PelserHartman brengt daken en onderliggende dakconstructies in kaart voor de plaatsing van zonnepanelen. We meten de daken in met 3D scanners, drones en andere meettechnieken, maken daktekeningen, constructieberekeningen en dak-adviezen inzake de afwatering en veiligheid. Uiteraard zorgen we voor een goed plan en veilige uitvoering. Hierdoor kun jij je focussen op jouw core business.

3D laserscanner inmeten daken voor zonnepanelen

Met 3D laserscanners brengt PelserHartman daken in kaart voor de plaatsing van zonnepanelen.

Werktekeningen voor de montageploeg

Voor het maken van het legplan voor de zonnepanelen en de werkvoorbereiding heb je goede onderleggers nodig van de bestaande daksituatie. Vaak zijn de bouwkundige tekeningen van het gebouw en/of de daken er echter niet. Op ‘klassieke’ wijze inmeten met bijvoorbeeld meetlint en disto, is bij grote dakafmetingen niet te doen. Daarnaast kunnen opdrachtgevers de toegang tot de daken weigeren, zonder de juiste veiligheidsvoorzieningen en goedgekeurde werkplannen. PH meet het dak in en maakt de juiste tekeningen of 3D modellen. Natuurlijk zorgen we daarbij voor het meest efficiënte plan en een veilige uitvoering.

Pointcloud uit 3D scanner van dak

Pointcloud uit 3D laserscanner van een dak.

Constructieberekeningen verplicht bij dakverzwaring

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak is het hebben van een omgevingsvergunning soms verplicht. Maar ook voor gevallen zonder vergunningsverplichting gelden er nog steeds wetten en regels met betrekking tot de dakverzwaring. Je moet kunnen aantonen dat het bestaande dak de extra belasting kan dragen. PH is een bouwkundig ingenieursbureau. We helpen je graag met het maken van de juiste statische constructie- en wateraccumulatieberekeningen. Geen constructiegegevens van het dak aanwezig? Wij brengen de onderliggende constructie in kaart en maken een controleberekening.

Asctec Falcon helikopter drone

Wij zetten drones met fotogrammetrie-technieken in bij lastig bereikbare daken

Luchtfoto’s vaak niet nauwkeurig genoeg

Het projectie-ontwerp van de PV-panelen wordt vaak gebaseerd op luchtfoto’s, maar in de praktijk blijkt dat maatvoering gebaseerd op deze foto’s onvoldoende nauwkeurig.  Er zijn te vaak afwijkingen, omdat luchtfoto’s bijvoorbeeld soms tot wel enkele jaren oud zijn. Om meer zekerheid te krijgen over de afmetingen van de daken en de actuele situatie en plaats van obstakels, kunt je de daken beter laten inmeten. Dat kan in sommige gevallen met drones, maar dit is niet altijd succesvol. Vaak meten wij de daken in met laserscanners. Hierdoor kunnen we ook sneller schakelen en starten met de werkzaamheden dan met drones.

3D scannen van daken

3D laserscanner op het dak van een gebouw.

Meetsituaties waarvoor PH de oplossing heeft

We hebben doorgaans te maken met de volgende 4 situaties:

 1. Bovenzijde daken zichtbaar vanaf standplaatsen op maaiveldniveau. Meestal is dit eenvoudig uitvoerbaar. Vaak is dit de situatie bij schuine of hellende daken.
 2. Dak is goed toegankelijk en betreedbaar. Meten vanaf standplaatsen op het dak is mogelijk. PH maakt indien nodig zelf een tijdelijk dakveiligheidssysteem.
 3. Dak is niet goed toegankelijk maar wel zichtbaar vanaf andere daken. We meten op afstand vanaf posities op omliggende gebouwen.
 4. Dak is niet goed toegankelijk. Bovenzijde dak alleen zichtbaar vanaf de lucht. Ook hiervoor hebben wij oplossingen die goede meetdata leveren. Dit doen wij bijvoorbeeld met drones op een manier waardoor nog steeds de maataccuratie van 1cm kan gehaald worden.

3D scanner dak

Producten inmeten van daken

PelserHartman is van oorsprong een bouwkundig ingenieursbureau. We brengen vanaf het jaar 2000 bestaande gebouwen in kaart en maken er tekeningen van. Naast onze meetafdeling heeft de PH Group ook nog een afdeling bouwadvies. Dit team maakt dakadviezen, statische berekeningen en constructietekeningen. Wij adviseren eigenaren van bedrijfshallen over dakveiligheid en de waterhuishouding op platte daken. Vooral de platte stalen daken die bestaan uit stalen liggers met damwandplaten/sandwichpanelen vormen een risicogroep in Nederland. Daar speelt wateraccumulatie en het doorzakken van het dak een grote rol. Vooral wanneer het dak nog eens extra verzwaard worden door de plaatsing van zonnepanelen. PH kan de volgende diensten en producten leveren:

 • Vastleggen van de maatvoering van het dak
 • Inmeten van alle zichtbare objecten op het dak
 • In kaart brengen van het verloop van het afschot van het dak.
 • 2D dakaanzicht (topview) of dakplattegrond
 • 2D verticale doorsneden met de opbouw van het dakpakket en dakhellingen
 • Een raster van hoogtepunten (z-waarden) van bijvoorbeeld 1m x 1m of 5m x 5m
 • Een overzicht van alle belangrijke elementen die op het dak staan inclusief de hoogte van deze elementen in verschillende autocad lagen
 • Het aangeven van openingsrichting van lichtkoepels en dakluiken
 • In kaart brengen van de constructie om de draagkracht van het dak te kunnen bepalen voor het plaatsen van zonnepanelen.
 • Een advies/berekening mbt de draagkracht van het dak (bv draagkracht, wateraccumulatie)
 • Een dakveiligheidsadvies
 • Simulaties op basis van de 3D meting (bijvoorbeeld bezonningsstudie)
 • Controleren van bestaande daktekeningen

Partnership bij meerdere projecten

PelserHartman werkt graag samen met vaste partners. Een partnership is altijd op maat. Een proefproject is vaak een goede start om een samenwerking te onderzoeken. Wij delen binnen een samenwerking graag onze kennis en innovaties. Onderdeel van de samenwerking is het samen vaststellen van de meest effectieve workflow voor de partner.

Wilt u meer weten over onze partnership mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar Jan Huisman: [email protected].