3D digitalisering vastgoed

3D digitalisering vastgoed

voor gebouwbeheer, onderhoud en assetmanagement

Bij beheer en onderhoud van vastgoed is actuele en betrouwbare informatie erg belangrijk. Vaak ontbreekt er data of is het onduidelijk of de beschikbare informatie klopt. Ook zijn er lang niet altijd digitale tekeningen of 3D modellen beschikbaar. Het gevolg is dat je steeds opnieuw tijd kwijt bent aan het verzamelen van de juiste informatie. Dat geldt ook voor werkzaamheden van de facilitaire dienst en het asset management.

Door vastgoed 3D te digitaliseren kan je dit probleem oplossen. Met behulp van 3D laserscanners kun je gebouwen en terreinen 3D in kaart brengen. Op basis van de scandata worden onder meer NEN2580 meetcertificaten en -plattegronden,  2D DWG tekeningen, vluchtwegplattegronden, splitsingstekeningen en 3D BIM modellen voor beheer en onderhoud gemaakt. 

3D digitalisatie vastgoed model

3D BIM voor beheer en onderhoud van gebouwen

Voordelen digitalisering vastgoed met 3D scanners

  • Snel grip op het hele gebouw in maat en beeld
  • Verschillende 2D en 3D producten op basis van één dataset
  • Gebouw en terrein is overal digitaal te bekijken door 3D viewer
  • Fasering, onderdelen kunnen in een later stadium in meer detail worden uitgewerkt
  • Niet alles hoeft meer getekend te worden
  • Nooit meer terug naar de exacte locatie voor aanvullende metingen

Producten op basis van scandata

3D digitalisatie vastgoed door PelserHartman

PelserHartman werkt voor gebouweigenaren, vastgoedbeheerders, project- en asset managers en facility managers. We denken met je mee en stemmen onze meetmethoden af op de producten die op korte en vooral ook langere termijn nodig zijn. Hierdoor voorkomen we dat we later opnieuw moeten inmeten. We kijken naar de informatiebehoefte van de mensen die ermee werken in de praktijk en zorgen ervoor dat de producten aansluiten op jouw software. 

Wij brengen gebouw en terrein 3D in kaart met behulp van onze snelle 3D scanners of digitaliseren en controleren het bestaande archief. Je krijgt zo grip op de indeling, oppervlakten en maatvoering van alle ruimten. Ramen, deuren, brandveiligheidsvoorzieningen, verlichting, radiatoren, we leggen alles in maat én beeld vast. 

Digitaal gebouwdossier en opleverdossier

PelserHartman kan ondersteunen bij het aanleggen van een digitaal gebouwdossier. In dit dossier wordt de totale geschiedenis van een gebouw én installaties beschreven en/of op tekeningen vastgelegd. Het gebouwdossier geeft zo een betrouwbaar beeld van de kwaliteit en status van het gebouw of complex gedurende de hele levensduur. 

Vanaf 2021 is het wettelijk verplicht om bij de oplevering van een gebouw ook een opleverdossier aan te leveren. Dit dossier moet onder meer informatie over de bestaande situatie en, gegevens over installaties en materialen en de gebruiksfuncties van het bouwwerk bevatten. PelserHartman zet haar technieken en kennis in voor de aanleg van een dergelijk dossier.

Verkoopdossier

Bij de verkoop van een pand kunnen we een digitaal 3D verkoopdossier aanleggen. Dit is een online omgeving die de complete documentatie voor de verkoop van jouw pand bevat. Naast de standaard 2D-tekeningen en meetrapporten bevat het ook een fotorealistische 3D pointcloud. Potentiële kopers krijgen hiermee een volledig beeld van de mogelijkheden van het pand. 

BIM voor beheer, onderhoud en exploitatie

PelserHartman maakt speciale BIM modellen voor beheer en onderhoud, facility management of asset management. De gegevens van alle betrokken partijen, zoals architect, constructeur, installateur en aannemer verwerken we  in één 3D model. 

Meer weten over 3D digitalisatie vastgoed

Wil je meer weten over 3D digitalisatie van vastgoed? Neem dat contact met ons op. Of heb je een project? Vul dan ons offerteformulier in.