Vlakheid vloer meten NEN2747

Vloervlakheid-schema

Schema vloervlakheid NEN2747

Vlakheid vloer meten met 3D laserscanner

Kunnen we de vlakheid van een vloer bepalen met een laserscanner? Ja, maar vaak niet goed genoeg voor het beoogde doel. Om de vlakheid van de vloer te kunnen bepalen volgens NEN2747;2001, is het nodig om te meten met een toestel dat kan meten met een nauwkeurigheid van 1mm op 10m. Dat haalt een laserscanner niet. En als de scanner het theoretisch zou halen, dat haalt hij praktisch nog steeds niet het gewenste resultaat. Dit heeft te maken met de hoek waaronder de laserstraal het vloeroppervlak raakt. We gebruiken laserscanning wel om de grote foute zones op te sporen. De onderstaande afbeeldingen laten zien hoe dat werkt. We maakten in dit voorbeeld drie horizontale sneden op verschillende hoogten vlak boven het laagste punt van de vloer. Op deze manier kunnen globale hoogtelijnen geconstrueerd worden. Grote verschillen komen hierdoor aan het licht.

Vloervlakheid-laserscan-1

Vloervlakheid-laserscan-2

Vloervlakheid-laserscan-3

Vlakheid vloer meten

Bovengenoemde methode is alleen bruikbaar voor het opsporen van plekken met aanzienlijk grote verschillen. De precisiemetingen die nodig zijn voor het maken van een rapport conform NEN2747;2001 worden uitgevoerd met een zeer nauwkeurige digitale waterpas en invarbaak met barcode.

Direct meer weten? Bel 073-6135729!

PelserHartman heeft alle technieken en kennis in huis om de vlakheid van jouw bedrijfs- of winkelvloer te bepalen. Wil je meteen meer weten?! Of een presentatie of demonstratie aanvragen?
Neem dan direct contact met ons op!

Bel: 073-6135729 of stuur een email naar [email protected]

Bepalen vloervlakheid conform NEN2747

In Nederland bestaan verschillende normen waarin de eisen voor de vlakheid van vloeren zijn vastgelegd. Wanneer er sprake is van de beoordeling van supervlakke bedrijfsvloeren, gebruikt men voornamelijk de DIN 15185 norm. Voor de beoordeling van de ‘normale’ bedrijfsvloeren, of bijvoorbeeld vloeren in winkels en kantoren wordt gebruik gemaakt van de NEN 2747;2001 (Classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken) en de DIN 18202.

Supervlakke bedrijfsvloeren

Bijvoorbeeld hoogbouwmagazijnen waar er gewerkt wordt met computergestuurde robots/palletwagens hebben suppervlakke bedrijfsvloeren nodig. Een elektronische meetkar kan dit soort vloeren inmeten. Het inmeten van deze bedrijfsvloeren is zeer specialistisch werk. Dit is niet waarin PelserHartman zich heeft gespecialiseerd. Wij hebben echter wel partners die dergelijke metingen kunnen uitvoeren.

Vlakheid van normale vloeren

De eisen aan vloeren voor meer alledaags gebruik, bijvoorbeeld in fabriekshallen, winkels of kantoren, worden in bestekken vaak vastgelegd door te refereren aan een vlakheidsklasse uit de NEN2747;2001. Er zijn 7 verschillende vlakheidsklassen. In het geval van de vlakheidsklasse 1, mag het hoogteverschil van een vloer niet meer dan 1,5mm over een afstand van 0,5 meter afwijken. Wanneer er geen vlakheidsklasse voor een te meten vloer in het bestek is vastgelegd wordt, ongeacht het voorgenomen gebruik van de vloer, vlakheidsklasse 7 uit tabel 1 van toepassing verklaard. De vloer mag dan behoorlijke afwijkingen hebben.

Klasse Maximale afwijking (mm) bij afstand tussen meetpunten van:
0.5 meter 1 meter 2 meter 4 meter
1 1.5 2.0 3.0 6.0
2 2.0 3.0 4.0 7.0
3 3.0 4.0 6.0 8.0
4 4.0 5.0 7.0 10.0
5 4.0 6.0 8.0 12.0
6 5.0 8.0 11.0 15.0
7 12.0

Vlakheidsklasse 2 is vaak van toepassing bij utiliteitsbouw waarvoor verzwaarde eisen gelden, vlakheidsklasse 3 wordt over het algemeen geëist bij normale utiliteitsbouw. Een vloer met vlakheidsklasse 4 is de standaard voor woningbouw.

Vlakheidsklasse 1 of 2

Conform de NEN2747;2001 mag een (cement)dekvloer met vlakheidsklasse 1 of 2 slechts worden voorgeschreven wanneer:

  • is aangetoond dat de betreffende (dragende) ondergrond in ten minste vlakheidsklasse 5 van de tabel kan worden ingedeeld;
  • tussen partijen is overeengekomen dat het toe te passen vloersysteeem uit meer dan één egaliserende lagen zal bestaan.

Controleren van de vlakheid en evenwijdigheid

PelserHartman kan de vlakheid en evenwijdigheid van een vloer controleren volgens de methode zoals die is vastgelegd in de NEN 2747;2001. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nauwkeurige digitale waterpas en invarbaak met barcode.

Bij toetsing aan de NEN 2747;2001 meet men niet de hele vloer in. Afhankelijk van de vloeroppervlakte word de vloervlakheid in 1 of meerdere velden met een afmetingen van 10 x 10 meter gemeten. De velden worden ingemeten op een raster van 1 meter met behulp van bovengenoemde instrumenten. De plaats van de velden wordt willekeurig gekozen. Op deze manier dient ten minste 10% van het totale vloeroppervlak te worden ingemeten. Dit wordt als representatief beschouwd voor de hele vloeroppervlakte.

× Direct Whatsapp contact! Available from 08:30 to 17:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday