Blog

3d laserscan Grote Kerk Alkmaar voor bouwhistoricus

  |   Projecten PelserHartman

PelserHarman scande een deel van de kapconstructie van de Grote of Sint-Laurenskerk van Alkmaar op hoog niveau in. Het resultaat is een gekleurde 3D laserscan van de Grote Kerk die gebruikt wordt als documentatie en voor het maken van 2D tekeningen en orthofoto’s. Bouwhistoricus Odwin Ralling koos ervoor om de scans zelf te maken samen met een instructeur van PelserHartman.

screenshot pointcloud 3D laserscan Grote Kerk

Screenshot van een gekleurde 3D laserscan

Introductie en training 3D laserscanning

Odwin wilde meer weten van de mogelijkheden van laserscanning binnen ons bureau PelserHartman. We voerden samen een project uit waarbij meerdere facetten van laserscanning aan bod kwamen.

kerk-alkmaar-hoogstatief

scannen op hoog niveau

We leerden Odwin de basisbeginselen van het scannen en gaven laserscantraining ‘on the job’. We registreerden de scandata, leverden de juiste pointcloudfiles voor Autocad, maakten ortho foto’s en een trueviewer waarmee de opname bekeken kon worden.

Het project betrof het 3D inscannen van delen van de kapconstructies boven de stenen gewelven van de noorder en zuider zijbeukkapellen van de Grote Kerk. Een laserscanner meet nergens doorheen en moest daarom op veel verschillende posities scans maken om alle houten delen van de kapconstructie te kunnen zien en te kunnen inscannen. Daarbij wilden we fotorealistische kleuren scans maken door gebruik te maken van de interne HDR camera. Het werd door deze factoren en wensen een bijzondere klus met veel klim en klauterwerk waarbij het goed uitlichten van de ruimte en het gebruiken van speciale statieven erg belangrijk was.

Wilt u ook kennismaken met 3D laserscanning?
Stuur direct een email naar PelserHartman of bel: 073-6135729.

Ralling bouwhistorie

Het bureau Ralling bouwhistorie en restauratie richt zich op zowel bouwhistorisch onderzoek als restauratiearchitectuur en herbestemming van gebouwen in een historische context. Het bureau van Odwin Ralling profileert zich als erfgoedstudio. Kennis van regelgeving binnen de monumentenzorg, advisering en subsidieregelingen heeft Odwin opgedaan als extern ingehuurd consulent instandhouding bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bouwhistorie Grote of Sint Laureskerk te Alkmaar

Over de bouwfasering van de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar bestaan nog meerdere onduidelijkheden. In een poging de globale fasering te verfijnen is dendrochronologisch onderzoek (of jaarringonderzoek) uitgevoerd aan de eiken kapconstructies. Het eerste jaarringenonderzoek is in 2007 uitgevoerd door Dirk Jan de Vries van de RCE in combinatie met het laboratorium van Stichting Ring in Amersfoort. Een tweede ronde dendrochronologisch onderzoek is in 2012 uitgevoerd onder leiding van gemeentelijk bouwhistoricus Carolien Roozendaal door Ralling bouwhistorie en restauratie, waarbij voor de analyse van de houtmonsters gebruik is gemaakt van het laboratorium van G. Preßler in Gersten, Duitsland. Lees meer over deze onderzoeken en de conclusies op de website van Odwin Ralling.

3D scan Grote Kerk en ortho foto's voor archeologie en bouwhistorie

Voorbeelden van archeologie en bouwhistorie projecten waarbij 3D laserscanning werd ingezet zijn onder andere: