3D meten met drones is een snel ontwikkelend gebied binnen 3D meten. De voordelen zijn duidelijk, want een drone vliegt snel rond en kan makkelijk op lastig bereikbare plekken komen. De uitvoering is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. En ook juridisch komen er ook wat onverwachte zaken om te hoek kijken. Daarbij is het data niet voor alle toepassingen geschikt. Dus ook bij deze techniek is het weer even opletten.

Met dit artikel willen we een genuanceerd beeld geven van meten met drones. We bespreken daarom dus zowel de voordelen als de nadelen. Binnen de meetindustrie is het meten met drones een tak die zich snel ontwikkeld. Er zijn inmiddels vele toepassingen en verschillende professionele drone systemen waarmee veilig gevlogen kan worden. Om tot een juist eindproduct te komen, is het belangrijk al vroeg in het proces de juiste keuzes te maken. Belangrijke aandachtspunten zijn ook de planning, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van de gewonnen data. De professionele inzet van drones voor meetwerkzaamheden komt namelijk met wat juridische en technische haken en ogen.

Asctec Falcon helikopter 3D scan drone

PelserHartman zet professionele drones/RPAS in om 3D metingen vanuit de lucht te maken.

Misverstanden over drones

Allereerst helpen we graag meteen een aantal misverstanden de wereld uit en geven graag ook alvast wat advies.

 • “Meten met drones” is meestal een onjuiste uitspraak. De drone is een transportmiddel dat een fotocamera en een aantal andere sensoren vervoert. De drone meet zelf niets.
 • “Scannen met drones” is meestal niet aan de orde. De drone scant niet en meet niet. Er hangt zelden tot nooit een 3D laserscanner onder een drone. Wat we bedoelen met ‘scannen’ lees je op de pagina wat is 3D scannen.
 • De drone-camera-combinatie voert geen meting uit. Er is geen sprake van een inmeting maar van het maken van foto’s in een bepaald patroon waarbij de locatie van de foto steeds bekend is. De foto’s worden in de methode ‘fotogrammetrie‘ gebruikt om tot een 3D model te komen. Dit 3D model heeft een vorm die redelijk overeen kan komen met de werkelijkheid.
 • De maatvoering heeft een relatief grote maar vooral onduidelijke afwijking. Er vindt geen inmeting plaats en daarbij ontstaat er maatvoering via een 3D model dat tot stand komt door fotogrammetrie. Geen rechtstreeks inmeting dus waardoor er geen coördinaten ontstaan die te valideren zijn.
 • Drones met camera’s zijn vooral interessant voor inspectie en vastleggen van daken en terrein. Dit laatste heeft te maken met het feit dat verticale vlakken en snijlijnen met horizontale vlakken niet goed vastgelegd kunnen worden met een drone.

Let op: veel meet- en drone-bedrijven maken regelmatig illegale en onveilige vluchten. Ook de opdrachtgever wordt aansprakelijk gesteld bij overtreding van de wet en ongevallen of schade.

Het gaat altijd om het eindproduct!

Wil je een meting laten uitvoeren met drones? Vertel ons wat het gewenst eindproduct is, bijvoorbeeld een terreinmodel of tekeningen van dakaanzichten voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Wij zoeken altijd de slimste en best betaalbare oplossing. Als je dat graag wilt, meten wij met drones. Wil je liever snel resultaat zien, dan gebruiken we meestal terrestrial 3D-scanners of satellietdata. De aanlooptijd voor meten met drones is in veel gevallen namelijk relatief lang, vanwege het aanvragen van de nodige vergunningen. Voorop gesteld geldt bij ons altijd; het gaat om de beste oplossing met de juiste prijs voor het eindproduct dat je wil hebben.

Producten van drone-data

3D model, 3D mesh, pointcloud, volumeberekening, DTM, terreintekening en orthofoto. 

Het product kan een 3D mesh (vlakkenmodel) of een pointcloud zijn. De ‘ruwe modellen’ worden gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld tekeningen, visualisaties of volumeberekeningen. Ook terrein tekeningen of DTM metingen kunnen gemaakt worden met drone- en laserscandata.

Vanuit een mesh kan bijvoorbeeld een ortho-(foto)gevelaanzicht worden gemaakt. Handig bij het controleren van een gevel op scheuren in het metselwerk. Lees hier meer over fotogrammetrie en de toepassingen van deze techniek.

