PelserHartman werkt voor bedrijven die winkels verbouwen en uitbreiding van winkels organiseren. We ondersteunen bedrijven op bouwtechnisch en constructief gebied en brengen de bestaande winkelruimte of het hele gebouw in kaart. We adviseren daarnaast retailorganisaties in het verbeteren van winkels inmeten om tot betere tekeningen en verlaging van faalkosten te komen. De inzet van technieken als 3D laserscanning zorgt voor betrouwbare informatie, zodat verbouwing binnen planning gereed zijn.

Inmeten winkels voor retail en interieurbouw

Winkels worden steeds vaker ingemeten met 3D scanners. Deze apparatuur stelt ons in staat om de volledige situatie snel in maat en beeld te brengen. Alle onderdelen worden 3D ingemeten met miljarden meetpunten en fotorealistisch vastgelegd. De inmeting vorm de basis voor het maken van eenvoudige of zeer gedetailleerde 2D en 3D tekeningen. Daarnaast kunnen wij ook een viewer aanleveren, waarin de opdrachtgever zelf kan meten.

Interieurbouwers willen werkelijke inbouwmaatvoering

Aannemers zijn in veel gevallen geïnteresseerd in theoretische maatvoering en revisie op 2D technische tekeningen. Voor de interieurbouw zijn de werkelijke inbouwmaten van belang. Bijvoorbeeld de buitenkant van tegelwerk en stucwerk spelen dan wel degelijk een grote rol.  De 3D scannen meet de zichtbare punten en men heeft direct de maatvoering vormen die men nodig is.

3D inmeten winkel Masion de Bonneterie

Inmeten winkel Masion de Bonneterie met 3D laserscanner voor nauwkeurige maatvoering verbouwing winkel.

Rol PelserHartman inmeten retail

Inmeten retail start met het 3D scannen van de bestaande ruimtes. We inventariseren vervolgens de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische onderdelen. PelserHartman werkt met bouwkundigen, waardoor we precies weten waar de meest maatgevende aandachtspunten liggen. We zien de mogelijkheden van constructieve aanpassingen. Wij kunnen sparringspartner zijn en blinken uit in een adviserende rol met betrekking tot de bouwtechnische ingrepen. Wij hebben vakkennis en weten als geen ander hoe een bestaand gebouw in elkaar zit. