Bruggen & sluizen 3D inmeten en monitoren

Nederland heeft veel bruggen, sluizen en gemalen die aangepast of onderhouden moeten worden. PelserHartman meet objecten zoals bruggen, sluizen, tunnels, viaducten, kademuren, gemalen en waterzuiveringsinstallatie. Dit doen we met behulp van 3D laserscanners, hoog nauwkeurige total stations en drones. Op basis van deze betrouwbare meetdata maken we 3D modellen en as-built BIM. Daarnaast houden we beweging en vervorming in de gaten met monitoringstechnieken. De gemaakte meetdata vormt de solide basis voor engineering en het maken van renovatie-, verbouwings- en onderhoudsplannen. Bruggen en sluizen 3D inmeten, monitoren en modelleren vergt speciale aandacht en kennis. PelserHartman is inmiddels specialist geworden in deze werkzaamheden.

Expertise PelserHartman

Deze pagina gaat specifiek over bruggen en sluizen. Ben je toch op zoek naar meer informatie over gemalen en waterzuiveringsinstallatie kijk dan op deze pagina.

High-end laserscanning sluis

Bruggen en sluizen zijn complexe structuren die onmogelijk met de hand te meten zijn. Onze expertise en ervaring in 3D meettechnieken stellen ons in staat om deze cruciale infrastructuren nauwkeurig in te meten. De door ons verzamelde meetdata, in de vorm van een pointcloud, vormen een solide basis voor 3D modellen en 2D tekeningen die engineering en het maken van renovatie-, verbouwings- en onderhoudsplannen ondersteunen. We staan klaar voor zowel de grote als de kleinere monumentale metselwerk projecten. En leveren pointclouds, 3D modellen, orthofoto’s, viewers en 2D tekeningen.

Met onze rijke ervaring in het werken met diverse infrastructurele projecten zoals (spoor)bruggen, sluizen, kademuren en viaducten hebben wij een goed inzicht in de specifieke uitdagingen van ieder project. Daarnaast hebben we een groep bouwkundige medewerkers met de juiste ervaring, materialen en expertise om de op maat diensten uit te voeren die aansluiten op de specifieke behoefte van ieder project. Door de jaren heen hebben we ons ontwikkeld tot specialisten in het 3D inmeten modelleren en monitoren van deze infrastructuren.

Bruggen 3D digitaal inmeten

Om goede betrouwbare meetdata van bruggen te krijgen, is het inzetten van digitale 3D inmeettechnieken een must. PelserHartman kiest de meest geschikte techniek, of combinatie van technieken, om tot het beste meetplan en resultaat te komen. Bij het maken van het meetplan spelen factoren zoals verkeer, weersomstandigheden, veiligheid, planningen en het hebben van ‘een plan B’ vaak een grote rol. Maar ook de optredende bewegingen bij sommige bruggen, en het feit dat bruggen soms erg lang kunnen zijn, heeft veel invloed op de inmeetmethode. En uiteraard is het einddoel van de (in)meting allesbepalend. Het maken van alleen meetdata is zelden het doel, het gaat om het uiteindelijke eindproduct. Vaak gebruiken we de meetdata als onderlegger voor het maken van 3D as-built BIM modellen. En steeds vaker gebruiken we de 3D pointclouds om bestaande modellen te controleren, valideren en aanpassen of uitbreiden. Wil je weten hoe PelserHartman jou hierbij kan helpen? Neem dan contact met ons op of vraag een offerte aan.

Ongekleurde pointcloud van de Galecopperbrug in Utrecht ingemeten met een 3D laserscanner

Verschillende soorten bruggen

Er bestaan verschillende types van bruggen. Bij PelserHartman komen onderstaande type bruggen het meeste voor. Iedere soort brug heeft zijn eigen aandachtspunten en factoren die een bepalende rol spelen bij het inwinnen van meetdata. PelserHartman meet, modelleert en monitort bruggen in alle soorten maten. Klik op onderstaande knoppen voor meer informatie. Zit jouw type brug er niet tussen? Neem contact met ons op voor op maat advies. 