Gevelfoto uit dronedata. Scheuren in baksteen zijn duidelijk waarneembaar.

Producten PelserHartman

Wij brengen objecten, gebouwen en terreinen in kaart met 3D laserscanners, drones en andere meetapparatuur. We maken producten zoals 3D modellen, 3D meshfiles, pointclouds voor alle tekenprogramma’s, volumeberekeningen, DTM, terreintekeningen en orthofoto’s. Heb je een project en wil je graag bovenstaande producten laten maken? Neem dan contact op voor het aanvragen van een offerte.

Drones vooral voor bovenaanzicht en hoge gevels

Voor gevelfoto’s op basis van dronemeting zetten we de pointcloud softwarematig om in een mesh. Dit is eenvoudig gezegd het verbinden van de punten tot vlakken (triangulatie). Door een orthogonale projectie van de mesh te maken, krijgen we een gedetailleerd gevelaanzicht. Bij de meting van de veevoederfabriek in Wormerveer zijn diverse daken en gevels in kaart gebracht. Naast het overzicht zijn ook grote scheuren in de baksteengevel eenvoudig te traceren.

Screenshot van dakoverzicht van een gekleurde drone pointcloud

We zetten drones in wanneer we bovenaanzichten en hoge zijaanzichten van gebouwen willen inmeten en wanneer er geen manieren zijn om onderdelen met 3D scanners vanaf stabiele standplaatsen in te meten. Omdat het vliegen met drones duur is en veel tijd vraagt om voor te bereiden, kiezen we alleen voor meten met drones als het niet anders kan. 3D laserscanning is in de praktijk een snellere, nauwkeurigere en goedkopere manier om gebouwen, installaties en objecten in kaart te brengen.

Daken inmeten voor zonnepanelen

PelserHartman brengt daken en onderliggende dakconstructies in kaart. Dit doen we bijvoorbeeld voor de plaatsing van zonnepanelen. We meten de daken in met 3D scanners, drones en andere meettechnieken, maken dak-tekeningen, constructieberekeningen en dak-adviezen inzake de afwatering en dak-veiligheid. Uiteraard zorgen we voor een goed plan en veilige uitvoering. Lees verder over dit onderwerp op de pagina daken inmeten voor plaatsing zonnepanelen.

Meten met drones

De drone zelf is geen meetinstrument. Drones kunnen we inzetten om meetapparatuur naar de juiste positie te brengen. Aan de drone wordt een camera of soms een laserscanner bevestigd. Daarnaast vervoert de drone ook vaak een GPS- en IMU-systeem. Het IMU-systeem meet voorwaartse, zijwaartse en hoogtebewegingen van het toestel en corrigeert daarmee de data. Op basis van foto’s uit de drone kan PelserHartman met behulp van fotogrammetrie een 3D model maken. Dit kan een pointcloud of mesh zijn. Deze producten vormen dan vaak weer de onderlegger voor het maken van 3D modellen zoals solidmodels of BIM-modellen.

Zijn drones wel nauwkeurig genoeg?

We krijgen vaak vragen over de nauwkeurigheid van apparatuur. Het gaat hier vaak om de nauwkeurigheid van het eindproduct en niet specifiek van het meetapparaat. De nauwkeurigheid van het product ‘de pointcloud’ is niet alleen afhankelijk van de drone en de fotokwaliteit, maar ook van de software, referentiepunten op de grond en de weersomstandigheden.

Hoge nauwkeurigheid kun je op de volgende manier bereiken:

 • Werk met een high-end professionele drone met een IMU sensor en met GPS aan boord.
 • Werkt met waypointsoftware, hierdoor vliegt de drone een specifieke route en maakt minimaal noodzakelijke data.
 • Werk met Ground Control Points, dit zijn grote ’targets’ op de grond die goed zichtbaar zijn vanuit de lucht.
 • Werk met zeer goede software voor de dataverwerking.

Visueel ziet de dronepointcloud er erg goed uit. Geen ruis en mooie kleuren. Bij het inzoomen op de pointcloud is er echter wel een duidelijk verschil zichtbaar met een pointcloud op basis van laserscandata. Bij de dronedata zijn de vormen afgerond; scherpen hoeken zijn afgerond weergegeven. In de laserscandata worden scherpe hoeken exacter weergegeven.

