PelserHartman voert DTM-metingen uit en maakt 2D situatietekeningen en digitale terreinmodellen als DTM, DSM en DEM. Het 3D inmeten van terreinen, landschappen en gebieden kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld met landmeetkundige apparatuur zoals Total Stations of GPS-instrumenten. We meten terreinen vaak in met 3D laserscanners en drones. Dit heeft enkele grote voordelen boven de arbeidsintensieve, traditionele methoden.

3D model van een landschap met gebouwen

Terreinen en landschappen meten met laserscanners

Bij het meten van terreinen wil men graag veel informatie. Op traditionele wijze gaan landmeters vaak nog op pad met Total Station en gps-instrument om bijvoorbeeld onderstaande terreinonderdelen in te meten:

 • terreingrenzen
 • bestrating en putten
 • parkeerplaatsen inmeten
 • hoogtematen van alle belendingen meten
 • schuttingen
 • groen
 • trafohuisjes
 • lantaarnpalen
 • bomen inmeten (inclusief stamdiameter)
 • inzicht in het verloop van terreinhoogtes t.o.v. N.A.P.
 • gebouwencontouren vastleggen

Terrein en woningblokken nauwkeurig in kaart gebracht

DTM-meting

Een Digital Terrain Model meting (DTM-meting) met een laserscanner kan deze arbeidsintensieve exercitie vervangen. Met deze meting worden alle onderdelen vaak met slechts enkele scanposities in kaart gebracht. De benodigde informatie is gemakkelijk naderhand uit de pointcloud te halen. De laserscanmeting is desgewenst ook uit te voeren in het RDNAP coördinatenstelsel.

3D meting terrein 3D scanners

3D inmeting van een terrein met 3D scanners. Het resultaat is een pointcloud/puntenwolk

Voordelen DTM-meting met 3D laser scanners

 • Alle zichtbare onderdelen worden ingemeten.
 • Fasering van het tekenwerk is beter mogelijk.
 • De kans op menselijke fouten, zoals het vergeten van enkele meetpunten, is zeer klein.
 • De pointcloud is de perfecte basis voor het maken van visualisaties.
 • Werken met pointclouds betekent besparing op teken- en visualisatiewerk.
 • Een accurate en complete basis voor 2D en 3D tekenwerk.
 • Een betrouwbare basis voor volumeberekeningen.
 • Snel grip op hoogteverschillen en hoogtelijnen.
 • Goede basis voor het maken van schaduw- en bezonningstudies.
 • Snel grip op plaats en stamdiameters van bomen.
 • Contouren van gebouwen worden automatisch meegenomen in een DTM-meting.

Aanvragen laserscan landschap of DTM meting?

Wil je een offerte voor het maken van een 3D scan aanvragen? Of gewoon weten wat de kosten ongeveer zijn? Neem dan contact met ons op door te bellen met ons hoofdkantoor in ‘s-Hertogenbosch. Of vul hier het contact formulier in.

Terreinen meten met drones

Meten van grote volumes en terreinen vanuit de lucht

Bij extreem grote volumes of bij situaties waar niet vanuit de grond gescand kan worden, kunnen we een drone inzetten. Dronemetingen zijn gebaseerd op fotogrammetrische principes waarbij terreinhoogtes worden berekend aan de hand van fotografisch materiaal. Het is niet de drone zelf die meet. In de meeste gevallen worden foto-opnames gemaakt met een fototoestel dat onder een drone is bevestigd. Het is echter niet altijd mogelijk om een drone in te zetten. Neem contact op met PelserHartman over de mogelijkheden van dronemetingen. Lees meer over inmeten met drones.

Asctec Falcon helikopter drone

De Asctec Falcon helikopter drone is onder andere geschikt voor het inmeten van grote terreinen.

