Bruggen 3D inmeten en monitoren

Nederland heeft veel bruggen en sluizen die aangepast of onderhouden moeten worden. Met behulp van 3D laserscanning, hoog nauwkeurige total stations, drones en speciale monitoringstechnieken meet PelserHartman bruggen, sluizen en andere civiele objecten in. Daarnaast houden we beweging en vervorming van bruggen en sluizen in de gaten. De gemaakte meetdata vormt een solide basis voor de engineering en het maken van renovatie-, verbouwings- en onderhoudsplannen. Bruggen 3D inmeten en monitoren vergt speciale aandacht en kennis. PelserHartman is inmiddels specialist geworden in deze werkzaamheden.

Ongekleurde pointcloud van de Galecopperbrug in Utrecht ingemeten met een 3D laserscanner

Bruggen 3D digitaal inmeten

Het opmeten of inmeten van een brug of sluis is onmogelijk met de hand te doen. Om goede betrouwbare meetdata te krijgen, is het inzetten van digitale inmeettechnieken een must. PelserHartman kiest de meest geschikte techniek, of combinatie van technieken, om tot het beste meetplan en resultaat te komen. Bij het maken van het meetplan spelen factoren zoals verkeer, weersomstandigheden, veiligheid, planningen en het hebben van ‘een plan B’ vaak een grote rol. Maar ook de optredende bewegingen bij sommige bruggen, en het feit dat bruggen soms erg lang kunnen zijn, heeft veel invloed op de inmeetmethode. En uiteraard is het het doel van de (in)meting allesbepalend. Het maken van meetdata is zelden het doel, het gaat om het eindproduct. Vaak gebruiken we de meetdata als onderlegger voor het maken van 3D (BIM) modellen. En steeds vaker gebruiken we de 3D pointclouds (ook meetdata) om bestaande modellen te controleren, valideren en aanpassen of uitbreiden. Wil je weten hoe PelserHartman jou hierbij kan helpen? Neem dan contact met ons op of vraag een offerte aan.

Verschillende soorten bruggen

Er bestaan verschillende types van bruggen. Bij PelserHartman komen de volgende type bruggen het meeste voor: Grote stalen en betonnen bruggen, metselwerk bruggen en kleine monumentale bruggen. Iedere soort brug heeft zijn eigen aandachtspunten en factoren die een bepalende rol spelen bij het inwinnen van meetdata.

1. Grote stalen en betonnen bruggen

Bij het meten van grote bruggen speelt niet alleen de specialistische kennis van de meettechnieken een rol. Voor ons vanzelfsprekend dient de meetdataset van voldoende kwaliteit te zijn. Begrippen die hier van toepassing zijn: meetnauwkeurigheid en resolutie. Maar ook het kunnen leveren van een gevalideerde meetdataset. De omgevingsfactoren en de ervaring hebben naast de kennis van meettechnieken een grote invloed op het slagen van de meting. Sterker nog, vaak is de individuele lokale meting zelf niet zo complex. Alle omgevings- en externe factoren zijn bijna altijd maatgevend. Denk hierbij aan meten tijdens verkeer en in wind en regen. Of vanuit posities vlak boven of zelfs in het water. Hiervoor zijn bijzondere maatregelen en speciale aanpak nodig. Alles draait hierbij om:

  • een goede organisatie
  • een goede voorbereiding
  • de juiste papieren
  • een gedetailleerd draaiboek
  • een plan B en C
  • een rooster voor eventueel nachtwerk
  • speciale verkeersveiligheidsvoorzieningen
  • rijbaanvoorzieningen

Kortom er is vooral veel ervaring en een goede projectorganisatie nodig om dit op te kunnen zetten. PelserHartman heeft verschillende bruggenprojecten op haar naam staan. Twee grote projecten zijn het meten van de Galecopperbrug in Utrecht en de Suurhoffbrug in Rotterdam. Hierbij was vooral de Galecopperbrug een mooi voorbeeld van een project waarbij de projectorganisatie en de voorbereiding de helft van het werk was.