3D scannen met drones

Horizontale doorsnede over een geprofileerde gevelplaat met hwa. Boven de laserscandata onder dronedata.

Drone meting nauwkeuriger maken

De nauwkeurigheid van data is afhankelijk van vele factoren. Bijvoorbeeld van het meetapparaat zelf, de meetmethode en de nabewerking. Zelfstandige metingen met drone gebaseerd op GPS informatie hebben in het algemeen een nauwkeurigheid die tussen de 2,5cm en 5 cm ligt. Bij laserscandata praten we over millimeters. Wanneer dronedata en laserscandata gecombineerd worden met behulp van nauwkeurige referentienetwerken, kan de nauwkeurigheid van de dronedata verbeteren.

Waneer er meer objecten achter elkaar staan, is het lastig dat goed op te meten met luchtfotogrammetrie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de railing van een balkon, met daarachter een tuintafel en daarachter weer de gevel. Extra lastig in kaart te brengen zijn ook ranke objecten. Op onderstaande afbeelding van de mesh met een ranke noodtrap is duidelijk te zien dat er informatie ontbreekt. Ook is de vorm minder mooi dan in de werkelijkheid.

Mesh dronemeting

Mesh van een dak op basis van een dronemeting, oftewel; fotogrammetrie.

Stabiele standplaats is altijd beter

Een stabiele standplaats van de meetapparatuur op de grond is altijd het beste uitgangspunt voor een goede meting. Een laserscanner op statief maakt de meest nauwkeurige en betrouwbare meting. We gebruiken fotogrammetrie in combinatie met drones daarom wanneer we niet kunnen meten met 3D laserscanners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dak of een gevel aan het water. De combinatie van scanners en drones wordt vaak ingezet bij grote meetgebieden, wanneer de nauwkeurigheid minder belangrijk is.

Dronemeting van gebouw

Metingen met drones zijn mogelijk, maar altijd minder nauwkeurig dan metingen van 3D laserscanners.

Voordelen 3D meten met drones/UAV/RPAS

3D meten met drones is een goede aanvulling op de meetwerkzaamheden met de laserscanner. Voor meten op grote hoogte is een drone ideaal, want werken met een hoogwerker is onhandig en in de praktijk is een hoogwerker te instabiel op grote hoogte. Hier komt de RPAS goed van pas. RPAS vliegen of zweven tussen 10 en 120 meter boven de grond, in het zicht van een piloot. De piloot bestuurt de drone op aanwijzing van de LIDAR-expert. Zo kan een scan worden gemaakt van een specifiek object of gebied wat voorheen niet mogelijk zichtbaar was met statisch scannen. Dit brengt een besparing van kosten en ook tijd in zowel verzamelen als verwerking van data.

Nadelen 3D meten met drones/RPAS

De beslissing om met een drone te meten zijn afhankelijk van drie factoren:

 • Past het in de planning?
 • Klopt de prijs?
 • Is het praktisch?

Als we kijken naar de planning is de opdracht vaak: vandaag bellen, morgen aan de slag, gisteren klaar. Dit kan bij meten met drones niet vanwege de aanvraag van vergunningen. Scannen met drones is daarom niet goedkoop. Iedereen vliegt met drones, maar het is natuurlijk in 99% van de gevallen illegaal. Voor de professionele toepassing binnen ons vakgebied is voldoen aan wetgeving en verzekeringsplicht essentieel voor onze opdrachtgevers. Deze nadelen gooien behoorlijk wat gewicht in de schaal ten opzichte van de voordelen.

Fotogrammetrie met drones

Bij fotogrammetrie gaat het om het interpreteren en het opmeten van beeldmateriaal bij het bepalen en beschrijven van de vorm en afmeting (geometrie) en ligging van objecten. Fotogrammetrie is een techniek die ingezet kan worden om 2D foto’s om te zetten naar 3D informatie. In de aankomende paragraaf leggen we kort uit wat fotogrammetrie is. Verder gaan we in op de meest gebruikte vorm van fotogrammetrie: luchtfotogrammetrie. Oftewel, het meten met drones.

