Voorbeelden orthofoto 3D scan

Het product orthofoto is een 2D orthogonale of 'haakse' projectie van een object op schaal. Dit product wordt gebruikt als onderlegger voor het maken van restauratieplannen of om goede aanzichten te maken van gevels en archeologie. Daarnaast worden orthofoto's gebruikt als onderlegger bij bouwhistorisch onderzoek en als documentatie. Orthofoto's kunnen gemaakt worden op basis van laserscandata.

Voorbeelden orthofoto 3D scan

Deze pagina laat verschillende voorbeelden van orthofoto's zien. U vindt meer achterliggende informatie over orthophoto's op de volgende pagina's:

Op de pagina Downloads delen we naast grote orthofoto's ook diverse 3D scan bestandsformaten en voorbeelden van 3D viewers.

Wat is een orthofoto?

Een orthofoto is een foto die geometrisch gecorrigeerd is. Daardoor hebben alle onderdelen op de orthofoto dezelfde schaal. Een orthofoto is dus een 2D foto op schaal die als onderlegger gebruikt kan worden voor het maken van een tekening van bijvoorbeeld het bovenaanzicht van een terrein of object. Het betreft hier de zogenaamde ‘top-view’ oftewel bovenaanzicht. Een orthofoto is niet per definitie een topview of luchtfoto. Het kan natuurlijk ook een horizontaal genomen foto zijn van een object. In bredere zin betreft het hier orthogonaal genomen foto’s, loodrecht op het object (verticaal of horizontaal).

Voorbeelden orthofoto oudste kerk Noorwegen

PelserHartman maakte een 3D inmeting van een gevel van de oudste kerk van Noorwegen in de stad Stavanger. De laserscanner maakte tevens een serie HDR foto's. Deze foto's werden gebruikt om de wolk van meetpunten te kleuren. De gekleurde puntenwolk die zo verkregen wordt is geometrisch perfect. We hebben geen last van vervormingen door perspectief en lensbolling zoals bij 'normale foto's het geval is. De gekleurde pointcloud is de perfecte basis voor het maken van orthogonale projecties, oftewel 'de orthofoto's. De scandata die hieronder te zien is komt voort uit één scan die gemaakt werd vanaf één standplaats. De afbeelding daaronder laat het voorbeeld van orthofoto producten zien.

oudste_stenen_kerk_Noorwegen_713

voorbeeld orthofoto_kerk_noorwegen_713

Een orthofoto kan 2D tekenwerk vervangen

De afbeelding hieronder laat zien dat een orthofoto van een verticale snede in een pointcloud kan dienen als vervanging van een doorsnede-tekening. De orthofoto is immers zuiver orthogonaal (haaks) en bovendien op schaal.

Orthofoto_doorsnedeVoorbeelden orthofoto Van Gendt hallen Amsterdam

PelserHartman maakte een volledige 3D inmeting van de vijf 'Van Gendt hallen' te Amsterdam. Het resultaat bestaat uit een geregistreerde pointcloud en orthogonale aanzichten van deze pointcloud op schaal; de zogenaamde orhtofoto’s, zoals te zien in afbeelding hieronder.

voorbeeld ortho-foto-vangendthallen-amsterdam-713

Voorbeelden orthofoto houten spantconstructie boerderij

PelserHartman kreeg de opdracht om de oudste boerderij van West-Europa (1263) volledig te documenteren. We besloten om geen tekeningen maar gedetailleerde orthofoto’s te maken van alle spanten en houtverbindingen op basis van de laserscandata.

Voorbeeld orthofoto-spant-detail-713

Voorbeelden orthofoto kerk

Hieronder ziet u een orthofoto van de lantaarn van de Stevenskerk te Nijmegen.

Stevenskerktoren-nijmegen-713

 

3D Scannen vanaf een hoogwerker geeft minder goede data

Een kerk in Belgie werd volledig gescand door ABT België, een partner van PelserHartman, met onze scanner Z+F IMAGER 5010C. Het scannen gebeurde deels vanaf een hoogwerker.De laserscans van de kerk zijn gemaakt vanaf een hoogwerker. Dit betekent dat de scanner niet volledig stabiel en stil staat tijdens het scannen. Dit heeft invloed op de kwaliteit van de pointcloud wat doorwerkt in de kwaliteit van de orthofoto. Onderstaand detail laat zien dan de orthofoto hierdoor wat minder scherp wordt.

Voorbeeld orthofoto kerk-Belgie-detail-713

Voorbeeld orthofoto archeologie

Onderstaande voorbeeld van orthofoto is gemaakt voor het project Schatkamer Domplein Utrecht II. Lees meer over dit project op de pagina Orthofoto archeologie Domplein Utrecht.

3279-orthofoto-domplein-713

De foto hieronder laat een detail zien uit de verzameling orthofoto's die gemaakt zijn voor het project Domplein Utrecht.

3279-orthofoto-domplein-detail-713

Onderstaande afbeelding laat een orthofoto zien die gegenereerd is vanuit een gekleurde laserscan. Het betreft een ortho foto van een rotstekening in Egypte gemaakt door onze partners van Zoller und Frohlich.

orthofoto-wandtekening-713

Voorbeelden orthofoto Teylers museum Haarlem

De afbeelding hieronder laat de ortho foto zien die we maakten van een middeleeuws werkblad in het eerste en oudste museum van Nederland; Het Teylers museum te Haarlem.

 

ortho-foto-werkblad-teylers-713

De foto hieronder laat het deel van het proces zien waarin een orthofoto wordt gemaakt. U ziet hier de stap waarin het orthogonale vlak wordt uitgelijnd op het onderdeel waarvan de orthofoto gemaakt moet worden.

ortho-foto-werkblad-teylers-713-2.jpeg

Voorbeelden orthofoto als onderlegger voor 2D tekenwerk

Onderstaande orthofoto's zijn gemaakt om als hulpproduct te dienen bij het maken van 2D tekenwerk van de Kasbank in Amsterdam. We maakten verticale sneden in de pointcloud waarop de aanzichten van de binnenwanden te zien waren. Hiervan maakten wij met speciale software JPEG orthofoto's op schaal. Deze konden eenvoudig ingeladen worden in AutoCAD en werden gebruikt als onderlegger om vervolgens overgetrokken te worden.

Orthofoto-kasbank-713

Orthofoto-kasbank-detail-713

Zwart-Wit orthofoto vanuit programma LaserControl

OF-5010_LCR_ZW_713