Volumebepaling en stockpile-meting

Een nauwkeurige voorraadmeting of stockpile-meting maken wij met 3D scanners. Voorraden en voorraadverschillen worden met periodieke 3D metingen en deformatie-analyses helder in kaart gebracht. We kunnen een volumebepaling zowel binnen, in opslaghallen en loodsen, als buiten uitgevoeren. Voor de volumemeting gebruiken we hoogwaardige meetapparatuur en technieken zoals 3D scanners, drones en fotogrammetrie.

Volumebepaling met 3D scanners

volume meting met 3d laserscanner

Betrouwbaarheid van meetgegevens en correcte interpretatie zijn van het grootste belang

Bij het in kaart brengen van voorraden gaat het meestal niet om de laatste centimeter. De betrouwbaarheid en validatie van de meting speelt doorgaans een veel grotere rol dan de nauwkeurigheid. Daarnaast is het belangrijk om met de juist uitgangspunten te werken en om de goede interpretatie te maken van de meetgegevens. Gebeurt dit niet, dan is de uitkomst van de volumemeting onbruikbaar.

Daar verandert de maataccuratie van de meetdata echter niets aan. Ook de vastlegging van de meting is belangrijk. Vooral wanneer het gaat om ‘bewijsmateriaal’ of wanneer de gegevens een grote rol spelen wij controles en de financiële administratie. Laserscanning vanaf stabiele standplaatsen de grond of op vloeren geeft altijd het meest betrouwbare resultaat. Is dit niet mogelijk dan kan de meting ook vanuit de lucht met een drone worden gedaan.

Maak een afspraak voor advies over volumebepaling.

Meetresultaten en producten

Het gaat niet om de meetmethode maar om de juiste uitkomst en een werkbaar eindproduct

PelserHartman is in staat om alle soorten vormen, volumes, inhoud en tonnages in kaart te brengen. Zo kunt u denken aan het 3D inmeten van bergen grond voor grondverzet en grondbalans, bulkopslag, voorraden kolen, ijzererts, zand, talkpoeder, zout, graan, voeder etc. De metingen kunnen op verschillende manieren en met verschillende technieken uitgevoerd worden. Meestal is de meetmethode voor onze klanten niet het onderwerp van discussie, maar het eindproduct. Wij kunnen bijvoorbeeld de volgende producten leveren:

  • Meetrapportage met inhouds- of volumeberekening en afbeeldingen 3Dmodel.
  • 3D model in verschillende formaten zoals DWG, DXF.
  • Mesh-files in verschillende formaten zoals DXF en STL.
  • Hoogtekaarten met hoogtelijnen.
  • Kleurenkaarten die zones met verschillende hoogten aangeven.

3D scannen stockpile-meting

Voor het betrouwbaar meten van voorraad volumes zet PelserHartman high-end laserscanners in. Dit kunnen voorraden zijn in de vorm van bergen materiaal zoals zand, kolen, talkpoeder enz. Met onze laserscanners wordt een stockpile-meting snel gedaan, zodat het de werkzaamheden niet hindert.

Hoogtekaart/DEM (Digital Elevation Model)

Wij meten, berekenen het volume en leveren een compleet volumerapport inclusief hoogtekaart/DEM (Digital Elevation Model). Door het gebruik van kleurcoderingen geeft de hoogtekaart in één oogopslag een helder overzicht van de hoogteverdeling van het gemeten volume.

Stockpile-meting voorraadmeting volumemeting met 3D scanners
Stockpile meting met laserscanning van bergen materiaal (zout).

Volumemeting met terrestrial 3D laserscanners

PelserHartman werkt met high-end laserscanners voor het maken van betrouwbare en nauwkeurige metingen. De metingen met de 3D laserscanner vinden plaats vanaf vaste posities. Voor het volledig in beeld brengen van het te meten volume zijn een aantal scanposities benodigd. Meten vanaf wankele posities zoals hoogwerkers raden wij in eerste instantie af.

In de nabewerking op kantoor kopellen we alle losse scanposities aan elkaar. Het resultaat is een wolk van punten: de pointcloud. Dit is een 3D weergave van de werkelijke situatie bestaande uit miljoenen meetpunten. Zo heeft ieder afzonderlijk meetpunt een x, y en z-coördinaat. De pointcloud wordt middels triangulatie omgezet naar een vlakkenmodel. Van het vlakkenmodel wordt het volume bepaald.

Volumebepaling met pointcloud uit 3D laserscanner van berg zout omgezet naar mesh vlakkenmodel.
Volumebepaling van een berg zout, ingemeten met een 3D laserscanner en omgezet naar een mesh vlakkenmodel.

Periodieke voorraadmeting en deformatieanalyse

PelserHartman verzorgt periodieke metingen wanneer volumes op verschillende momenten moeten worden berekend. Voorraadverschillen kunnen we zo eenvoudig in kaart gebracht. Desgewenst kunnen ook deformatie analyses worden uitgevoerd tussen metingen onderling. Deze resultaten worden door middel van kleurenkaarten overzichtelijk gepresenteerd in een volumerapport.

Digitale terreinmodellen DTM, DSM en DEM

Wanneer men over terreinmodellen spreekt, komen termen als DTM , DSM en DEM veelvuldig ter sprake. Het DEM staat voor Digital Elevation Model. Dit is een digitale weergave van een terrein. Binnen een DEM wordt een onderverdeling gemaakt in DTM en DSM. DTM staat voor Digital Terrain Model. In deze weergave brengen we alleen het terrein (de grond) in kaart gebracht. Gebouwen, bomen en andere objecten zijn niet in deze representatie te zien. Bij het DSM, Digital Surface Model, wordt de bebouwing en bebossing en overige elementen wél gevisualiseerd. We leggen als het ware een lappendeken over het terrein heen.

Hoogtekaart (DEM) van volume
Hoogtekaart (DEM) van het gemeten volume waarin kleuren de hoogte visualiseren.

Hoogtekaart lijnenweergave

De genoemde begrippen DEM, DTM en DSM zijn niet altijd eenduidig. Soms verwacht de opdrachtgever een hoogte lijnenweergave en een andere keer een mesh vlakkenmodel. Zodoende is het verstandig vooraf precies te bespreken welk eindproduct gewenst is.

3D en 2D hoogtelijnen en hoogtekaarten
Vertaling van het volumemodel naar hoogtelijnen. Links 3D rechts 2D hoogtekaart.

Grote volumes en terreinen inmeten met drones

Bij extreem grote volumes of bij situaties waar niet vanuit de grond gescand kan worden, kan een drone worden ingezet. Dronemetingen zijn gebaseerd op fotogrammetrische principes waarbij we terreinhoogtes berekenen aan de hand van fotografisch materiaal. Het is niet de drone zelf die meet. In de meeste gevallen worden foto-opnames gemaakt met een fototoestel dat onder de drone is bevestigd. Het is niet altijd mogelijk om een drone in te zetten. Neem contact op met PelserHartman over de mogelijkheden van dronemetingen.

Meten van terreinen met laserscanners?
Wilt u meer weten over het inmeten van terreinen? Lees dan verder op de pagina 3D inmeten terreinen en DTM.

Heeft u een project?

Wil je een volumemeting laten doen of wilt je een terrein laten inmeten? En wil je meer weten over hoe laserscanning je daarmee kan helpen. Neem dan direct contact op met ons via +31 73 613 5729. Of stuur een e-mail naar [email protected].