Een gevel inmeten wordt door ons razendsnel en foutloos gedaan met 3D laserscanners. We leveren een geveltekening aan in de vorm van pointclouds, automatische geveltekeningen, orthofoto’s of viewers waarin je zelf kunt meten. Naast gevels meet PelserHartman daken in voor verschillende toepassingen. Zelf scannen is ook mogelijk bij PelserHartman. Ook leren wij je om zelf de gevels te tekenen op basis van de laserscandata.

3D inmeten gevel met laserscanner

We slopen in Nederland niet meer, maar geven onze gebouwen een update en een nieuw jasje. Herbestemming- en renovatieprojecten kunnen complex en risicovol zijn. Deze projecten vragen om accurate gegevens en onderleggers van zeer hoge kwaliteit. De kans op bouwfouten wordt hiermee geminimaliseerd. Gevels worden razendsnel en foutloos ingemeten met 3D laserscanners. De kwaliteit van de meetdata (en dus van de scanner) is bij gevelmetingen van groot belang. Daarom zetten we bij PelserHartman een combinatie van de beste high-end pulse en phase scanners in, zoals de Z+F 5016 of de Leica RTC 360.

laserscan gevel

Daken inmeten

PelserHartman meet met verschillende apparaten en methodes daken in. Een mooi voorbeeld is meten voor zonnepanelen. Lees meer op onze pagina ‘Daken inmeten voor zonnepanelen’.

Inmeten en scannen voor gevelrenovaties

3D inmeten geveltekening van orthofoto

PelserHartman brengt gevels in kaart voor uitvoerende partijen zoals aannemers en gevelbouwers. Ons meetteam wordt ingezet om een goede basis te maken voor de werkvoorbereiding van deze partijen. We meten de gevels in en maken nauwkeurige tekeningen. Deze verschillen altijd met de reeds aanwezige bestaande tekeningen. En het verschil is bijna altijd te groot. Men wil steeds vaker prefabriceren. Mede om de kosten te drukken. Daarvoor zijn foutloze tekeningen van essentieel belang.

Geveltekening maken ging nog nooit zo goed

Een goede geveltekening maken is eenvoudig met onze combinatie van high-tech instrumenten. Misschien is de combinatie van deze nieuwe technieken wel zelfs het meest geschikt voor dit doel. Het scannen van gevels klinkt misschien duur, maar onder aan de streept wint scannen het vaak. We meten sneller, besparen veel tekenuren en maken minder fouten. Bel +31 73 613 5729 voor praktijkvoorbeelden van deze berekening.

3D inmeten geveltekening trapgevels monumenten

Pointcloud van verschillende gevels

Snel inmeten van gevels

Het meetwerk van gevels is zeer snel en eenvoudig uit te voeren. In dezelfde tijd nemen we moeiteloos de hele omgeving even mee. Dat is een groot efficiency-voordeel. Jij als opdrachtgever hebt echter niet zoveel aan de ruwe data. Daarom voorzien wij de meetpunten van een goede orthofoto. Hierdoor kun je de geveltekeningen zelf maken indien je dit wenst. Natuurlijk kunnen wij dit ook voor je verzorgen.

Automatisch maken van geveltekeningen

PelserHartman besteedt veel aandacht aan innovatie op het vlak van meet- en tekenwerk. Vooral onderwerpen zoals ‘niet alles hoeft direct getekend te worden’ en automatiseringen zoals scan-to-bim krijgen veel aandacht binnen ons bureau. We hebben zelf een automatisering ontwikkeld waarbij laserscandata omgevormd kan worden tot een 2D gevelaanzicht. Een voorbeeld van een dergelijke geveltekening is hieronder te zien.

Stevenstoren lijntekening gebouw automatische geveltekening

Stevenstoren lijntekening gebouw automatische geveltekening detail

De bovenstaande tekeningen zijn geautomatiseerde tekeningen op basis van orthofoto’s van een gekleurde pointcloud uit een high-end laserscanner.

Geveltekening Stevenstoren orthofoto

Uiteraard kan een soort gelijk product zoals hierboven te zien ook worden gemaakt van doorsneden, vloer- en plafondaanzichten.

Orthofoto maken met laserscanner is een vak

3D laserscanning kan in sommige situaties een eenvoudige ‘plug and play’ activiteit zijn. Het is echter niet zo dat iedere gekleurde pointcloud een goede basis is voor het maken van orthofoto’s. In tegendeel. Het maken van orthofoto’s vraagt om een apart scanplan en een andere manier van registreren. Ook het opschonen van de pointcloud is een vak apart dat veel invloed heeft op de kwaliteit van de pointcloud.

Lees meer over het maken van orthofoto’s met een 3D laserscanner op de pagina Orthofoto laserscan, of download voorbeelden van orthofoto’s.

