Proactief 3D scannen

Fotorealistiche 3D inmeting beschikbaar vóór de start van uw project

U kent het wel; het budget is nog niet helemaal rond en het officiële startsignaal is nog niet gegeven, maar u heeft al wel informatie nodig om uw plan te ontwikkelen. En wanneer het budget er is, moeten alle gegevens er direct zijn, zodat u meteen aan de slag kunt. "Graag gisteren af" is een vaak gehoorde uitspraak. Wij hebben de oplossing: proactief scannen.

Met proactief scannen bieden wij mogelijkheden om gebouwen en omgeving in te meten met high-end 3D laserscanners voordat een project werkelijk een project is. We lopen hiermee dus op de zaken vooruit. We starten met 3D scannen, ook als u de budgetten nog niet definitief geregeld heeft.

GZG-3D-scan-1-1

Bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van proactief 3D scannen op het GZG terrein te 's-Hertogenbosch.

Proactief 3D scannen

Het concept "Proactief 3D scannen" betekent dat u kansrijke verbouw- of restauratie projecten zonder verplichtingen met ons deelt. Wij zorgen ervoor dat u ook in de allereerste projectfase al kunt beschikken over hoge kwaliteit informatie die klopt. Dit zal uw plannen versterken en zorgen voor minder wijzigingen en tegenvallers in opvolgende fasen. En wellicht kunt u zich onderscheiden van de concurrentie.

U hoeft geen opdracht te geven, want wij nemen het risico van de inmeting en het scanwerk op ons. Op basis van de informatie die u aanlevert en onze eigen ervaring kiezen wij proactieve scanprojecten om ruimtes in onze planning mee te vullen.

In ruil voor uw informatie en medewerking heeft u de meetdata direct bij aanvang van het project tot uw beschikking, zonder vertraging. U koopt de meetdata ‘van de plank’ en ziet wat u koopt.

De voordelen op een rij:

 • Data van de plank kopen
 • Weten/zien wat u koopt
 • Geen kosten vooraf
 • Geen vertraging meer door meetwerk
 • Geen tegenvallers als gevolg van slechte informatie

Proactief 3D scannen is geheel vrijblijvend en geeft geen verplichting tot afname.

Voorbeelden van Proactief scannen vindt u bijvoorbeeld op de pagina's 3D inmeting GZG-terrein ‘s-Hertogenbosch en 3D scan Walpoort Den Bosch.

perspective-713

Bovenstaande afbeelding laat een 3D scan zien van de Isabella kazerne te Vught. Ook dit is een pro-actief project van PelserHartman. 

Hoe werkt proactief 3D scannen?

Wij vullen de gaten in onze planning met proactief scannen van kansrijke projecten. Er is sprake van een goede kans op behoefte aan informatie van de bestaande situatie, nu of in de toekomst. Wij maken per project een afweging om deze proactief op te pakken.

Onze richtlijnen voor proactief scannen

 • U bent geïnteresseerd en betrokken en wilt goede afspraken met ons maken.
 • Er is toestemming om het terrein of object te betreden.
 • Er is wel een project, of goede kans op een project, we lopen samen op de zaken vooruit.
 • Data is altijd van PelserHartman totdat deze gekocht wordt (u kunt ook delen kopen, en fasering is mogelijk).

Toepassingen proactief scannen
Onze data kan gebruikt worden voor:

 • 2D en 3D tekenwerk
 • Planvisualisaties
 • Vergunningsaanvragen
 • Onderlegger voor restauratieplannen
 • Documentatie
 • Nulmeting omgeving voor sloop
 • Bewijsmateriaal schadeclaims
 • Etc.
GZG-3D-scan-2

De afbeelding hierboven is geen foto maar een wolk van gekleurde meetpunten.

Veelgestelde vragen over proactief scannen

Waarom doen jullie dit?
Wij willen mooie initiatieven en projecten kansrijk maken. Daarom investeren we graag mee. Architecten en ontwikkelaars werken in de beginfase vaak 'pro bono' aan een plan. Ook wij kunnen door onze proactieve inzet helpen om plannen haalbaar en beter te maken.

Waarom nemen jullie dit risico?
Voor ons is het risico redelijk laag. We kunnen op basis van ervaring goed inschatten wat de haalbaarheid is van het plan en de kans dat onze data in de toekomst gebruikt zal worden.

