Vlakanalyse met 3D scanner

We kunnen inzicht krijgen in vervorming, vormverandering en beweging zoals zakking door het vergelijken van verschillende metingen of andere datasets. We kunnen een vorm 3D vastleggen en vergelijken met een theoretische vorm. In dat geval beschouwen we een reeds opgetreden vervorming. Het is ook mogelijk om periodiek te meten of te monitoren. We maken vervolgens een deformatieanalyse om grip te krijgen op de vormveranderingen.

Mogelijkheden en producten

Onze technieken en methoden stellen ons in staat om verschillende analyses en producten te maken. Voorbeelden hiervan zijn:

Bepalen vlakheid van vloeren NEN2747

Voor de beoordeling van de vlakheid van bedrijfsvloeren, of bijvoorbeeld vloeren in winkels en kantoren wordt gebruik gemaakt van de NEN 2747;2001 (Classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken) en de DIN 18202. PelserHartman heeft meerdere methoden in huis waarbij de vloervlakheid tot op de millimeter kan worden aangetoond. Lees meer over het meten en bepalen van vloervlakheid op de pagina Vlakheid vloer meten NEN2747.

Goede 3D meetdata als essentiële basis

We kunnen deformatiemetingen en analyses toepassen op bijvoorbeeld gebouwen, terreinen, gevels en vloeren. We brengen vloervlakheid in kaart, monitoren de zakking van een gebouw, beschouwen scheefstanden van gevels of brengen afschot van vloeren in beeld met kleurenkaarten. Aan de basis staat vaak het verzamelen van accurate meetgegevens met 3D scanners, drones en total stations. Hierbij zetten wij alleen de beste high-end apparatuur in zoals laserscanners en nauwkeurige digitale waterpas- en total station instrumenten. De betrouwbaarheid van de meetdata staat immers aan de basis van een correcte analyse.

Goede meetdata komt uit goede high-end laserscanners. Op de foto de Leica p40 laserscanner

3D deformatiemeting met 3D laserscanning

Hoe kom je er snel achter of een gevel of vloer scheef loopt? Op het oog is dit vaak lastig te zien. Zeker bij een hoge gevel is dit een onmogelijkheid. Dé oplossing is het inzetten van laserscanning. Op basis van een pointcloud of puntenwolk uit de laserscanner kan 2D getekend en 3D gemodelleerd worden. Omdat de pointcloud bestaat uit miljoenen punten met elk een x, y en z coördinaat is deze geschikt voor scheefstands analyses. Dit is een waardevol instrument bij renovatie en verbouwingswerkzaamheden. Verder op deze pagina is een voorbeeld te zien van scheefstand van een gevel en vloervlakheid.

2D en 3D Deformatieanalyse

Deformatie betekent vormverandering. Door middel van deformatiemetingen en analyse kunnen dus vormveranderingen worden vastgesteld. Deformatiemetingen komen steeds vaker voor in Nederland. Wij bouwen namelijk steeds vaker in de buurt van bestaande bebouwing. De bouwwerkzaamheden kunnen dan een negatieve invloed uitoefenen op de bestaande bebouwing en constructies. PelserHartman voert deformatiemetingen en analyses uit en houdt in de gaten of de huidige bebouwing tijdens bouwwerkzaamheden beweegt.

Een deformatiemeting bestaat uit meerdere verschillende metingen die wij met elkaar vergelijken. De vergelijking noemen we de deformatie-analyse. Door de verschillende metingen te vergelijken komen verplaatsingen of vormveranderingen, zoals verzakkingen, aan het licht.

Nulmeting

Het vastleggen van de startsituatie noemt men een nulmeting. Deze meting dient men uit te voeren voor aanvang van de werkzaamheden die mogelijk zouden kunnen zorgen voor vervorming van het betreffende bouwwerk. Lees meer over nulmetingen op onze pagina Nulmeting gebouw.

Herhalingsmetingen of monitoring

Om beweging van een gebouw te kunnen vaststellen moet de nulmeting een aantal opvolgende metingen krijgen. Deze metingen noemen we ook wel de herhalingsmetingen. Deze vinden plaats tijdens en na afloop van de bouwwerkzaamheden die mogelijk de oorzaak zouden kunnen zijn van een vervorming.

