vindt u enkele goede voorbeelden van orthofoto’s voor diverse toepassingen.

Meerwaarde orthofoto

Een orthofoto kan eenvoudig overgetrokken worden. Hiermee zijn bijvoorbeeld gevelaanzichten van gebouwen snel te maken. Daarnaasts kunnen orthofoto’s handig zijn om bepaalde modellen beter te begrijpen of om grip te krijgen op complexe vormen. Vaak zijn orthofoto’s een belangrijke aanvulling op het meetwerk.

Wij gebruiken de orthofoto’s vaak als hulpmiddel om objecten en terreinen goed te kunnen tekenen. Het betreft dan altijd een combinatie tussen de meetpunten. Deze maken we met een total station of laserscanner, plus het fotomateriaal.

geveltekening vanuit orthofoto

Geveltekening vanuit orthofoto

Lees meer over orthophoto’s op de volgende pagina’s:

Waarom een orthofoto met een laserscan?

We brengen gevels meestal in kaart met laserscanners. Scanners meten het oppervlak van de gevel razendsnel en maken miljarden accurate meetpunten. Hiermee zijn vormverschil en reliëf goed zichtbaar. Dat geeft meer informatie dan alleen een foto. Echter een muurschildering, ondiepe voegen of haksporen zijn in de scan niet goed zichtbaar. Om deze ‘onzichtbare’ zaken toch in beeld te krijgen passen we de techniek van de orthofoto toe.

Waarom geen 3D model uit foto’s

Het is ook mogelijk om 3D maatvoeringsmodellen te genereren uit foto’s met behulp van de techniek van fotogrammetrie. Wij vinden deze techniek alleen minder geschikt voor een 3D model voor maatvoering. Dat komt omdat fotogrammetrie nooit een echte meting doet. Bij fotogrammetrie wordt het meetpunt alleen geschat. Hierdoor is de afwijking meestal een stuk groter dan met een 3D meting. Dat is voor maatvoering nooit een goed uitgangspunt

Start met high-end scanner + HDR camera

Aan de basis van een hoogwaardige orthofoto staat een opname met een hoogwaardige laserscanner, bijvoorbeeld de Z+F 5010C. De juiste scanner moet naast goede pointclouds met hoge resolutie ook zeer hoge kwaliteit foto’s kunnen maken. Zowel de pointcloud als de foto’s worden gebruikt door de software voor het maken van een orthofoto.

HDR fotomateriaal gemaakt door Z+F5010C voor orthofoto van pointcloud

HDR fotomateriaal gemaakt door Z+F5010C

Van pointcloud en HDR-foto’s naar orthofoto’s

Orthofoto gevel Van Gendt Hallen Amsterdam

Orthofoto’s van een pointcloud zijn gebaseerd op metingen vanuit de laserscanner. Een laserscanner kan een oppervlak vastleggen met een zeer groot aantal meetpunten. De punten hebben ten opzichte van elkaar een hele kleine afstand. Deze puntafstand noemen we de resolutie van de scan. Deze resolutie kan enkele milimeters zijn. Sommige scanners hebben interne camera’s, waardoor pixels van het fotomateriaal exact overeenkomen met werkelijk ingemeten punten. Hierdoor krijg je gekleurde pointclouds.

Automatisch correct positioneren foto’s over meetdata

Bij een orthofoto worden foto’s softwarematig op de pointcloud geplakt worden. Het fotomateriaal is bij een interne camera altijd correct gepositioneerd, omdat er geen parallax is. Daardoor bestaat perspectief- en lensbollingsproblemen niet meer. De foto hierboven laat het fotomateriaal zien zoals opgenomen door een laserscanner. Hierbij is fotomateriaal in combinatie met de pointcloud gebruikt om een perfecte orthofoto te maken. De foto is zuiver orthogonaal en op schaal en klaar als basis voor het maken van een 2D geveltekening.

Voorbeelden van orthofoto’s door Z+F 5010C laserscanner

Onderstaande orthogonale foto’s zijn gemaakt met de phase scanner Z+F 5010C. Informatie over dit type scanner is te vinden op de pagina Z+F laser scanner. U vindt voorbeelden van orthofoto’s op de pagina voorbeelden orthofoto 3D scanner.

orthofoto pointcloud kerktoren

Orthofoto vanuit pointcloud van kerk te Brakel.

orthofoto pointcloud kerk te Brakel

Details van de orthofoto vanuit pointcloud kerk te Brakel.

Orthofoto pointcloud in archeologie en bouwhistorie

Orthofoto’s zijn ideaal voor archeologie en bouwhistorie. Bij de volgende projecten werden orthofoto’s gemaakt met een 3D laserscanner:

Meer informatie nodig?

Meer voorbeelden van orthofoto’s vindt u op onze downloadpagina. Maak een afspraak of bel naar ons kantoor voor meer informatie en uitleg! +31 73 613 57 29.