Voorbeelden 2D terreintekening of 3D model

De pointcloud uit de laserscan is de basis om op te modelleren en tekenen. Alle informatie is in de laserscan opgeslagen. De informatie kan dus op elk gewenst moment hieruit gehaald worden. Het is ook mogelijk om de informatie meteen om te zetten in modellen en tekeningen. Het grote voordeel van de 3D laserscan is dat men niet meer naar de locatie terug moet om een vergeten boom in te meten. Alles staat in de pointcloud.

pointcloud 3D scan

3D model en pointcloud combinatie in tekenprogramma

Voorbeelden 2D terrein situatietekening

PelserHartman maakt 2D terreintekeningen op basis van 3D laserscaninformatie maar ook op basis van total station data. Hieronder enkele voorbeelden van deze tekeningen.

terrein-tekening-damianenklooster

2D terreintekening van het Damianenklooster

Kloostercomplex Eikenburg

Voor Kloostercomplex Eikenburg bracht PelserHartman het gehele terrein 2D in beeld. Daarnaast maakten we ook een 3D model van de hoofdbouw op het terrein. De laserscaninformatie is geschikt voor het 2D tekenen, maar ook het 3D modelleren van de gebouwen. Meer over dit project kunt u lezen op de projectenpagina van project Klooster Eikenburg.

terreintekeningn onderlegger 3d laserscan

2D terrein tekening van het project Eikenburg

Digitale 3D terreinmodellen DTM, DSM en DEM

Wanneer  we over terreinmodellen spreken, komen termen als DTM, DSM en DEM veelvuldig ter sprake. Het DEM betekent Digital Elevation Model. Dit is de digitale weergave van een terrein of landschap. DEM is vervolgens vaak onderverdeeld in DTM en DSM.

DTM is de afkorting voor Digital Terrain Model. Bij deze weergave brengen we alleen het terrein (de grond) in beeld. Bomen, gebouwen en andere objecten zijn niet in deze weergave te zien. Bij het DSM: Digital Surface Model, is de bebossing en bebouwing en overige elementen wél in beeld gebracht.

Hoogtekaart DEM model

Hoogtekaart (DEM) visualiseren middels kleuren de hoogte.

Hoogtekaart lijnen weergave

De genoemde begrippen DEM, DTM en DSM worden niet altijd door iedereen op dezelfde manier gebruikt. Soms krijg je een hoogte lijnenweergave terwijl een mesh vlakkenmodel verwacht wordt. Bespreek vooraf welk product gewenst is.

Vertaling van het volumemodel naar hoogtelijnen. Links 3D rechts 2D hoogtekaart.

Vertaling van het volumemodel naar hoogtelijnen. Links 3D rechts de 2D hoogtekaart.

Grondvolume meten

PelserHartman maakt nauwkeurige volume- en voorraadmetingen, ook wel stockpile-metingen genoemd. Voorraden en voorraadverschillen kunnen met periodieke 3D metingen en deformatie-analyses helder in kaart gebracht. De stockpile-metingen kunnen zowel binnen – bijvoorbeeld opslaghallen en loodsen – als buiten uitgevoerd worden. De metingen voeren we uit met hoogwaardige meetapparatuur zoals 3D scanners, drones en fotogrammetrie. Meer informatie over volume en voorraadmetingen vind je op de pagina volume-bepaling-en-stockpile-meting.

volume meting 3d laserscan en mesh

Tot mesh omgevormd pointcloud (laserscandata) ten behoeve van volume bepaling.

Vormverandering van grond, terrein en landschap meten

Het is mogelijk om vormveranderingen of verplaatsingen van grond, terrein en landschap in kaart te brengen. In de praktijk gaat het vaak om het bepalen van verschillen in inhoud of om zakking in beeld te brengen. Het analyseren van vormveranderingen noemen we ook wel deformatiemeting. Grofweg zijn er twee verschillende soorten deformatieanalyses:

 • Vergelijkingen tussen verschillende statische inmetingen. De eerste meting wordt hierbij de nulmeting genoemd. Hiervan maken we een 3D model. Het 3D model van de tweede meting vergelijken we met het model van de eerste meting. Hierbij leggen we de modellen op elkaar om de verschillen te kunnen zien.
 • Continu-monitoring. Bepaalde punten of vlakken worden continu gemeten en met elkaar vergeleken. Een dergelijk systeem passen we toe om zakkingen in de omgeving van bouwputten in de gaten te houden.

