3D Deformatiemetingen

Een deformatiemeting bestaat uit meerdere verschillende metingen die met elkaar vergeleken worden. Deze vergelijking noemen we de deformatie-analyse. Door de verschillende metingen te vergelijken komen verplaatsingen of vormveranderingen aan het licht. Dit kunnen veranderingen zijn zoals zakkingen, verplaatsingen en vervormingen. De technieken die gebruikt worden bij deformatieanalyse worden ook gebruikt voor het zoeken van verschillen tussen objecten die nagenoeg hetzelfde zouden moeten zijn.

Voorbeeld van een 3D deformatiemeting.

Deformatieanalyse van schijnbaar eenvoudig gebouw voor restauratie.

3D deformatiemetingenDeze toren ziet er in de eerste instantie eenvoudig en overzichtelijk uit. Maar uit de analyse bleek dit gezichtsbedrog. PelserHartman voerde hoogwaardige laserscanmetingen uit waarbij meerdere technieken werden ingezet voor extra controle van de data. De uitgebreide gegevens maakten deformatieanalyse mogelijk. De grillige vormen werden vergeleken met een schematisch model. Men ziet zo precies waar het metselwerk opnieuw aangebracht of gestabiliseerd zal moeten worden. De data voor de deformatieanalyse is tegelijkertijd een perfecte documentatie en nulmeting. Daarbij is de scheurvorming ook meteen in kaart gebracht. De methode vangt dus meerdere vliegen in één klap.

3D vastleggen van de exacte vormen

De eerste stap om tot een goede deformatieanalyse te kunnen komen is het vastleggen van de exacte vormen. Het resultaat moet een zeer dicht netwerk van puntjes en lijnen worden. De zogenaamde mesh.

3D deformatiemetingen

Foto-realistische onderlegger om fouten te voorkomen

Om goed te kunnen zien waar de afwijkingen voorkomen maken we een foto-realistisch model van het object. Het fotomateriaal wordt verbeterd en overgebracht naar het geotechnisch-model.

3D deformatiemetingen

Deformatie-analyse

Hieronder is het resultaat te zien van de deformatie-analyse. De werkelijke vorm van de toren is vergeleken met de strakke en symetrische vorm die door ons vooraf gedefinieerd is. In dit geval betreft het de vorm van een deel van een kegel.

3D deformatiemetingen