Luchtfotogrammetrie

Fotogrammetrie kan men globaal verdelen in luchtfotogrammetrie (opnamen maken en meten met vliegtuigen of drones) en de close-up fotogrammetrie. Deze laatste techniek wordt toegepast bij het meten van kleinere objecten, bijvoorbeeld het 3D in kaart brengen van beelden en ornamenten. De wiskundige principes en software programmatuur zijn voor beide toepassingen hetzelfde. Lees meer over deze toepassingen op de pagina Fotogrammetrie.

Asctec Falcon helikopter drone 3d meten

De Asctec Falcon helikopter drone is onder andere geschikt voor inspecties. Het is mogelijk om een camera onder deze drone te bevestigen

Toepassingen luchtfotogrammetrie

Soms is het niet mogelijk om een 3D laserscanner in te zetten. Luchtfotogrammetrie kan dan een oplossing bieden. Bijvoorbeeld wanneer we geen stabiele standplaatsen kunnen vinden voor de laserscanner. Een ‘dronemeting’ kan in zo’n geval een alternatief of een aanvulling zijn op een laserscanmeting. De drone zelf is hierbij uiteraard geen meetinstrument. Het is slechts de drager van de camera die hier het meetinstrument is. Vaak draagt de drone nog wat meer sensoren, bijvoorbeeld GPS en IMU om de posities van de drone en dus de camera te kunnen bepalen.

Dronemetingen en het bewerken van de data met behulp van fotogrammetrie is geschikt voor de volgende toepassingsgebieden en producten:

 • Geo Data Inwinning
 • Inspecties
 • Digitale terrein modellen
 • Luchtfotografie
 • Aerial Tours
 • Pointcloud
 • 3D modellen en meshes
gevelfoto dronedata

Gevelfoto gemaakt op basis van dronedata

Voor elke droneklus kan men kiezen uit verschillende helikopters of onbemande vliegtuigen. Iedere drone heeft zijn eigen toepassingsgebied. Een groot voordeel van drones is dat grote gebieden en terreinen van bovenaf snel 3D in kaart kunnen worden gebracht. De drone vliegt hierbij bijvoorbeeld een vaste route of patroon dat vooraf is geprogrammeerd.

Wat is belangrijk bij een dronemeting?

Wil je meten met drones, dan is een goede voorbereiding zeer belangrijk. Kies bijvoorbeeld een camera met een lens tussen de 24mm en 35mm. De resolutie van de foto bepaalt de resolutie van de uiteindelijke pointcloud. Gedurende een meting moeten de instellingen van de camera gelijk blijven. Ook moet de automatische focus van het toestel uitgeschakeld zijn.

drone 3D meting lange duur windmolen

Microdrone MD4-1000 drone geschikt voor lange onbemande vluchten tot wel drie kwartier

Om de foto’s met behulp van fotogrammetrie om te zetten in 3D informatie, moeten de foto’s voldoende overlap hebben. Vaak wordt een percentage van 60% aangehouden. Een vuistregel is dat onderdelen op drie tot vier foto’s zichtbaar moeten zijn. Daarnaast heeft het weer een grote invloed op dronemetingen. Voor goede foto’s dient er voldoende licht te zijn, maar te fel zonlicht kan ook weer problemen geven.

Schalen van dronedata

Het principe van fotogrammetrie kijkt naar afstanden en hoeken, maar doet dit op basis van verhoudingen. Het is daarom noodzakelijk om een referentie te maken waardoor dronedata geschaald kan worden. Dit gebeurt met zogenaamde groundcontrolpoints. Deze kunnen op diverse manieren ingemeten worden.

meten groundcontrolpoints

Inmeten met GPS-apparaat van groundcontrolpoints

In het voorbeeld van de veevoederfabriek is een zelfstandige dronemeting gedaan op basis van GPS punten. Een GPS meting zelf heeft globaal gezien onnauwkeurigheid die ligt tussen de 25mm en 50mm. Om de meting te controleren zijn er ook extra meetpunten gemaakt. Deze worden in de berekening niet meegenomen, maar worden later als controle gebruikt om de nauwkeurigheid te controleren. Naast de schaling zorgen referentiepunten ervoor dat de software de geometrische vorm van het gemeten object correct berekent.

