Het verduurzamen, restaureren of renoveren van een kasteel of landgoed is tegenwoordig een zeer uitdagende klus geworden. De kans op onaangename verrassingen is groter dan bij de meer reguliere bouwprojecten. Kastelen en landgoederen kennen geen standaard opbouw en aannames over maatvoering blijken vaak niet kloppen. Natuurlijk wil je voorkomen dat budgetten worden overschreden. Daarom is het essentieel om voorafgaand aan een project een goede basis te leggen. Laat jouw landgoed of kasteel eerst goed inmeten met 3D laserscanning, en zorg voor een set goede 2D tekeningen, een 3D model of BIM.

Waarom een kasteel of landgoed inmeten met 3D laserscanners?

De maatvoering van een kasteel of landgoed is vaak niet zo consequent als we verwachten. Vroeger werd er anders gebouwd en werden zaken ook vaak ter plekke in het werk bepaald. Daarbij werden bouwtekeningen tijdens of na de bouw niet aangepast. Er werd dus niet gedaan aan ‘Revisie’. Omdat verkeerde aannames dure fouten kunnen zijn, is het belangrijk het object vooraf goed in te meten. Het is zo goed als onmogelijk dit met de hand uit te voeren. En als het toch mogelijk is, dan is de kans op fouten gewoon te groot.

3D meetdata of pointcloud van Kasteel Huis Bergh, de basis voor al het 2D tekenwerk.

Erfgoed actie 2023

PelserHartman helpt bij verduurzaming en renovatie van Kastelen, Landgoederen, Kerken en Kloosters. Monumenteigenaren hebben het al moeilijk genoeg. Daarom hebben we het jaar 2023 uitgeroepen tot het jaar van de Kastelen, Landgoederen, Kerken en Kloosters. Bouwprojecten op het vlak van restauratie en renovatie krijgen bij ons extra aandacht en voorrang.


Daarom werken wij met high-end 3D laserscanners. Deze meetinstrumenten meten alles dat binnen het zicht en bereik van de scanner is. Elke scheve muur of balk en elk detail staan op de 3D scan. Het inmeten met scanners heeft in eerste instantie als doel; ‘het vastleggen en kunnen overdragen van alle maatvoering’. Maar het geeft ook meteen de perfecte 3D documentatie van alle zichtbare zaken. Een architect, constructeur of aannemer heeft deze informatie nodig, meestal in de vorm van een set 2D tekeningen of een 3D model zoals een Autocad-, Revit- of Archicad-model. Maar steeds vaker kunnen deze partijen ook goed uit de voeten met de meetdata zelf. Oftewel, ze kunnen zelf tekenen en rekenen met pointclouds. Naast het feit dat partijen goede onderleggers nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren zijn goede tekeningen van de bestaande situatie nodig bij de meeste vergunningsaanvragen. Een 3D scan is de beste garantie dat er niets essentieels over het hoofd gezien wordt. Maar belangrijker nog; het is tegenwoordig meestal ook de snelste en goedkoopste oplossing om aan goede inmeetdata te komen waarmee iedereen kan werken.

Meer weten over inmeten of inscannen van kastelen of landgoederen?

Het kan ons goed voorstellen dat je veel vragen hebt. Graag vertellen we jou alles over onze technieken en methoden om jouw landgoed of kasteel in kaart te brengen. Maak meteen een afspraak via de knop hieronder.

3D laserscan van kastelen en landgoederen
Kasteel Huis Bergh – inmeting met 3D high-end laserscanners

Kastelen en landgoederen inmeten voor verduurzaming en restauratie

Bij verduurzamings- of restauratieplannen van een kasteel of landgoed kan de monumentale status van het pand en de ligging ervan een bijzonder dominante rol spelen. Vaak worden daarom partijen zoals restauratiearchitecten en bouwhistorici ingeschakeld. Daarnaast zullen adviseurs op het gebied van energie en duurzaam bouwen aanschuiven. Al deze partijen zullen meteen bij de start van hun onderzoeken vragen naar goede tekeningen of 3D modellen van de bouwdelen. Een 3D scan zorgt ervoor dat er snel goede grip wordt verkregen op het gebouw maar ook op de omgeving. En dat is belangrijk want uiteraard speelt het omliggende terrein ook een grote rol.

pointcloud-orthofoto
Laserscan van een gevelaanzicht van Oranjerie landgoed Hydepark in Doorn.

