Blog

3D inmeting GZG-terrein ‘s-Hertogenbosch

  |   Projecten PelserHartman

PelserHartman maakte een 3D inmeting van het GZG-terrein te 's-Hertogenbosch. Het betreft hier een uitgebreide inmeting met een high-end 3D scanner van het gebied rondom het "jaren 70 deel" van het oude ziekenhuis in de binnenstad waarvan de sloop zojuist gestart is.

GZG 3D scan

Scangebied Groot Ziekengasthuis terrein

De afbeelding hierboven laat een deel van het gebied zien dat door ons ingescand is. Het betreft hier het resultaat van de eerste scanfase. Uiteindelijk is het hele gebied rondom de te slopen gebouwdelen ingemeten en fotorealistisch vastgelegd.

Waarom maakt PelserHartman 3D scans van het GZG terrein?

PelserHartman meet delen van 's-Hertogenbosch volledig 3D in met speciale laserscannners. We doen dit steeds vaker zonder dat we hiervoor opdracht hebben. Door proactief scannen zijn gebouwen en omgeving ingemeten voordat een project werkelijk een project is. We lopen hiermee dus op de zaken vooruit.

In geval van het gebied GZG-terrein denken wij dat er vroeg of laat behoefte is aan gegevens van het gebied, het straatwerk of de gebouwen. Daarbij vinden wij het belangrijk om een goed dossier op te bouwen van de geschiedenis en monumenten in onze binnenstad. We willen de volledige binnenstad op hoog niveau in kaart brengen met scantechnieken en gebruiken deze data voor het maken van een gigantische visualisatie van de hele binnenstad.

Heb je delen van onze 3D scans nodig?

Uiteraard willen wij graag de grote meerwaarde laten zien van onze 3D inmeetgegevens en scans. Je kunt delen van onze gegevens gebruiken voor verschillende toepassingen.

Toepassingen van een 3D scan

Onze data kan gebruikt worden voor:

  • 2D en 3D tekenwerk
  • Planvisualisaties
  • Vergunningsaanvragen
  • Onderlegger voor restauratieplannen
  • Documentatie
  • Nulmeting omgeving voor sloop
  • Bewijsmateriaal schadeclaims

3D scans en ortho foto's van GZG-terrein

Ook een groot deel van de monumenten op het GZG-terrein zijn volledig ingemeten en gedocumenteerd met 3D laserscanners. Een laserscanner meet objecten 3D in met veel meetpunten. Dit gebeurt reflectorloos, de laserstralen raken het object en maken zo een netwerk van meetpunten waarin het object gevangen wordt. De laserscanner registreert heel veel meetpunten in een korte tijd. Die wolk van punten noemen we de puntenwolk of pointcloud. Een pointcloud wordt gebruikt om 2D en 3D tekeningen en ortho foto's te maken.

GZG 3D scan detail gebouw gevels