RPAS: professionele dronemetingen

Drones staan ook bekend als RPAS of UAV. Professionals spreken bij drones over RPAS, oftewel Remote Piloted Aircraft System. De naam geeft al weg dat de bestuurder van de drone een echte piloot is, met bijbehorende eisen. Het gebruik van drones valt onder de luchtvaartwet. De luchtvaart is een van de strengst gereguleerde sectoren en een RPAS of drone moet dan ook aan strenge regels voldoen. UAV is de Engelse benaming voor drones in het algemeen: Unmanned Aerial Vehicle, oftewel onbemand luchtvaartuig.

Professionele dronemetingen worden uitgevoerd door ervaren en gekwalificeerd personeel. De dronepiloot moet in het bezit zijn van een vliegbrevet. Daarnaast is er een operator die de camera bediend. De drones worden minutieus voorbereid en vluchtmeldingen worden nauwkeurig bijgehouden. Veiligheid is hierbij zeer belangrijk.

De eerdergenoemde overlap is bij dronemetingen bij professionele metingen geen probleem. De camera wordt ingesteld met een hoge afklikfrequentie (bijvoorbeeld één foto per seconde), zodat de drone continu door kan vliegen. Ondanks de vliegbeweging van de drone kunnen er haarscherpte foto’s gemaakt worden. Een gevel of dak wordt op deze wijze snel en nauwkeurig gefotografeerd en dus ingemeten.

Kun je ook 3D scannen met drones?

Bijna alle drones werken met fotocamera’s. Meetdata wordt in dat geval verkregen door de techniek van fotogrammetrie toe te passen. Het is ook mogelijk om meetgegevens te verzamelen door een 3D scanner onder een drone te hangen. Wij zijn niet meteen heel enthousiast over zo’n ‘airborn laserscansysteem’ om de volgende redenen:

 • Er is een zeer zware drone nodig.
 • Vliegtijden zijn kort, want accu’s gaan snel leeg.
 • Kans op grote schade bij crash en hoge verzekeringskosten (het is eigenlijk niet te verzekeren).
 • Dit betekent hoge kosten en dus ook hoge tarieven voor onze klanten.
 • De maataccuratie is slechts enkele milimeters beter dan fotogrammetrie i.c.m. ground-control-points en total station metingen.

Welke 3D scanner voor LIDAR?

Is scannen met een drone toch de beste oplossing? Afhankelijk van de toepassing en het vermogen van de RPAS-toestel kan er gekozen worden voor een standaard 3D scanner van bijvoorbeeld Faro, Leica of Z+F. Zonder aanpassingen komen deze toestellen op een gewicht van tenminste 5-7 kg. Voordeel hiervan is dat een volledig scanner een hogere scanresolutie heeft. Dit betekent een hogere nauwkeurigheid dan een kleiner of aangepaste toestel. Er bestaan kleinere systemen, zoals de Routescene Scanner. Dit is een aangepaste VELODYNE LIDAR puck, die samen met de benodigde ondersteuningsapparatuur nog geen 2,5 kilogram weegt. Afhankelijk van de eisen aan het eindproduct kan gekozen worden voor een standaard 3D scanner of een lichtere LIDAR-variant.

Nauwkeurigheid data RPAS LIDAR vs. statisch scan

De data wordt in principe altijd gescand op dezelfde resolutie als de statische scans. Bij gebruik van een hoge kwaliteit RPAS-platforms, in combinatie met professioneel piloten en de vakkundig dataverwerking binnen ons team, worden de twee datasets een naadloos geheel.

Stabiliteit van de LIDAR scanner in de lucht

LIDAR scannen is meestal uitgevoerd met gebruik van een statief, voor stabiliteit. Door het toestel waterpas en stabiel te laten scannen, is de data ook gelijk ten opzichte van de grond en het is makkelijk om meerdere scan datasets aan elkaar te koppelen.

Zodra wij gaan vliegen met een scanner, brengen wij dynamische bewegingen letterlijk in beeld waardoor de locatie en oriëntatie van de scanner volkomen onduidelijk zijn. Dit vraagt dus ondersteuning voor een correctie van bewegingen en oplossen van de positionering.

Voor positionering van zowel scanner, als data, wordt gebruiken we een IMU (Inertial Measuring Unit) en RTK GPS. Deze systemen worden gekoppeld aan de scanner. Het systeem meet voorwaartse, zijwaartse en hoogtebewegingen van de toestel en corrigeert de data. Vervolgens wordt de LIDAR-data gekoppeld aan de statisch data voor een compleet beeld van een object.

