Vlakheid vloer meten NEN2747

In Nederland bestaan verschillende normen waarin de eisen voor de vlakheid van vloeren zijn vastgelegd. Voor de beoordeling van de normale bedrijfsvloeren, of bijvoorbeeld vloeren in winkels en kantoren wordt gebruik gemaakt van de NEN 2747;2001 (Classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken). Wanneer er sprake is van de beoordeling van super vlakke bedrijfsvloeren, bijvoorbeeld in hoogbouwmagazijnen, gebruikt men de DIN 15185 norm. PelserHartman heeft meerdere methoden in huis waarbij de vloervlakheid tot op de millimeter kan worden aangetoond.

vloervlakheid meten met laserscanner
Vloervlakheid meten met high-end 3D Leica laserscanner

NEN2747 NORM

De Nederlandse norm NEN2747 omschrijft de eisen voor de vlakheid en evenwijdigheid van betonvloeren, systeemvloeren en dekvloeren. In de NEN2747 is omschreven welke maximaal toelaatbare hoogteverschillen bij een vloer mogen voorkomen en hoe je dit moet controleren en toetsen. De eisen aan vloeren in bijvoorbeeld fabriekshallen, winkels of kantoren, worden in bestekken vaak vastgelegd door te refereren aan een vlakheidsklasse uit de NEN2747;2001. Er bestaan 7 verschillende vlakheidsklassen. In het geval van de vlakheidsklasse 1 de klasse waarin de kleinste hoogteverschillen toelaatbaar zijn, mag het hoogteverschil van een vloer niet meer dan 2,0mm over een afstand van 1,0meter afwijken. Wanneer er geen vlakheidsklasse voor een te meten vloer in het bestek is vastgelegd, wordt, ongeacht het voorgenomen gebruik van de vloer, vlakheidsklasse 7 toepassing verklaard. Hierbij is een maximaal hoogteverschil van 12mm over een afstand van 1,0 meter nog toegestaan. Een vloer in klasse7 mag dus behoorlijke afwijkingen hebben.

DIN 15185 en EN 15620 voor supervlakke vloeren

Wanneer er sprake is van de beoordeling van supervlakke bedrijfsvloeren, gebruikt men voornamelijk de DIN 15185 en/of de EN15620. Het betreft hier bijvoorbeeld hoogbouwmagazijnen waar gewerkt wordt met computergestuurde robots/palletwagens. Een elektronische meetkar kan dit soort vloeren inmeten. Het inmeten van deze supervlakke bedrijfsvloeren is zeer specialistisch werk. Dit is het werk waarin PelserHartman zich niet heeft gespecialiseerd. Het controleren van de vloervlakheid van deze supervlakke bedrijfsvloeren met waterpas, totalstation of 3D laserscanners raden wij ten zeerste af.

Controleren van de vlakheid

De NEN2747 schrijft voor: De meting moet worden uitgevoerd met precisie meetapparatuur en bijbehorende hulpmiddelen die geschikt zijn voor het meten van hoogteverschillen van een vloeroppervlak en dat de maximaal toelaatbare afwijking van de meetapparatuur ten hoogste 1 mm per 10 m mag zijn.

De norm omschrijft verder dat de vloervlakheid met behulp van een vloerenbaak in combinatie met een laser of waterpasinstrument kan worden ingemeten. Dit is logisch want dit was in 2001, toen de norm geschreven werd, een logische keuze. Inmiddels zijn we meer dan 20 jaar verder en zijn de technieken verder ontwikkeld en zijn er betere methodes om de vloervlakheid te controleren.

Meetmethoden

PelserHartman kan de vlakheid en evenwijdigheid van een vloer controleren op twee verschillende manieren:

 • Meting vloervlakheid op basis van representatieve steekproef volgens de methode zoals die is vastgelegd in de NEN 2747;2001. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nauwkeurige digitale waterpas en invarbaak met barcode of een hoog nauwkeurig totaal station.
 • Meting vloervlakheid op basis van het 3D inmeten van de volledige vloer met high-end 3D laserscanners.

Meting vloervlakheid op basis van representatieve steekproef conform NEN2747

PelserHartman kan de vlakheid en evenwijdigheid van een vloer controleren volgens de methode zoals die is vastgelegd in de NEN 2747;2001. Hierbij maken wij gebruik van een hoog nauwkeurig total station.
De norm omschrijft een methode op basis waarvan de vlakheid van de vloer kan worden goed- of afgekeurd. Bij toetsing aan deze norm meet men normaliter niet de hele vloer in. De methode behelst het meten van een aantal representatieve meetvelden van 10×10 meter. De velden worden ingemeten op een raster van 1 meter met behulp van bovengenoemde instrument. De plaats van de velden wordt willekeurig gekozen. Op deze manier dient ten minste 10% van het totale vloeroppervlak te worden ingemeten. Dit wordt als representatief beschouwd voor de hele vloeroppervlakte. Vervolgens worden de meetresultaten in een matrix verwerkt en op basis van enkele berekeningen wordt de vlakheid van de vloer bepaald. Zijn de waardes uit de berekeningen groter dan de grenswaarde dan wordt de vloer afgekeurd, zijn de waarden kleiner dan de grenswaarde dan wordt de vloer goedgekeurd.