Galecopperbrug

PelserHartman bracht in opdracht van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Arup de unieke stalen constructie van de Galecopperbrug in kaart. Dit werd gedaan met behulp van 3D laserscantechnieken. Een zeer bijzondere uitdaging. Zeker omdat de brug door doorgaand verkeer en de wind constant in beweging is. Het resultaat was een betrouwbare meetdataset van hoge kwaliteit waar de engineering op kon plaatsvinden. Lees hier meer over dit uitdagende project.

Met behulp van digitale laserscantechnieken bracht PelserHartman de brug in kaart

2. Metselwerk- en natuursteenbruggen

Metselwerk- en natuursteenbruggen zijn vaak in omvang kleiner dan de grote bruggen. Wat niet anders is bij metselwerk bruggen inmeten, zijn de omstandigheden zoals verkeer, weer en planning. De situatie domineert boven het meetwerk zelf. We moeten soms het water in met apparatuur om een volledig beeld te krijgen van de brug. Naast perfecte meetdata ligt bij deze projecten de nadruk op een hoog detailniveau. Door de meetdata te combineren met foto-opnames wordt een gekleurde pointcloud verkregen. Daarbij worden dit soort bruggen meestal met een hoge resolutie, oftewel hogere puntdichtheid ingemeten of ingescand.

Voor de metselwerk- en natuursteenbruggen maakt PelserHartman gevalideerde meetdata in de vorm van (gekleurde) puntenwolken en viewers. Maar ook Flythrough video’s en orthofoto’s.

Gekleurde puntenwolk van de Weesbrug in Delft

Klik op één van de onderstaande projecten om meer voorbeelden van metselwerkbruggen te bekijken.

3. Kleine monumentale bruggen

Kleine lichtere monumentale bruggen worden vaak ingemeten voor restauratiedoeleinden. De nadruk bij dit soort producten ligt op de inventiviteit en creativiteit. PelserHartman haalt alles uit de kast om goede meetposities in te nemen en weet wat meetapparatuur maximaal kan. Voor het in kaart brengen van kleine details wordt hierbij ook wel fotogrammetrie toegepast. De nadruk ligt dan op het visuele aspect en niet op het meetaspect. Dit vindt plaats bij toepassing van drones. De fotogrammetrie techniek is zonder een (laser)meting ook niet te classificeren als meting.

Voor onderstaand project hebben we gekozen voor posities in het water om een compleet beeld van de brug te krijgen. Het risico was hier te overzien en de kwaliteit van de set meetdata is hiermee verbeterd. Uiteindelijk hebben we 2D tekeningen, orthofoto’s en viewers vervaardigd op basis van 3D laserscandata.

Meten onderzijde brug met een 3D laserscanner vanuit het water
2D aanzicht van een ingescande monumentale brug

Monitoren van bruggen

Naast het inmeten van bruggen houden wij eventuele bewegingen van brugconstructies en andere civiele structuren in de gaten. Dit specialisme noemen we ‘monitoren’ of ‘monitoring’. Bruggen bewegen altijd wel wat. Maar door te grote externe invloeden kunnen bewegingen risicovol worden. Bij PelserHartman hebben we de expertise, apparatuur en sensoren in huis om bewegingen in de gaten te houden en vast te leggen.

Er zijn twee aanleidingen om te monitoren.

  1. Er beweegt iets. Of er is het vermoeden dat iets vervormt of beweegt.
  2. Er is een kans dat iets gaat bewegen of vervormen. De wens is om gealarmeerd te worden of om snel een analyse van de beweging of vervorming te ontvangen. Bij het laatste geval kunnen daarna snel maatregelen getroffen worden.

Op onze monitoringspagina is meer te lezen over monitoring. Of maak via onderstaande knop een afspraak om advies te krijgen hierover.

× Direct Whatsapp contact!