Ben ik verplicht jullie meetdata af te nemen?
Nee.

Kan ik zelf ook een deel inmeten en uittekenen?
Ja. U kunt indien gewenst zelf 3D meten met laserscanners en tekenen met pointclouds. PelserHartman geeft trainingen en stelt apparatuur beschikbaar voor partijen die met ons samenwerken.

Wordt het inmeten goedkoper door proactief scannen?
Ja, over het algemeen wel. Onze prijzen worden bepaald door product, risico en planning. Wanneer we zelf kunnen bepalen wanneer we kunnen scannen, verlaagt dat de druk op onze planning. Daar profiteert iedereen van. Daarom kunnen wij een scherpe aanbieding maken, wanneer het project niet gedomineerd wordt door een strakke planning.

Heeft u een project dan in aanmerking komt voor Proactief scannen? Neem dan nu contact met ons op!
Bel naar ons kantoor in 's-Hertogenbosch op nummer 073-6135729 of stuur een email naar [email protected]

Walpoort-Den Bosch-713

Bovenstaande afbeelding laat een 3D scan zien van de Walpoort te 's-Hertogenbosch. Ook dit is een pro-actief project van PelserHartman.

Wat kan ik met een 3D laserscan?

Het Proactief 3D inmeten van gebouwen en terreinen wordt uitgevoerd met high-end laserscanners. Het resultaat bestaat in eerste instantie uit een 3D model bestaande uit miljarden meetpunten. Hieronder vindt u een aantal korte omschrijvingen van de toepassingen van een 3D scan.

3D als basis voor tekenwerk en visualisaties
Uiteraard zijn 3D scans zeer geschikt voor het maken van 2D en 3D tekeningen. De 3D scans bestrijken vaak een groot gebied. Hierdoor zijn tekeningen van bestaande situatie eenvoudig te maken. Alle maten zijn immers bekend en de objecten en straten zijn gevangen in een wolk van miljarden meetpunten. Een ontwerp kan eenvoudig ingepast worden in een 3D scan van de omgeving. Daardoor is uw visualisatie snel klaar. U steekt geen energie in het inmeten en uittekenen van de woningen van de buren en terrein dat niet direct bij het project hoort.

Grenzen van bebouwing en terreinen
Alle grenzen, bouwlijnen en bouwhoogtes worden in kaart gebracht.

Zichtlijnstudies
We kunnen op basis van scandata eenvoudig simulaties maken van zichtlijnen om eventuele onterechte klachten of bezwaren af te kunnen wijzen. Het komt vaak voor dat mensen menen dat hun privacy geschaad wordt door een bouwproject. We kunnen vanaf  iedere locatie in de 3D scan zien wat het zicht is vanuit bepaalde plaatsen, onderdelen, ramen en deuren. U kunt (vertraging door) claims voorkomen en de goede relatie met mensen in de omgeving van het project bewaren.

Bezonningsstudies
We kunnen de beschijning van het zonlicht simuleren. Daardoor kunnen we zien welke delen schaduw of zon krijgen in de bestaande situatie en hoe de situatie is na verbouw of nieuwbouw.

Beschadigingen en verzakkingen
De nul-situatie wordt vastgelegd in de 3D scans. Daardoor zijn veranderingen te constateren. We kunnen een vergelijking maken van de situatie voor en na de bouw, of voor en na sloopwerkzaamheden. We zien verzakkingen, vervormingen en andere vormen van beschadigingen.

Afwijzing onterechte claims
Zoals gezegd wordt de nul-situatie vastgelegd in de 3D scans. Dit betekent dat zowel maat als foto realistisch beeld wordt vastgelegd. De 3D scans kunnen gebruikt worden in de bewijsvoering wanneer er sprake is van onterechte claims. Bijvoorbeeld wanneer iemand stelt dat scheurvorming is opgetreden door de bouw of sloop, terwijl de scheur reeds aanwezig was voor aanvang van het project.

Interesse in de mogelijkheden van Proactief scannen?

Heeft u een project dan in aanmerking komt voor Proactief scannen? Neem dan contact met ons op!
Bel naar ons kantoor in 's-Hertogenbosch op nummer 073-6135729 of stuur een email naar [email protected]