Voor- en nadelen vlakheid vloer meten op basis van steekproef

Hieronder staan de voor- en nadelen opgesomd van deze methode. Het grootste nadeel van deze methode is dat slechts een zeer beperkt deel van de vloer wordt ingemeten. En er geen inzicht wordt verkregen over de vlakheid van de totale vloer. Wanneer de totale vloer dient te worden afgekeurd kan op basis van deze meting  niet worden aangegeven waar de vloer aangepast moet worden. Om een totale vloer in te meten met een raster van meetpunten op elke 1,0 meter in te meten is, zeker bij grote vloervelden een behoorlijk arbeidsintensief werk.

Voordelen van deze methode:

 • Relatief snelle en goedkope methode.
 • Het is een volgens de norm voorgeschreven meetmethode.
 • Nauwkeurige inmeting (<1mm nauwkeurig).

Nadelen van deze methode:

 • De methode geeft enkel aan of een vloer voldoet of niet voldoet. De methode geeft geen inzicht in de werkelijke vlakheid van de totale vloer. Voldoet de vloer niet en moet deze worden hersteld dan dient het vloerenbedrijf zelf te onderzoeken waar zij herstelwerkzaamheden moeten gaan laten plaatsvinden.
 • Er is geen informatie over de vlakheid/hoogteverschillen op specifieke posities op de vloer. Er worden enkel specifieke meetvelden ingemeten.
 • De inmeting is niet gerefereerd aan een specifiek gebied en daarmee niet reproduceerbaar.

Meting vloervlakheid op basis van 3D laserscanning

PelserHartman is gespecialiseerd in het inmeten van gebouwen met 3D laserscanners. Kunnen we de vlakheid van een vloer dan niet controleren met een 3D laserscanner? Jazeker. We kunnen de vlakheid van vloeren ook controleren met een 3D laserscanner, maar hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden.

Om de vlakheid van de vloer te kunnen bepalen volgens NEN2747;2001, is het nodig om te meten met een toestel dat kan meten met een nauwkeurigheid van 1mm op 10m. Dat halen veel laserscanners niet. Daarnaast dient het meetinstrument nauwkeurig waterpas te kunnen worden gesteld. Veel 3D laserscanners bezitten geen of een onvoldoende nauwkeurige tilt sensor. Het is daarom niet verstandig om met een willekeurige laserscanner vloervelden te controleren. Een 3D laserscanner die de klus kan klaren, is de hoog nauwkeurige Leica P40 3D laserscanner. Vanwege de 3D puntnauwkeurigheid van deze 3D scanner (3mm op 50meter) zal de 3D puntnauwkeurigheid van het individuele meetpunt in een situatie waarbij de scanner elke 10-15 meter wordt opgesteld ongeveer 1 mm bedragen (zoals de NEN2747 voorschrijft). Voldoende nauwkeurig om de vereiste vlakheid van vloervlakheidsklasse 3 (4mm over 1 meter en 8mm over 4 meter) te kunnen beoordelen.

Leica P40/P50 3D laserscanner

Daarnaast bezit de laserscanner een nauwkeurige dual-axis compensator zodat er zekerheid bestaat over het waterpasvlak van de meting. Voor vloervlakheid klasse 1 en 2 kan de Leica P40 3D laserscanner wel gebruikt worden om vloervelden snel en compleet in te meten en een hoogtekaart van de vloer te generen. Echter het toetsen of een vloerveld aan klasse 1 of 2 van de NEN2747 voldoet, moet altijd worden uitgevoerd in combinatie met hoog nauwkeurig total station meetinstrument.

Voor- en nadelen vlakheid vloer meten met 3D laserscanner

Voordelen van het meten en controleren van vloervlakheid met 3D laserscanners:

 • Snelle meetmethode.
 • Inzicht in de vlakheid van de complete vloer, niet van slechts een beperkt deel.
 • Duidelijkheid over waar op de vloer te grote afwijkingen zich bevinden. Dit helpt het herstelplan.

Nadelen van deze methode:

 • De nauwkeurigheid waarmee het individuele meetpunt wordt gemeten wordt gedaan is lager dan bij een meting met hoog nauwkeurig total station. Dit nadeel wordt echter ruim gecompenseerd door de grote hoeveelheid meetpunten die een scanner maakt.
 • Tijdens uitvoering van de inmeting dient de volledige vloer leeg, bezemschoon en niet nat te zijn.

Resultaat van een vloervlakheidsmeting op basis van 3D laserscanning

Vloervlakheidsmeting – kleurenkaart

De resultaten van de 3D scan worden gevisualiseerd in een hoogtekaart met toelichting, e.e.a. zoals op de afbeelding hierboven. Een voorbeeldrapportage kunt u hier hieronder downloaden. Daarnaast maken we met de 3D scandata als uitgangspunt eenzelfde beoordeling op basis van representatieve meetvelden conform de NEN2747.

Combinatie met NEN2580 oppervlakte bepaling

De meting van de vloervlakheid kunnen we desgewenst gecombineerd uitvoeren met een NEN-2580 vloeroppervlakte meting. In de norm NEN2580 staat omschreven hoe verschillende soorten oppervlakten zoals verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o.) en bruto vloeroppervlak (bvo) bepaald moeten worden. Beide soorten metingen voeren wij uit met onze nauwkeurige high-end laserscanners. PelserHartman is aangesloten bij branchevereniging Vm2 (voorheen Vereniging De Vierkante Meter). Hierdoor kunnen wij gecertificeerde meetrapporten NEN 2580 opstellen.

Contact

Neem voor het aanvragen van een offerte of meer informatie contact op met PelserHartman. Of bel met ons kantoor 073 613 5729.