Rijkswaterstaat Zuidwal 58 ‘s-Hertogenbosch

Het 3D verkoopdossier is een online omgeving die de complete documentatie voor de verkoop van een pand bevat. Met het 3D verkoopdossier kunnen potentiële kopers en hun ontwerpers de werkelijke situatie vanachter hun bureau bekijken en inmeten, in kleur en volledig geometrisch correct. Op deze pagina geven we een voorbeeld van wat een 3D verkoopdossier kan bevatten. 

Lees meer over het 3D verkoopdossier

3D verkoopdossier pand Rijkswaterstaat Zuidwal 58 ’s-Hertogenbosch

PelserHartman heeft het pand van Rijkswaterstaat op Zuidwal 58, ’s-Hertogenbosch in opdracht van Rijksvastgoedbedrijf in kaart gebracht. Deze pagina geeft toegang tot algemene informatie en biedt downloads voor meetdata van het pand voor potentiele kopers.

Let op: de meetdata en aanvullende informatie is alleen toegankelijk voor partijen die zijn aangemeld bij HRS-makelaars, na het toesturen van legitimatie en het invullen van de bijbehorende formulieren. Het heeft geen zin contact op te nemen met PelserHartman voordat je toestemming en de logingegevens hebt ontvangen van HRS-makelaars.

Over PelserHartman

PelserHartman is gespecialiseerd in 3D meet- en tekenwerk van bestaande gebouwen, objecten en installaties. Wij richten ons nadrukkelijk op de optimalisering van de kwaliteit, efficiency en innovatie van het 3D meet- en tekenproces. We leveren dagelijks praktische oplossingen binnen 3D meet- en tekenwerk aan klanten. Onze service verkleint de kans op ontwerp- en bouwfouten.

Op dit moment heeft het Rijksvastgoedbedrijf PelserHartman de opdracht gegeven voor het uitvoeren van toegepast onderzoek inzake pointclouds & BIM. Dit zou kunnen leiden tot dé norm voor 3D scannen.

2D en 3D meetgegevens Zuidwal 58

Panorama foto van het pand van Rijkswaterstaat in's-Hertogenbosch, gemaakt met een 3D laserscanner.

Panorama foto van het pand van Rijkswaterstaat in ‘s-Hertogenbosch, gemaakt met een 3D laserscanner.

In opdracht van Rijksvastgoedbedrijf hebben wij het pand van Rijkswaterstaat op Zuidwal 58 in ’s-Hertogenbosch 3D ingemeten en daar een complete tekeningenset van gemaakt. Deze is beschikbaar voor potentiële kopers. U krijgt zo vooraf inzicht in het gebouw en alle mogelijkheden. U ontvangt accurate tekeningen en heeft daarmee de juiste ontwerponderleggers. De mogelijkheden van het pand worden hierdoor zichtbaar. Discussie over de juiste oppervlakten is uitgesloten door de inzet van een high-end 3D laserscan meetmethode en het soort producten dat hiermee gemaakt worden.

3D-meting met laserscanner

Het pand van Rijkswaterstaat op Zuidwal 58 in Den Bosch, ingescand met 3D laserscanners.

Het pand van Rijkswaterstaat op Zuidwal 58 in Den Bosch, ingescand met 3D laserscanners.

Het pand en directe omgeving zijn door PelserHartman aan buitenzijde en binnenzijde ingemeten, o.a. met high-end 3D laserscanners. Vanuit de metingen zijn volgende producten geproduceerd:

 • Maatvaste en accurate 2D plattegronden 1:100 V.O. niveau. De perfecte maatvaste basis om later te gebruiken bij een herbestemming of verbouwing.
 • NEN2580 certificaten BVO per bouwlaag.
 • 3D viewer van alle scanposities – waarin u zelf kunt meten – van de grote en representatieve ruimten, gebied rondom trappenhuizen en directe omgeving (terrein).
 • Panoramafoto’s van alle gemaakte scanposities.
 • Visualisatie afbeeldingen van de gekleurde pointcloud.

Dataset potentiële koper Zuidwal 58

Let op: de meetgegevens zijn alleen aan te vragen met een code verstrekt door HRS-makelaars. Het heeft geen zin hiervoor contact op te nemen met PelserHartman. Alleen HRS-makelaars geeft deze codes uit.

2D tekeningen, visuals en NEN2580 rapport

 • 4535_TekeningenVO_Zuidwal-DB: plattegronden
 • 4535_NEN2580-rapportage_Zuidwal-DB: NEN2580 rapport
 • 4535_VlakkentekeningenNEN_Zuidwal-DB: vlakkentekeningen NEN2580
 • 4535_Panoramas_Zuidwal-DB: panorama foto’s
 • 4535_Visuals_Zuidwal-DB: visualisatieshots van laserscandata
 • 4535_Luchtfoto_Zuidwal-DB: luchtfoto omgeving

3D viewer van 3D laserscan (±2,7 GB)

Deze 3D viewer is alleen voor Internet Explorer op Windows te gebruiken.

