Blog

Orthofoto archeologie Domplein Utrecht

  |   Projecten PelserHartman

Donderdag 16 mei 2017 is na vijf jaar voorbereiding de bouw gestart van Schatkamer Domplein Utrecht II. De werkzaamheden, die voor een groot deel bestaan uit archeologisch onderzoek met een grote opgraving in het najaar, zullen ruim een jaar in beslag nemen.

Domplein-orthofoto

Het is voor het eerst in Nederland dat archeologie op deze schaal en permanent voor publiek toegankelijk wordt gemaakt. Schatkamer II krijgt een omvang van 350 m2 en een diepte van bijna 5 meter. De entree komt te liggen in het hart van het Domplein, tussen Domtoren en Domkerk. Glazen vensters in de bestrating verbinden de wereld onder en boven het plein met elkaar.

schets van opgravingen Domplein Utrecht

Een orthofoto kan het handmatige schetswerk deels vervangen

3D laserscanner voor archeologie

PelserHartman brengt met behulp van 3D laserscanners de exacte positie en afmetingen van de archeologische objecten in kaart. De informatie uit de 3D laserscan wordt vervolgens door de constructeur van het ondergrondse museum gebruikt om de exacte positie van de grondkerende damwanden te bepalen. Daarnaast wordt de scandata gebruikt voor het ontwerp en de engineering van het nieuwe museum.

PelserHartman maakt ook orthofoto's van delen van de archeologie. Deze orthofoto's kunnen het tijdrovende handmatige schetswerk op locatie vervangen. Dit is niet altijd noodzakelijk maar in sommige gevallen wel. Het betreft dan vaak een situatie waarbij de opname snel maar wel volledig uitgevoerd moet worden. Het kan ook zijn dat het op te nemen vlak of object erg groot is en veel elementen en grondprofielen bevat waardoor de opname met laserscanners voordeliger uitvalt.

Orthofoto van archeologie Domplein Utrecht

Orthogonaal aanzicht van Romeinse muur

Orthogonaal aanzicht Kruiskapel Domplein Utrecht 

De hierboven en hieronder getoonde afbeeldingen lijken foto's te zijn. Dat is echter niet zo. Het betreft hier gekleurde pointclouds. De wanden van de voormalige kruiskapel zijn ingemeten met een 3D laserscanner met ingebouwde HDR camera. De foto-opname is gebruikt om alle punten van de puntenwolk te kleuren. Vervolgens maken we een orthogonale front-view van deze gekleurde puntenwolk. Het resultaat is een  zuiver othogonaal aanzicht zonder maatfouten en zonder de verstoringen die optreden bij het 'onthoeken' van een foto (lensbollingen en perspectiefproblemen). Het betreft hier dus een geometrisch perfect model dat ook nog eens fotorealistisch is.

Onderstaande afbeelding is geen foto maar een gekleurde pointcloud!

Detail van orthogonaal aanzicht Romeinse muur

Detail van orthogonaal aanzicht Kruiskapel Domplein

Resolutie laserscanopname

De resolutie-instellingen van de laserscanner zijn allesbepalend bij het maken van de orthofoto's. Onder resolutie verstaan we de afstand tussen twee meetpunten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resolutiemogelijkheden van de scanner Z+F IMAGER 5010C. De resolutie op kortere afstand dan 10 meter is eenvoudig te bepalen door de resolutie op een bepaalde afstand (uit de tabel) te delen door de werkelijke afstand van de laserscanner tot het object. Zo is de resolutie van een scan op 2 meter afstand tot het object met de instelling superhigh (3.1 mm/10)x2=0,62mm. De scanresolutie bepaald in grote mate de kwaliteit van de orthofoto. De scanresolutie kan als het ware gezien worden als de pixels in een foto.

Resoluties laserscanner Z+F IMAGER 5010C

Resoluties laserscanner Z+F IMAGER 5010C

Trueview archeologie door Gigapixel panorama's

Het is natuurlijk altijd zeer interessant om laserscanner-producten zoals een orthofoto te vergelijken met andere technieken. Fotograaf Marc Buma maakt speciale foto-opnamen met een robot. Dit apparaat maakt een groot aantal kleine foto's met een zeer hoge resolutie. Hierdoor is het mogelijk om een zeer hoogwaardige panorama foto te maken. Deze speciale foto opname wordt gebruikt om een zeer hoogwaardige trueview te maken waarin men zeer ver en haarscherp kan inzoomen.

Wilt u meer informatie over deze fototechniek en de trueview die hiermee gemaakt kan worden?
Lees de pagina Gigapixel panorama’s en trueview archeologie.

orthofoto-fotograaf

Meer informatie over orthofoto

U vindt meer informatie over het orthofoto's en toepassingen van deze techniek op de pagina orthofoto fotogrammetrie. Meer voorbeelden van orthofoto's vindt u op onze downloadpagina. Verder kunt u altijd met ons bellen voor meer informatie en uitleg over 3D inmeten voor Archeologie via +31 73 613 57 29.