Splitsingstekeningen

PelserHartman biedt verschillende diensten aan die het beheer van een gebouw en het vastgoedmanagement ondersteunen. Hierbij kun je denken aan het maken van tekeningen van de bestaande situatie, verkooptekeningen tekeningen tbv brandveiligheidNEN2580- meetstaten en splitsingstekeningen. Op deze pagina vind je voorbeelden van een splitsingstekening zoals wij die doorgaans leveren.

Splitsingstekeningen laten maken

Splitsingstekeningen laten maken door een ervaren tekenbureau voorkomt onnodige kosten, zoals bij afwijzing door het Kadaster. PelserHartman maakt splitsingstekeningen voor architecten, projectontwikkelaars en makelaars. Download hier een voorbeeld van een splitsingstekening om een goed beeld te krijgen van het product dat je aangeleverd krijgt wanneer wij splitsingstekeningen voor je maken.

Wat is een splitsingstekening?

Een splitsingstekening is een plattegrond waarop de grenzen van de eigendomsrechten en algemene ruimten staan aangegeven met lijnen en arceringen. Het maken van zo’n tekening bij een nieuwbouwproject stelt over het algemeen weinig voor, omdat er vaak al een digitale plattegrond is.

Splitsingstekening eisen bestaand gebouw

Bij splitsing van een oud gebouw zijn vaak geen accurate tekeningen meer aanwezig. Deze tekeningen zullen dan opnieuw gemaakt moeten worden. Het Kadaster heeft ook specifieke eisen en richtlijnen, daarom voldoet niet elke tekening. Wanneer een tekening niet voldoet wijst het Kadaster de aanvraag af. Voorkom deze onnodige kosten en laat tekeningen direct goed maken door ons.

Splitsingstekening voorbeeld van appartementen

Voorbeeld van een splitsingstekening van een gebouw, bijvoorbeeld om appartementen te ontwikkelen.

Wat is een splitsing?

Een splitsing is het vaststellen van de appartementsrechten binnen een gebouw met meerdere eigenaren. Door een splitsing wordt bepaald wat van wie is en wat de gemeenschappelijke ruimten zijn. Deze rechten zijn natuurlijk moeilijk te omschrijven en daarom maken we splitsingstekeningen. Deze geeft de grenzen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke ruimten aan. De splitsingstekening maakt onderdeel uit van de splitsingsakte die in het register van het kadaster wordt opgenomen. De akte en de tekeningen kunnen door iedereen worden opgevraagd en ingezien.

Splitsingsvergunning

Indien je overweegt jouw pand te splitsen moet je eerst onderzoeken of splitsen mogelijk is. Dit hangt af van regelgeving in jouw gemeente. Een gemeente kan een splitsingsvergunning verplicht stellen en controleren of de toekomstige situatie van het betreffende gebouw wel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het bouwbesluit. Het kan zijn dat het pand verbouwd moet worden om splitsing mogelijk te maken.

Splitsingsakte bij nieuwbouw

Bij de aankoop van een appartement krijg je naast de eigendomsakte een splitsingsakte en splitsingsreglement. In de akte vind je bijvoorbeeld een omschrijving van jouw appartementsrecht en voor welk deel je moet bijdragen in de gemeenschappelijke kosten. Een splitsingstekening maakt deel uit van de splitsingsakte.

Splitsingsakte bij verbouwing

Voor iedere verbouwing binnen een appartementencomplex die leidt tot uitbreiding van het woonoppervlak moet de splitsingsakte worden aangepast.

Splitsingtekening voor herbestemming bestaand pand

Het bouwbesluit van 2012 motiveert verbouwing en herbestemming. Het maakt nieuwbouw nog duurder. De nieuwe wetgeving sluit mooi aan bij de visie binnen ons bureau. Herbestemmen is hot en absoluut geen kortstondige hype. Wij Nederlanders respecteren ons cultureel erfgoed steeds meer en slopen daarom minder. Slopen is ook niet duurzaam en daarom in veel gevallen onverantwoord.

Splitsingstekening aanvragen

Wil je splitsingstekeningen laten maken? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

× Direct Whatsapp contact!