Tekenwerk bestaande situatie

PelserHartman heeft meer dan 20 jaar ervaring in het uittekenen van bestaande situaties van bouwwerken. Dit gaat altijd in combinatie met opname en inmeetwerk op locatie. We brengen de bestaande situatie in kaart met behulp van 3D scanners en andere meettechnieken. Op basis van de nauwkeurige scandata maken we tekenwerk van de bestaande situatie. Dit kunnen 2D tekeningen zijn, maar we maken steeds vaker 3D modellen en BIM.

Specialist in tekenwerk van bestaande situatie

Het goed in kaart brengen van bestaande situaties is lastiger dan men vaak denkt. Indien er vooraf, tijdens en na de werkzaamheden geen juiste analyses gemaakt worden, kunnen er maatverschillen en zelfs fouten optreden. PelserHartman heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het opnemen en uittekenen van bouwwerken. Dit doen we voor veel verschillende branches, zoals industrie, archeologie en de bouwbranche. We maken daarnaast  2D tekeningen en 3D modellen van installaties, boten, terreinen, beelden en ornamenten. Voor zowel het inmeten als het maken van het tekenwerk staat altijd een bouwkundig projectleider aan het hoofd van het project. Dit is essentieel wanneer het gaat om het in kaart brengen van gebouwen.

tekenwerk bestaande situatie

PelserHartman meet en maakt 2D tekeningen, 3D modellen en BIM van de bestaande situatie van een gebouw of object

Tekenwerk bestaande situatie is een containerbegrip

PelserHartman is gespecialiseerd in het in kaart brengen van bestaande situaties. Hierbij is ’tekenwerk’ echt een verzamelbegrip, omdat we veel verschillende tekeningen van verschillende soorten objecten maken. Nog regelmatig maken we 2D tekeningen, maar over het algemeen vooral vaak 3D modellen en steeds vaker BIM. BIM betekent ‘building information model’ en is een principe dat vooral in de bouw vaak voorkomt. We maken dan een 3D model dat tevens een database van gegevens bezit. We leveren de volgende producten:

Schematische weergave of echte werkelijkheid?

Bij het tekenen of modelleren van de bestaande situatie baseren wij ons meestal op een inmeting. Bij het in kaart brengen van bestaande situaties is de kwaliteit van de meetdata van groot belang. Daarom meten wij de bestaande situatie vaak in met 3D laserscanners van de allerhoogste kwaliteit. Uiteraard zorgen wij dat de meetmethode aansluit bij het gewenste eindproduct.

Het is belangrijk om vooraf duidelijk te hebben waar je naar op zoek bent. Moet een as-built-model echt de werkelijkheid weergeven? Of gaat het eigenlijk om het maken van een schematisering van de werkelijkheid? Zo’n schematisering kan overigens nog steeds heel gedetailleerd zijn. In hoeverre moet de werkelijke vorm, iedere oneffenheid in een wand of scheefstand van een vloer ook terugkomen in het model?

Voor de bouwsector maken we bijvoorbeeld vaak een schematische weergave van de werkelijkheid, bestaande uit relatief strakke tekeningen en modellen. Hierbij tekenen we niet letterlijk de lijn van het stuc- of tegelwerk en ook niet de bovenzijde van de vloerbedekking. Deze ‘zichtvlakken’ legt een inmeting echter wel vast. Er bestaat dus een verschil en spanningsveld tussen de ingemeten punten en de lijnen die je vervolgens op tekening gaat zetten. Het is dus altijd belangrijk om goed af te stemmen wat we bedoelen met het tekenen van de bestaande situatie. Dit om overbodig teken- of modelleerwerk te voorkomen en kosten te besparen.

Neem contact op

Ben je op zoek naar tekenwerk van de bestaande situatie voor jouw project? Of heb je behoefte aan advies of meer informatie? Neem dan contact met ons op.