Voorbeelden 3D inmeten gevels

3D inmeten gevelaanzichten in een drukke binnenstad

In hartje Den Haag wordt een totaal blok gebouwen herschikt. PelserHartman bracht dit blok en alle gevels van de tegenoverliggende gebouwen in kaart. Een snelle 3D inmeting kan beter in het donker. In 1 nacht werden alle gevelaanzichten van het betreffende blok EN alle tegenoverliggende blokken ingemeten.

Lees verder op de pagina 3D inmeting en tekenwerk winkelblok Den Haag.

Kozijnen en sparingen meten met 3D laserscanner

Hieronder zie je een aantal screenshots van pointclouds van gevels met kozijnen erin. De pointcloud is de meetdata waarin de werkelijke situatie gevangen is. Hiermee zijn we in staat om kozijn- en sparingstekeningen rechtstreeks vanuit de pointcloud te maken. Op deze manier kunnen we kozijnen schematisch, maar ook zeer accuraat conform de werkelijkheid tekenen. De meting is 3-dimensionaal en als vanzelfsprekend zijn de neggematen van de kozijnen hierdoor ook vastgelegd.

De voordelen van zo’n meting zijn groot. Op basis van een eenvoudige polylijn kan een kozijnfabrikant bijvoorbeeld snel een afwijkend kozijn maken voor renovatie.

3D inmeten gevel laserscan

Inmeten gevel met 3D laserscan geeft snel een volledig beeld van de gevel.

detail 3D inmeten geveltekening laserscan

Dit detail van de pointcloud laat zien hoeveel informatie de 3D scan bevat. Een geveltekening is eenvoudig ‘over te trekken’ van deze scan.

Orthofoto geveltekening Van Gendthallen Amsterdam

Bovenstaande geveltekening is geen foto. Het is een orthogonaal aanzicht van een gekleurde pointcloud. We noemen dit een ortho foto van de pointcloud.

Gevel scheefstanden in beeld met 3D laserscanning

Pointclouddata is geschikt voor het maken van vloer- en gevelanalyses. Middels kleurkaarten worden afwijkingen en scheefstanden in gevels gevisualiseerd. Meer informatie hierover is te vinden op onze pagina 3D deformatiemetingen.

3D scan gevel geveltekening

Met kleuren is duidelijk te zien waar de gevel naar buiten komt (rood) of juist naar binnen gaat (blauw)

3D inmeten kozijnen met laserscanners

Het inmeten van kozijnen met 3D scanners biedt grote praktische voordelen. Een mooi voorbeeld is het project onze een van onze partners voor timmerfabriek Helwig. Het lijkt een geval van; ‘met een kanon op een mug schieten’. Het 3D scannen van flatgebouwen voor renovatie bleek in de praktijk echter meer de moeite waard. Geen fouten meer in het meetwerk, daardoor geen productiefouten, minder faalkosten dus! En een prettiger project met minder overlast voor de bewoners.

Inmeting met laserscanner voor vervanging natuursteen

Een oude natuursteen gevel in de Wagenstraat in Den Haag is aan vervanging toe. De aannemer heeft de taak om de bestaande natuursteen gevel te vervangen door een exacte kopie van de authentieke gevel. Natuurlijk kan zo’n gevel in veel gevallen ook prima handmatig ingemeten worden. Maar in dit geval hebben we wel te maken met een smal en druk straatje in de Haagse binnenstad. Werken met steigers of hoogwerkers is in dat geval niet echt wenselijk en bovendien erg duur.

Natuursteen-inmeting

We hebben deze gevel exact en op hoge resolutie ingemeten met een 3D laserscanner. Hierdoor zijn alle profileringen van de natuursteen ornamenten, de sparingen, de kozijn- en neggematen exact 3-dimensionaal in beeld en maat gebracht. De scanner heeft niet zo veel last van voorbij rijdende auto’s en fietsende mensen. We hebben meetdata genoeg doordat we op vier verschillende standplaatsen scanden. De totale tijd die we doorbrachten op locatie was 1,5 uur. Ook de volledige straat en de gevellijnen van de buurpanden werden ingemeten.

Er zal echter weinig gebruik gemaakt worden van deze data. Hiernaast zie je een fragment dat aangeeft wat de gedetailleerdheid van de opname is.

Meer informatie over het meten met laserscanners?

Lees de pagina 3D laserscanner. Deze pagina geeft meer informatie over de werking van laserscanners en de verschillende soorten instrumenten. Wil je zelf zien hoe een pointcloud in jouw tekenprogramma werkt? Download gratis een pointcloud van onze download-pagina en test het zelf!

× Direct Whatsapp contact!