Let op: de IMU zorgt ook voor extra gewicht bij de lading van de RPAS.

RPAS voor 3D meten vanuit de lucht

Als we er voor kiezen om drones in te zetten is het belangrijk om de juiste drone te kiezen. Om vanuit de lucht te kunnen scannen, moet de LIDAR-apparatuur stabiel en stil op een plek kunnen hangen, of met een rechte koers en constante snelheid vliegen. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar dit vraagt om een RPAS toestel met geavanceerd vluchtcontrole en uiterst stabiele vluchteigenschappen. Dit komt neer op systemen die speciaal gemaakt zijn voor civiele en landmeetkundige toepassingen. Faro, Leica of Z+F laserscanners hebben al een gewicht dat gaat richting de 10kg. De standaard 3D-scanners vragen door hun gewicht om een zeer specifieke RPAS.

Laserscanners worden niet vaak gebruikt onder een drone. De drone moet het gewicht van een laserscanner kunnen dragen. Daarnaast vormt accuduur een praktische belemmering. De zware last zorgt ervoor dat de vliegduur beperkt wordt. Het principe van een 3D laserscanner onder een drone wordt toegepast wanneer grote vegetatie gebieden in kaart moeten worden gebracht. Of als aanvulling op het grondscanwerk. Groot voordeel van de 3D scanner is dat schaduwrijke gebieden geen probleem zijn.

Altura Zenith

De Altura Zenith van Nederlandse fabrikant Aerialtronics is een veelzijdig en krachtig platform gemaakt voor alle soorten civiele en industriële toepassingen. Dit systeem heeft een laadvermogen van 2.8KG en kan ongeveer 20 minuten in de lucht blijven.

Sabre UAV Skyhorse

De Sabre UAV Skyhorse is een RPAS systeem speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met een standaard 3D scanner, zoals die van Faro, Leica of Z+F. Deze RPAS heeft geen aanpassingen nodig, behalve voor het monteren van de scanner op het RPAS-systeem.

Mag je overal vliegen met een drone?

De inzet van drones lijkt gemakkelijk. Toch komt er veel bij kijken. Wij hebben een aantal aandachtspunten op een rijtje gezet.

Drones zijn erg populair en veel particulieren hebben er zelf een. Het beroepsmatig vliegen met drones is niet alleen een vak, maar vereist ook diverse vergunningen. Een dronebedrijf dient te beschikken over een RPAS Operator Certificate. De dronepiloot moet een vliegbrevet hebben. De drone zelf moet een Bewijs van inschrijving in het luchtvaartregister (BVI) hebben.

Daarnaast zijn er ook regels omtrent het vliegen zelf, bijvoorbeeld waar en wanneer er wel of niet gevlogen mag worden. Er zijn veel gebieden in Nederland waar helemaal niet gevlogen mag worden. Er mag ook niet hoger gevlogen worden dan 120 meter boven grond of water. Veiligheid staat hierbij voorop. Daarom is het verboden te vliegen in gebieden rondom vliegvelden of boven een mensenmassa.

3D meten met drone boven water

Het is toegestaan tot 120 meter boven water te vliegen met een drone.

Het is toegestaan boven water te vliegen met een drone. Daarom was de inzet van een drone zeer geschikt voor het meten van de achtergevel van de Veevoederfabriek in Wormerveer. Wil je een meting laten uitvoeren met een drone, maar weet je niet of dat mogelijk is? Neem dan contact met ons op. Op deze wijze kunnen we in een vroeg stadium bekijken of het inzetten van een drone een serieuze optie is.

Nederlandse wetgeving UAV/RPAS

De onderstaande paragrafen zijn aangepast vanuit de website van de Rijksoverheid. Hierbij wordt ook verwezen naar Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen. De Nederlandse wet- en regelgeving rondom commerciële RPAS vluchten is beschreven in deze documenten. We hebben hiervan een korte samenvatting gemaakt om te tonen dat het proces een professioneel en gedreven aanpak vereist. Bedrijven die over een volledige ontheffing beschikken, kunnen garanderen dat ze volgens de wettelijke regels te werk gaan en daardoor veilig met RPAS kunnen vliegen.