Vloervlakheidsanalyse

Op basis van high-end scanners voor betrouwbare data

Hoogwaardige pointclouddata is dé basis voor goede vloervlakheidsanalyses. Met een vloervlakheidsanalyse is snel te bepalen hoe scheef een vloer loopt. Belangrijk is het gebruik van high-end scanapparatuur met ingebouwde leveling en digitale leveling technieken. Deze zorgen ervoor dat scandata perfect waterpas wordt gezet. Heeft een laserscanner dit niet of maakt het gebruik van IMU technieken om een scan zo goed mogelijk waterpas te zetten (bijv. de BLK360 scanner), is scandata minder betrouwbaar voor een nauwkeurige vlakheidsanalyse.

High-end laserscanners geschikt voor nauwkeurige vloeranalyse metingen
High-end laserscanners geschikt voor nauwkeurige vloeranalyse metingen

Kleurenanalyse vloervlakheid

Hoogteverschillen en scheefstanden in de vloeren worden visueel in beeld gebracht. Het resultaat is een analyse waarbij met kleuren hoogteverschillen worden weergegeven. Vloervlakheidsanalyses zijn een hulpmiddel bij het 3D modelleren. Eenvoudig is voorafgaand aan het modelleren te zien waar grote scheefstanden zitten. Op basis van de vloervlakheidsanalyses kunnen de keuzes worden gemaakt wanneer wel en wanneer niet scheef gemodelleerd gaat worden.

Pointcloud analyse: middels kleuren worden hoogteverschillen in de vloer weergegeven

Scheefstand gevel

Naast vloervlakheidsanalyses zijn ook gevels snel op scheefstanden te analyseren. Op vergelijkbare wijze als bij de vloeranalyse geven kleurenkaarten aan waar de gevel scheef loopt. Of waar andere vervormingen aanwezig zijn. Scheefstanden, maar ook deuken en gaten of andere vervormingen komen in de analyse helder naar voren.

Met kleuren is duidelijk te zien waar de gevel naar buiten komt (rood) of juist naar binnen gaat (blauw)
Met kleuren is duidelijk te zien waar de gevel naar buiten komt (rood) of juist naar binnen gaat (blauw)

Voorbeeld van een 3D deformatiemeting.

Deformatieanalyse van schijnbaar eenvoudig gebouw voor restauratie.

3D deformatiemetingen

Deze toren ziet er in de eerste instantie eenvoudig en overzichtelijk uit. Maar uit de analyse bleek dit gezichtsbedrog. PelserHartman voerde hoogwaardige laserscanmetingen uit waarbij meerdere technieken werden ingezet voor extra controle van de data. De uitgebreide gegevens maakten deformatieanalyse mogelijk. De grillige vormen werden vergeleken met een schematisch model. Men ziet zo precies waar het metselwerk opnieuw aangebracht of gestabiliseerd zal moeten worden. De data voor de deformatieanalyse is tegelijkertijd een perfecte documentatie en nulmeting. Daarbij is de scheurvorming ook meteen in kaart gebracht. De methode vangt dus meerdere vliegen in één klap.

3D vastleggen van de exacte vormen

De eerste stap om tot een goede deformatieanalyse te kunnen komen is het vastleggen van de exacte vormen. Het resultaat moet een zeer dicht netwerk van puntjes en lijnen worden. De zogenaamde mesh.

3D deformatiemetingen

Foto-realistische onderlegger om fouten te voorkomen

Om goed te kunnen zien waar de afwijkingen voorkomen maken we een foto-realistisch model van het object. Het fotomateriaal wordt verbeterd en overgebracht naar het geotechnisch-model.

3D deformatiemetingen

Deformatie-analyse

Hieronder is het resultaat te zien van de deformatie-analyse. De werkelijke vorm van de toren is vergeleken met de strakke en symmetrische vorm die door ons vooraf gedefinieerd is. In dit geval betreft het de vorm van een deel van een cilinder.

3D deformatiemetingen

Deformatie- en vormanalyse van scheepsrompen

Het komt in de scheepsbouw vaak voor dat de romp van een boot vergeleken moet worden met een 3D romp model. Deze vorm vergelijking gebeurt op basis van pointcloudinformatie. Vanwege geheimhoudingsclausules kunnen we helaas geen voorbeelden laten zien van deze vergelijkingen. Neem voor voorbeelden direct contact op met ons voor werk in de botenbouw of offshore. Of om ideeën om uw specifieke probleem op te lossen. Meer informatie over inmeten van boten vindt u op onze pagina ‘3D inmeten boten voor jachtbouw’.