3D inmeten en modelleren waterzuiveringsinstallaties en gemalen

Nederland heeft te kampen met vele uitdagingen rondom oppervlakte- en afvalwater. Soms is er op bepaalde plekken te veel water en op andere momenten weer te weinig. We kennen bedreigingen van overstromingen maar zien ook steeds vaker bodemverdroging. Er is een belangrijke taak weggelegd voor waterschappen en bedrijven die gericht zijn op het waterbeheer. Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), afvalwaterzuiveringen (AWZI) en gemalen moeten aangepast en onderhouden worden. Om dit goed te kunnen doen, is er goede betrouwbare data nodig van de bestaande as-built situatie. PelserHartman meet en modelleert gemalen, waterzuiveringsinstallaties, bruggen en sluizen ten behoeve van de Waterschappen, ingenieursbureaus, aannemers en de overheid. We maken 3D scans, pointclouds, 3D modellen en as-built BIM.

Total Station metingen bij een gemaal

3D laserscanning en het maken van 3D modellen van RWZI’s, AWZI’s en gemalen

PelserHartman meet zuiverings- en pompinstallaties zoals RWZI, AWZI en gemalen in 3D in. Dat doen we met behulp van onze high-end 3D laserscanners, hoog nauwkeurige Total Stations en drones. We maken 3D scans, pointclouds (puntenwolken) van de bestaande situatie en maken ook de 3D modellen van de as-built situatie. Vaak is dat een REVIT of CIVIL 3D model. Verder houden we beweging en vervorming van gemalen en waterzuiveringen in de gaten. Deze vakdiscipline noemen we monitoring. Onze producten vormen een solide basis voor beheer en onderhoud en engineering.

Maken 3D scans van RWZI en AWZI

Binnen PelserHartman richten wij ons op het 3D inmeten en scannen van verschillende waterzuiveringsfaciliteiten zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) en afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI). Regelmatig leveren wij als eindproduct een pointcloud, oftewel een puntenwolk. Hiermee gaan onze klanten zelf aan de slag en maken op basis hiervan een 3D as-built model van de werkelijke bestaande situatie. De combinatie van onze pointclouds en 3D viewers levert de perfecte basis voor het maken van zowel 2D tekeningen, 3D modellen als ook het bekende 3D BIM.

Ongekleurde pointcloud van een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Behoefte aan nauwkeurige geometrische data

Voor onderhoud, renovatie of uitbreiding van waterzuiveringsinstallaties en gemalen is nauwkeurige en gedetailleerde informatie over de bestaande geometrie essentieel. 3D inmeten maakt het mogelijk om deze complexe structuren nauwkeurig te documenteren, wat essentieel is voor effectief ontwerp en constructiebeheer. 3D modelleren is bijzonder nuttig om de conditie van de structuur te beoordelen en toekomstige werkzaamheden te plannen. Dit is natuurlijk al helemaal belangrijk voor oudere structuren waar originele bouwplannen niet meer beschikbaar of accuraat zijn. Waterzuiveringsinstallaties kunnen complex zijn en vragen soms om een inmeting met een hoog detailniveau. Hun complexiteit ligt vaak in de procesinstallaties en minder in de structurele aspecten zoals bij bruggen, sluizen en gemalen het geval is. Hier is het 3D inmeten met high-end 3D laserscanners bij uitstek de oplossing.

Hulp en advies bij as-built modellering BIM

We merken dat veel organisaties zoals de Waterschappen willen starten met BIM. Ze zijn op zoek naar mogelijkheden om het beheer en onderhoud van hun gebouwen, installaties en terreinen beter te kunnen uitvoeren. Deze partijen zijn bij PelserHartman aan het juiste adres. In de vorm van een pilotproject zorgen we ervoor dat mensen snel goed grip krijgen op de mogelijkheden van 3D scanning en BIM.

Trainingen puntenwolk verwerking RWZI, AWZI en gemalen

Wij verwerken zelf pointclouds (puntenwolken) afkomstig van 3D scans van RWZI’s, AWZI’s en gemalen, maar leren dit ook aan anderen. Hetzelfde geldt voor het inscannen van gebouwen en installaties. Wij leren mensen het vak van 3D inmeten en 3D scannen. Dat doen we in de vorm van korte introductietrainingen tot volledige meerdaagse opleidingen. Je kunt bij ons dus alle kanten op, ook wanneer je zelf aan de slag wilt.