Sluizen 3D digitaal inmeten

Binnen PelserHartman richten wij ons op het 3D inmeten en scannen van verschillende soorten sluizen. We leveren regelmatig een pointcloud, oftewel een puntenwolk, als eindproduct. Onze klanten gebruiken deze data om zelf een 3D as-built model van de bestaande situatie te maken. De combinatie van onze pointclouds en 3D viewers vormt een uitstekende basis voor het maken van zowel 2D tekeningen als 3D modellen en ook voor het vertrouwde 3D BIM.

Wil je weten hoe PelserHartman jou kan helpen? Neem dan contact met ons op of vraag een offerte aan.

Meting sluis met high-end total station

3D modelleren sluizen

Naast het inmeten en scannen, zijn we ook bedreven in het modelleren op basis van pointclouddata. De producten kunnen zowel 2D als 3D zijn. Voor het maken van een goed restauratie- of renovatieplan is het belangrijk goed grip te hebben op de bestaande situatie. Wanneer we een aanvraag krijgen om een sluis in te scannen, spreken we eerst goed af met de klant wat het eindproduct zou moeten worden. Daarna bepalen we samen hoe deze inmeting uitgevoerd zou moeten worden om ervoor te zorgen dat dit eindproduct gemaakt kan worden.

3D BIM model sluis (render)

Daarnaast geven we ook trainingen aan partijen die zelf aan de slag gaan met pointclouddata en maken we zelf 2D tekeningen, 3D modellen en 3D BIM van sluizen. Onze expertise en diensten zorgen ervoor dat we een betrouwbare partner zijn voor alle 3D scan- en modelleerbehoeften.

Monitoren van bruggen en sluizen

Naast het inmeten van bruggen en sluizen houden wij eventuele bewegingen van brugconstructies en andere civiele structuren in de gaten. Dit specialisme noemen we ‘monitoren’ of ‘monitoring‘. Bruggen bewegen altijd wel wat. Maar door te grote externe invloeden kunnen bewegingen risicovol worden. Actuele thema’s van bodemuitdroging & wateroverlast kunnen de reden zijn van verzakkingen en/of bewegingen.

Monitoring waarborgt de veiligheid, functionaliteit en levensduur van structuren. Het stelt ingenieurs en onderhoudspersoneel in staat proactief te reageren op problemen, waardoor grotere en kostbaardere reparaties in de toekomst worden voorkomen. Bij PelserHartman hebben we de expertise, apparatuur en sensoren in huis om bewegingen in de gaten te houden en vast te leggen.

Monitoring met hoog nauwkeurig total station

Er zijn twee aanleidingen om te monitoren.

  1. Er beweegt iets, of er is het vermoeden dat iets beweegt of vervormt.
  2. Er is de kans dat iets gaat bewegen of vervormen. De wens is om gealarmeerd te worden of om snel een analyse van de beweging of vervorming te ontvangen. Bij het laatste geval kunnen daarna snel maatregelen getroffen worden.

Neem contact met ons op voor meer informatie rondom monitoring.

Referentieprojecten

Hieronder vind je een selectie van enkele projecten.

Wil je meer projecten zien? Ga dan naar onze projectenpagina en bekijk ons ruime portfolio van projecten.

3D inmeten van gemalen en zuiveringsinstallaties

Uiteraard hebben overheden, waterschappen, aannemers en ingenieursbureaus naast bruggen en sluizen ook te maken met gemalen en zuiveringsinstallaties. Dit vereist een specialistische aanpak. PelserHartman heeft veel ervaring met het meten van dit type projecten. Meer info hierover vind je op onze pagina ‘3D inmeten en modelleren waterzuiveringsinstallaties en gemalen’.