Eisen aan uitvoering van vluchten

De organisatie die vluchten uitvoert met een RPA waarvan de totale massa niet meer dan 150 kg bedraagt beschikt over:

 • Een Operations Manual, volgens de eisen van de regeling en goedgekeurd door de Minister.
 • Een speciaal-BvL met betrekking tot de RPA’s waarmee de vlucht wordt uitgevoerd.
 • Een bewijs van bevoegdheid voor de bestuurders/piloten.
 • Een verzekering tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor dood of letsel van derden of andere schade toegebracht aan derden.

Deelname aan het luchtverkeer

Het is verboden een vlucht uit te voeren met een RPA buiten zichtafstand van de bestuurder of een waarnemer. Ongeacht de zichtafstand, is het verboden een vlucht uit te voeren op een afstand van meer dan 500 meter van de bestuurder of een waarnemer

Vlieghoogte

Het is verboden een VFR-vlucht uit te voeren met een RPAS hoger dan 120 meter (400 ft) boven de grond of het water.

Afstand tot mensenmenigten, bebouwing, spoorlijnen of wegen

Het is verboden een vlucht uit te voeren met een RPAS binnen 150 meter horizontaal van mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing of kunstwerken, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, spoorlijnen, autosnelwegen, autowegen of andere wegen waar een maximale snelheidslimiet van 80 kilometer per uur geldt.

Dit is niet van toepassing op een vaartuig, voertuig of een gebouw, met dien verstande dat de vlucht niet wordt uitgevoerd boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing, kunstwerken, spoorlijnen of wegen als bedoeld in het eerste lid, en mits dat vaartuig, voertuig of gebouw voorwerp is van het luchtwerk dat op grond van de ROC, mag worden verricht.

Drone-metingen van PelserHartman

PelserHartman is altijd op zoek naar innovaties die meetwerk makkelijker, beter en goedkoper maken. 3D meten met drones lijkt dit in eerste instantie allemaal te brengen. Waarom zijn wij voorzichtig enthousiast? 3D meten met drones is een uitdaging, omdat de data niet zo goed is als een scan van een stabiele plek op de grond. Daarnaast is er nog een belangrijke andere component die het werken met drones beïnvloedt, namelijk het vliegen met een drone. Het vliegen met drones is aan strenge wetten gebonden. Ook is het een beschermd beroep met pittige opleidingen.

Onze conclusies tot nu toe voor projecten in de bouwwereld:

 • Er komt bij meten met drones veel meer kijken dan in eerste instantie gedacht.
 • Een hoge nauwkeurigheid is specialistisch werk.
 • De meetdata wordt nooit zo nauwkeurig als bij 3D laserscanning en kan moeilijk gecontroleerd of gevalideerd worden.
 • De prijs-kwaliteit verhouding voor het meten van gebouwen is nu in 99% van de gevallen ongunstig.
 • Drone-projecten sneuvelen vaak op planning.

Drones vliegen vaak illegaal

Ons vak is het maken van meetdata. Standaard meten we met een statische 3D scanner en in bijzondere gevallen vullen we meetdata aan vanuit de lucht. Omdat we professioneel meten, moeten we ons zeker houden aan de wet- en regelgeving. Iedereen vliegt nu met drones, maar het is in 99% van de gevallen illegaal. Vanwege alle problemen die drones meebrengen, kiezen we hier alleen voor wanneer het de beste oplossing is voor de opdracht.

Conclusie

Op basis van de voorgaande wetgeving en normen kun je concluderen dat je in Nederland niet zomaar met drones mag meten. Er is altijd publiek, bebouwing of infrastructuur in de buurt. Het doel van deze wetgeving is uiteindelijk veiligheid. Meten met drones is daarmee niet verboden; het is alleen aan zeer scherpe eisen onderworpen. Door middel van een aangepaste Luchtvaartverkeer regelgeving, kunnen RPAS-bedrijven veilig te werk gaan in verschillende omgevingen. Wil je een opname of inmeting met drones laten uitvoeren? Vergeet dan niet om hierbij het doel voor ogen te houden: het eindproduct waarop je verder ideeën wil uitwerken. Wij kunnen je adviseren wat de beste methode is en hoe je de meest geschikte meetdata kunt maken. Wil je meer weten of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.