High-end 3D laserscanning bij gemaal Broammeule in Nijeveen

Gemalen en zuiveringen kennen dezelfde aanpak als het om inmeten gaat

Bij het bekijken van de vier onderwerpen – bruggen, sluizen, gemalen, en waterzuiveringsinstallaties – vanuit het perspectief van 3D inmeten en 3D modelleren van bestaande structuren, passen ‘gemalen en waterzuiveringen’ het beste bij elkaar. Civiele structuren zoals bruggen en sluizen vragen om een andere aanpak en scanspecialisten met andere vaardigheden. Bij projecten met bruggen en sluizen hebben we bijvoorbeeld meer te maken met verkeersbewegingen, waarvoor vaak bijzondere maatregelen getroffen moeten worden. Waterzuiveringsinstallaties kunnen relatief eenvoudig ingemeten worden, soms zelfs met mobiele scanners. Mobiele meetsystemen worden bij projecten met bruggen en sluizen in de praktijk eigenlijk bijna nooit ingezet. Ook een opname met drones is eenvoudiger bij waterzuiveringsinstallaties. We zetten drones dan bijvoorbeeld in om snel overzicht te krijgen over het hele terrein van de RWZI of AWZI. Op basis van de foto’s en andere data zijn we in staat om relatief snel een terreintekening of orthofoto’s te maken.

Ongekleurde pointcloud van het J.U. Smitgemaal gemaal

Actuele thema’s bodem uitdroging & wateroverlast

Nederland heeft steeds vaker te maken met perioden van zowel wateroverlast als bodemverdroging. Sluizen, gemalen en waterzuiveringsinstallaties spelen een cruciale rol in de strijd tegen deze waterproblematiek. Deze faciliteiten zijn namelijk direct betrokken bij waterbeheer en -regulatie, met een actieve functie in het beheren, verplaatsen en zuiveren van water.

Tijdens perioden van veel water, zoals bij hevige regenval of hoge waterstanden in rivieren, zijn sluizen en gemalen essentieel voor het beheersen van waterpeilen en het voorkomen van overstromingen. Sluizen kunnen worden ingezet om overtollig water af te voeren, terwijl gemalen actief water wegpompen uit overstroomde of risicovolle gebieden. In tijden van droogte spelen gemalen en waterzuiveringsinstallaties een rol bij het herverdelen en hergebruiken van water, waarbij waterzuiveringsinstallaties afvalwater zuiveren tot een niveau dat geschikt is voor hergebruik in sectoren zoals landbouw of industrie.

Het is daarom van groot belang dat gemalen en waterzuiveringsinstallaties optimaal functioneren en tijdig worden aangepast. Betrouwbare meetgegevens en nauwkeurige 3D modellen zijn hiervoor essentieel. Daarnaast is het cruciaal dat deze bouwwerken continu worden gemonitord op vervormingen en verzakkingen. In deze context speelt ons specialisme ‘Monitoring‘ een sleutelrol.

Monitoring van gemalen en zuiveringsinstallaties

Monitoring waarborgt de veiligheid, functionaliteit en levensduur van structuren. Het stelt ingenieurs en onderhoudspersoneel in staat proactief te reageren op problemen, waardoor grotere en kostbaardere reparaties in de toekomst worden voorkomen. 

Accurate meting met total station voor monitoring

Het monitoren van gemalen, RWZI’s en AWZI’s omvat het controleren op tekenen van verzakking of beschadiging van bouwkundige structuren. Het is natuurlijk belangrijk om continuïteit in waterbeheer en overstromingspreventie te garanderen. Daarom leggen we een begin- of nul situatie vast en houden vervolgens bewegingen, vervormingen, verzakkingen en soortgelijke veranderingen in de gaten. 

Regelmatige en geavanceerde monitoring, mogelijk gemaakt door technologieën zoals sensoren, GPS en remote sensing, speelt een cruciale rol in het beheer en onderhoud van deze infrastructurele elementen. PelserHartman beschikt over alle kennis en technieken om jouw projecten nauwlettend te volgen.

Referentieprojecten

Hieronder vind je een kleine selectie van waterzuiverings- en gemalenprojecten.

3D inmeten van bruggen en sluizen

Uiteraard hebben Waterschappen, naast bijvoorbeeld gemalen, ook te maken met bruggen en vooral sluizen. Echter, ze zijn vaak niet de eigenaar ervan. Sluizen, gemalen en waterzuiveringsinstallaties zijn direct betrokken bij waterbeheer en -regulatie. Ze spelen een actieve rol in het beheersen, verplaatsen en zuiveren van water. Bruggen daarentegen zijn passieve structuren die geen actieve rol spelen in het manipuleren of beheren van waterstromen.

Bij gemalen en waterzuiveringsinstallaties hanteren we dezelfde aanpak als het gaat om inmeten en modelleren. Ook het meten van bruggen en sluizen komt veel voor bij ons bedrijf. We meten ze in en monitoren ze om te zien of er sprake is van beweging. Op basis van de verzamelde informatie worden plannen gemaakt voor eventuele aanpassingen. Over het meten van bruggen en sluizen hebben wij een aparte pagina. Meer informatie staat op onze ‘Bruggen en sluizen 3D inmeten en monitoren‘ pagina.

3D laserscanning van een gemaal en sluis

Geïnteresseerd in onze diensten?

Heb jij te maken met waterzuiveringsinstallaties of gemalen en moet daar een nauwkeurige meting van gemaakt worden? Neem dan direct contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.