Meten en monitoren van scheefstand met tiltsensor en inclinometer

PelserHartman meet scheefstanden met inclinometers. Deze instrumenten registreren de verandering van een hellingshoek. Ze zijn daarom onmisbaar voor het monitoren van scheefstand van gebouwen, damwanden van bouwputten of kademuren en andere objecten. De inclinometers staan in contact met een online portal en kunnen bij overschrijding van grenswaarden meteen een alarmmelding afgeven. Op deze pagina leggen we uit wat een inclinometer precies is, hoe deze werkt en voor welke toepassingen deze geschikt zijn.

Wil je weten of jouw project beweegt, vervormt of verzakt? Maak dan een (bel)afspraak met één van onze adviseurs. Of vraag meteen een offerte aan

Inclinometer of tiltsensor

Inclinometers worden ook wel tiltsensoren of hellinghoekmeters genoemd. Deze sensoren registeren enkel en alleen hoekveranderingen en geven geen informatie over zakkingen, stijgingen of veranderingen in positie zoals een verschuiving in het X- of Y-vlak. Daar hebben we andere oplossingen voor. Zie het hoofdstuk landmeetkundige monitoring of deformatiemeting. Een veel gebruikte toepassing is het plaatsen van inclinometers op damwanden van bouwputten. Daardoor kunnen we de scheefstand van de damwanden in de gaten houden (monitoren) en een eventuele vorm- of standverandering detecteren. PelserHartman gebruikt tri-axiale tiltsensoren. Deze sensoren meten de hoekverdraaiing van het element waarop ze gemonteerd zijn.

installatie van inclinometers
Ophangen en instellen van een inclinometer op locatie

Toepassingen van inclinometers

PelserHartman zet inclinometers in op verschillende werkgebieden. Bijvoorbeeld bij scheefstand van gebouwen of andere objecten. Bij het monitoren van damwanden van bouwputten en kademuren. Samengevat monitoren we alle bewegingen, zowel statisch al dynamisch. Omdat inclinometers enkel en alleen hoekveranderingen meten, heeft PelserHartman andere meetinstrumenten om zakkingen, stijgingen of veranderingen in positie zoals een verschuiving in het X- of Y-vlak te monitoren. Neem contact op met PelserHartman voor monitoringsadvies voor jouw project.

Visualiseren van scheefstanden

Naast het monitoren van scheefstanden met inclinometers, visualiseren wij scheefstanden ook. Hiervoor maken wij gebruik van 3D laserscan apparatuur. Deze pointcloud data is de basis voor een scheefstands (vlak) analyse.

Visualisatie van scheefstand d.m.v. kleuren op basis van 3D laserscandata

Draadloos monitoren van scheefstand met inclinometers

De tiltsensoren in de inclinometers werken op batterijen waardoor er geen kabels aanwezig zijn op de monitoringslocatie. De batterijen gaan, bij een meetfrequentie van 1x per uur, twee tot drie jaar mee. De verschillende sensoren kunnen draadloos met elkaar en met de PelserHartman gateway communiceren. Deze gateway is het eerste verzamelstation. De gateway stuurt de meetdata via 4G, WiFi of via een ethernetverbinding naar de database. Deze database is daarmee live raadpleegbaar. Bij een verlies van signaal wordt de data lokaal op de sensor opgeslagen. Als er weer verbinding is, wordt alle opgeslagen data doorgestuurd. Bij uitval van een sensor of van de gateway wordt er een alarmsignaal verstuurd zodat PelserHartman direct ingrijpt.

Online meetdata bekijken

De meetdata wordt vanuit de gateway naar het PelserHartman online portaal verzonden dat wij via een website met een wachtwoord toegankelijk maken voor onze klanten en partners. Afhankelijk van de ingestelde rechten kunnen gebruikers enkel data bekijken of ook data beheren en extra berekeningen toevoegen.

Er zijn enkele standaard weergaves mogelijk. Dit zijn in drie richtingen de inclinatiehoek in graden, in drie richtingen de inclinatiehoek in mm/m en de temperatuur. Desgewenst stelt PelserHartman een specifiek tijdsinterval in.

inclinometer monitoring
voorbeeldweergave inclinatie in Y-richting in mm/m

Waarschuwing bij overschrijding grenswaarden

Ons platform biedt de mogelijkheid verschillende grenswaarden in te stellen bij het monitoren van scheefstand. En om aan deze grenswaarden verschillende soorten alarmsignalen te koppelen. Dit kan door bij een bepaalde drempelwaarde naar betrokken partijen een mail of SMS te sturen. Er bestaat ook de keuze om om locatie een alarmsignaal te laten klinken.

Om op een juiste manier grenswaarden in te kunnen stellen of bepalen, is het nodig om voor aanvang de juiste drempel- en alarmwaarden vast te stellen. Dit gebeurt door het systeem eerst één week te laten meten. Deze data wordt geanalyseerd om de natuurlijke beweging van het object als gevolg van de omgevingsomstandigheden vast te leggen. Op basis van deze analyse worden de grenswaarden vastgelegd.

Voorspellen overschrijding grenswaarde inclinometers

Om niet compleet verrast te worden door overschrijdingen stelt PelserHartman altijd voor zichzelf een drempel- en alarmwaarde in die op 85-90% zit van de grenswaarden van de klant. Op deze manier wordt PelserHartman tijdig ingelicht en kunnen wij de tendensen analyseren voordat één van de metingen de grenswaarde overschrijdt.

Maken meetplan en bijkomende metingen

Om grip te krijgen op oorzaken van bewegingen is het vaak nuttig om bijkomende metingen uit te voeren die de omgevingsomstandigheden vastleggen. Hierbij denken we aan wind, temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid, trillingen, verkeer etc. PelserHartman maakt vooraf een meetplan waarin adviezen voor bijkomende metingen worden verwerkt.

Daarnaast kan er ook een link zijn tussen trillingen en scheefstand. Om dit te kunnen meten, dient een trillingsmeter toegepast te worden om dit te monitoren. Ook op dit vlak kunnen wij je prima van dienst zijn.

Monitoring van jouw project

Heb je een project waarbij monitoring een rol speelt? Neem dan contact op met PelserHartman. Of vraag een offerte aan.

Alles over monitoring in zes delen

Bekijk de blogserie over verzakking, scheefstand, trillingen & deformatie