 • 4535_TV-Color_Zuidwal-DB: data voor gebruik in 3D viewer
 • 4535_Handleidingen viewers: handleiding
 • 4535_Leica Truview programma: “TruViewSetup221.exe”

3D viewer Leica Truview Global

Deze 3D viewer is voor Mac- en Linux-gebruikers om online en zelfs via uw mobiele telefoon te gebruiken.

Uitleg over dataset Zuidwal 58

De onderstaande notitie geeft uitleg over het gebruik van de gemaakte producten. Het bevat naast de standaard 2D-gegevens ook een 3D pointcloud waarmee u de werkelijke situatie in kleur vanachter uw bureau kunt bekijken en inmeten. Deze 3D data kunt u bekijken in Internet Explorer met de bijgeleverde software-plugin en handleidingen.

2D tekeningen, visuals, plattegronden

Tekenwerk bestaande situatie

Rijkswaterstaat-Zuidwal-58-Den-Bosch-tekening

Bouwkundige plattegronden van de bestaande situatie van alle bouwlagen op voorlopig ontwerp niveau, schaal 1:100. Deze zijn in de vorm van DWG (AutoCAD) bestanden en PDF bestanden aanwezig (4535-BT-01 t/m 4535-BT-07).

NEN2580 rapportage BVO/VVO

 

Meetrapport

Deze rapportage bevat zowel de bruto vloeroppervlakte (BVO) als de verhuurbare vloeroppervlakten (VVO) per gehele bouwlaag. Daarnaast zijn in deze rapportage de vlakkentekeningen per niveau opgenomen waarop de demarcatie van de betreffende oppervlakten inzichtelijk is gemaakt. De bronbestanden van de vlakkentekeningen worden ook meegeleverd.

Panorama foto’s

Rijkswaterstaat-Zuidwal-58-Den-Bosch

Dit zijn de panorama fotos van de gemaakte kleurenscans. Benaming van de panoramas komt overeen met de benaming zoals hieronder bij Truview omschreven.

Visuals

Het pand van Rijkswaterstaat op Zuidwal 58 in Den Bosch, ingescand met 3D laserscanners.

Overzichtsafbeeldingen van de pointclouds uit de 3D meting.

Dit zijn een 5-tal overview afbeeldingen van de scandata vanuit verschillende hoge posities om een overzicht van de situatie te geven.

Luchtfoto

4535_Luchtfoto_Zuidwal-DB.

Luchtfoto van de locatie met daarop het object en het omliggende terrein en bebouwing.

3D pointcloud

Leica – viewer

4535_Leica Truview programma

Installeer eerst het programma; ‘Truview setup 221’. Het betreft hier een plugin voor internet explorer. De dataset (4535_TV-Color_Zuidwal-DB) kan bekeken worden na installatie van de plugin.

Er zijn twee verschillende viewers gemaakt:

 • Truview met luchtfoto als onderlegger (topview) – 4535_TV-Color_Zuidwal-DB
 • Truview in perspectief (zonder luchtfoto) – 4535_TV-Color-Perspectief_Zuidwal-DB

Instructie gebruik Leica Truviewer

Leica Truview is een plugin voor Internet Explorer om 3D pointclouds te bekijken en te meten. Het voordeel is dat u volledig overzicht heeft over de bestaande situatie van achter uw bureau, zodat u niet meer terug hoeft naar het gebouw voor aanvullende inspectie of meting.

 • Installeer de plugin Leica Truview.
 • Na installatie van de plugin: zoek het bestand “SiteMap.htm” in het truviewbestand.
 • Open dit bestand met Internet Explorer. U ziet een afbeelding met gele driehoeken. Dit zijn de verschillende standplaatsen van de scanner (viewpoints).
 • Dubbelklik op één van de gele driehoeken. Waarschijnlijk ziet u niet direct resultaat, omdat Internet Explorer zaken blokkeert. Kies voor de optie ‘blokkering opheffen’.
 • Nu zou het moeten werken. Werkt het niet? Neem contact met ons op: 073-6135729

De gele iconen geven de verschillende viewpoints aan. Benaming viewpoints:

 • BG01 = scanpositie op de begane grond, volgnummer 01
 • 1VD03 = scanpositie op de 1e verdieping, volgnummer 03

Disclaimer

Aan de geboden informatie op deze pagina kunt u geen rechten ontlenen. Hoewel de informatie op deze site met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wij vinden dat de informatie een correcte weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, geven wij nadrukkelijk géén garantie voor de juistheid, actualiteit en volledigheid. Digitale teksten, zoals op internet, zijn relatief eenvoudig te veranderen. Dit geldt ook voor voorbeeld berekeningen. Om deze redenen kunt u geen rechten ontlenen de geplaatste teksten en berekeningen.

 

× Direct Whatsapp contact!