Types bruggen

1. Grote stalen en betonnen bruggen

Bij het meten van grote bruggen speelt niet alleen de specialistische kennis van de meettechnieken een rol. Voor ons vanzelfsprekend dient de meetdataset van voldoende kwaliteit te zijn. Begrippen die hier van toepassing zijn: meetnauwkeurigheid en resolutie. Maar ook het kunnen leveren van een gevalideerde meetdataset. De omgevingsfactoren en de ervaring hebben naast de kennis van meettechnieken een grote invloed op het slagen van de meting. Sterker nog, vaak is de individuele lokale meting zelf niet zo complex. Alle omgevings- en externe factoren zijn bijna altijd maatgevend. Denk hierbij aan meten tijdens verkeer en in wind en regen. Of vanuit posities vlak boven of zelfs in het water. Hiervoor zijn bijzondere maatregelen en speciale aanpak nodig. Alles draait hierbij om:

  • een goede organisatie
  • een goede voorbereiding
  • de juiste papieren
  • een gedetailleerd draaiboek
  • een plan B en C
  • een rooster voor eventueel nachtwerk
  • speciale verkeersveiligheidsvoorzieningen
  • rijbaanvoorzieningen

Kortom er is vooral veel ervaring en een goede projectorganisatie nodig om dit op te kunnen zetten. PelserHartman heeft verschillende bruggenprojecten op haar naam staan. Twee grote projecten zijn het meten van de Galecopperbrug in Utrecht en de Suurhoffbrug in Rotterdam. Hierbij was vooral de Galecopperbrug een mooi voorbeeld van een project waarbij de projectorganisatie en de voorbereiding de helft van het werk was.

Galecopperbrug

PelserHartman bracht in opdracht van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Arup de unieke stalen constructie van de Galecopperbrug in kaart. Dit werd gedaan met behulp van 3D laserscantechnieken. Een zeer bijzondere uitdaging. Zeker omdat de brug door doorgaand verkeer en de wind constant in beweging is. Het resultaat was een betrouwbare meetdataset van hoge kwaliteit waar de engineering op kon plaatsvinden. Lees hier meer over dit uitdagende project.

Met behulp van digitale laserscantechnieken bracht PelserHartman de brug in kaart

2. Metselwerk- en natuursteenbruggen

Metselwerk- en natuursteenbruggen zijn vaak in omvang kleiner dan de grote bruggen. Wat niet anders is bij metselwerk bruggen inmeten, zijn de omstandigheden zoals verkeer, weer en planning. De situatie domineert boven het meetwerk zelf. We moeten soms het water in met apparatuur om een volledig beeld te krijgen van de brug. Naast perfecte meetdata ligt bij deze projecten de nadruk op een hoog detailniveau. Door de meetdata te combineren met foto-opnames wordt een gekleurde pointcloud verkregen. Daarbij worden dit soort bruggen meestal met een hoge resolutie, oftewel hogere puntdichtheid ingemeten of ingescand. We maken van deze bruggen 3D modellen, maar ook 2D tekeningen.

Voor de metselwerk- en natuursteenbruggen maakt PelserHartman gevalideerde meetdata in de vorm van (gekleurde) puntenwolken en viewers. Maar ook Flythrough video’s en orthofoto’s.

Gekleurde puntenwolk van de Weesbrug in Delft

Klik op één van de onderstaande projecten om meer voorbeelden van metselwerkbruggen te bekijken.

3. Kleine monumentale bruggen

Kleine lichtere monumentale bruggen worden vaak ingemeten voor restauratiedoeleinden. De nadruk bij dit soort producten ligt op de inventiviteit en creativiteit. PelserHartman haalt alles uit de kast om goede meetposities in te nemen en weet wat meetapparatuur maximaal kan. Voor het in kaart brengen van kleine details wordt hierbij ook wel fotogrammetrie toegepast. De nadruk ligt dan op het visuele aspect en niet op het meetaspect. Dit vindt plaats bij toepassing van drones. De fotogrammetrie techniek is zonder een (laser)meting ook niet te classificeren als meting.

Voor onderstaand project hebben we gekozen voor posities in het water om een compleet beeld van de brug te krijgen. Het risico was hier te overzien en de kwaliteit van de set meetdata is hiermee verbeterd. Uiteindelijk hebben we 2D tekeningen, orthofoto’s en viewers vervaardigd op basis van 3D laserscandata.

Meten onderzijde brug met een 3D laserscanner vanuit het water
2D aanzicht van een ingescande monumentale brug