Lees meer over vormverandering en deformatiemetingen op de pagina 3D deformatiemetingen.

Lees meer over monitoring op de pagina landmeetkundige monitoring of deformatiemeting.

3D inmeten terrein met gebouwschil

Het inmeten van terreinen in combinatie met het inmeten van gevels van gebouwen is een voor de hand liggende combinatie bij het meten met 3D laserscanners. In veel gevallen kunnen beide onderdelen zonder veel extra moeite ingemeten worden. Het is natuurlijk de kunst om zaken te combineren en de vraag om inwinning van data goed af te stemmen met alle belanghebbenden. Doe je dit slim, dan kun je duizenden euro’s besparen op een project.

Terrein en gebouwschil in kaart gebracht door 3D laserscanner

We krijgen veel aanvragen op gebied van renovatie van de gebouwschil. Hierbij merken we dat de kosten voor het inmeten van gevels zeer aantrekkelijk zijn, wanneer je dit combineert met de inmeting van het terrein. Een aantal voorbeelden toont waarom digitaal inmeten van de buitenschil van gebouwen in combinatie met het terrein inmeten zo interessant is. De prijzen kunnen we helaas vanwege de privacy van onze opdrachtgevers niet vermelden. Indien je wenst, kunnen wij je eenvoudig prijsindicaties geven op basis van algemene voorbeelden of voor jouw eigen project. Dit mogen ook projecten uit het verleden zijn. We helpen je graag om inzicht te krijgen in de kosten van het digitaal inmeten van gevels, daken en terreinen.

Zuiderparkweg ‘s-Hertogenbosch

Opdrachtgever woningcorporatie Zayaz wilde een volledige terreininmeting van het terrein gelegen aan de Zuiderparkweg en de Henric Spieghelstraat te ‘s-Hertogenbosch. De volgende zaken zouden ingemeten moeten worden.

 • terreingrenzen
 • bestrating
 • parkeerplaatsen
 • hoogtematen alle belendingen
 • hagen
 • schuttingen
 • trafohuisjes
 • lantaarnpalen
 • bomen, inclusief stamdiameter
 • inzicht in het verloop van terreinhoogten t.o.v. N.A.P.
 • contouren van gebouwen (het betrof twee grote objecten)
3d inmeting terrein Den Bosch

3D inmeten terrein en gevels in pointcloud.

Bovengenoemde zaken zullen over het algemeen vaak opgenomen en ingemeten worden door landmeters met total stations. Wij hebben alle bovenstaande zaken inclusief alle gevelaanzichten ingemeten met één persoon met een laserscanner binnen 4 uur. Je ziet het resultaat in de afbeelding hierboven. Duidelijk is dat de gevels in veel gevallen automatisch zijn ingemeten wanneer we terreinen meten. Dat geldt natuurlijk andersom, voor gevallen waarbij gevels worden ingemeten. Je krijgt een groot gedeelte van het terrein cadeau!

3D inmeten terrein met laserscanner voor planstudie

Een projectontwikkelaar had in eerste instantie eigenlijk alleen maar een terreintekening nodig met daarop een aantal panden. Na het stellen van enkele vragen bleek het toch wel handig om wat meer informatie te hebben over de omgeving zoals gevellijnen van naastgelegen panden, wegen, bushokjes, bomen etc. We besloten om de volledige situatie in te meten met een laserscanner. De totale opname bestond uit 15 scanstandplaatsen en nam ongeveer 3,5 uur op locatie in beslag. De scandata gaf ons de mogelijkheid om vervolgens relatief snel een terreintekening te maken door de pointcloud horizontaal door te snijden op een meter boven maaiveld. Bekijk hier de terreintekening.

3D laserscanner inmeten terrein DTM meting

Puntenwolk van terrein en gebouwen

Meer over inmeten gevels en terreinen en digitaal inmeten van gebouwen

Wil je meer informatie over dit onderwerp of over het digitaal inmeten van gebouwen in het algemeen? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. Je kunt hiervoor het beste bellen met het nummer van ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch: +31 (0)73-6135729. Lees ook de aparte pagina over het inmeten van gevels.