Terrein van landgoed of kasteel inmeten

Je hebt het waarschijnlijk al gezien op de afbeeldingen op deze pagina. Grote delen van het terrein rondom het kasteel of landgoed staat op de scan. Dat klopt! En die omliggende delen zijn inderdaad ook echt volledig 3D ingemeten. Dit is een groot bijkomend voordeel van het inmeten met high-end lange afstand scanners. De scanner draait tijdens het inmeten een volledige ronde en meet alles wat hij om zich heen kan zien binnen een straal van soms wel 6 kilometer. Hierdoor zijn grote delen van het terrein, grachten, paden en omliggende gebouwen meteen mee ingemeten. Deze meetgegevens worden gebruikt door aannemers en steigerbouwers voor het inrichten van hun bouwplaats en het bouwen van steigers. Maar ook tuin- en landschapsarchitecten maken graag gebruik van deze uitgebreide meetdata. Lees meer over terreinen inmeten op de pagina 3D inmeten terrein en DTM-meting.

Gekleurde pointcloud terrein Kasteelruïne Valkenburg
Gekleurde pointcloud terrein Kasteelruïne Valkenburg

Het inmeten van grachtmuren en bruggen

Zoals hierboven al genoemd heeft het inmeten met 3D scanners specifiek voor kastelen en landgoederen enkele grote voordelen. Grote delen van de omgeving worden mee-ingemeten wanneer we de buitenzijde van gebouwen inscannen. Dat geldt ook voor de grachtmuren en kasteelbruggen. Ook deze structuren kunnen wij volledig 3D in kaart brengen met onze meetapparatuur. Soms gaan we ook daadwerkelijk met onze meetapparatuur in de gracht staan.

Aanzicht van kasteelbrug gemaakt met 3D scanner
Aanzicht van kasteelbrug gemaakt met 3D scanner

Het 3D inmeten van de buitenzijde van gebouwen, grachtmuren en bruggen heeft nog een extra voordeel. De data kan gebruikt worden voor monitoring. Dat betekent dat we kunnen zien of muren zakken of vervormen. Wil je meer weten over monitoring? Lees dan verder op de pagina monitoren gebouwen omgeving en bouwwerkzaamheden.

Aanzicht grachtmuur gemaakt met 3D scanner
Aanzicht grachtmuur gemaakt met 3D scanner. Een orthogonaal aanzicht op schaal.

3D laserscandata basis voor 2D tekenwerk of 3D modellen

Er zijn van oude kastelen of landgoederen vaak geen tekeningen voor handen. Of ze zijn niet up-to-date. In geval van renovatie, restauratie, of herbestemming ontbreekt daarmee informatie om bouwplannen in te kunnen uitwerken. Deze informatie is essentieel voor gebouweigenaren, bouwhistorici, architecten, ingenieurs, constructeurs, aannemers en installateurs. Met behulp van 3D laserscanning technieken worden kastelen en landgoederen digitaal vastgelegd. De laserscandata (pointcloud) wordt gebruikt als onderlegger voor 2D tekenwerk, 3D BIM modellen & digital twins. 3D modellen leveren we aan in o.a. Revit en Archicad formaat.

pointcloud kasteel en landgoed Wijchen
Gekleurde pointcloud kasteel Wijchen

Referentieprojecten

Hieronder vind je een paar voorbeelden van kastelen & landgoederen die we 3D ingemeten en/of gemodelleerd hebben.

Inmeten monumenten

Monumentale gebouwen zoals kastelen in stand houden, restaureren, renoveren of verbouwen is bijzonder werk. Niet alleen omdat deze vaak van grote culturele waarde zijn, maar ook omdat de projecten vaak omvangrijk zijn en ook vol verrassingen zitten. Het inwinnen met high-end meetapparatuur is niet alleen essentieel voor het maken van de juiste tekeningen, 3D BIM-modellen of digital twins, maar kan ook veel efficiëntie in het proces opleveren. Op onze pagina over monumenten lees je waarom laserscanning de beste methode is om een monument, zoals een kasteel, 3D in te meten.

Contact

Neem contact met ons op om uw kasteel of landgoed in te laten meten +31 73 613 5729.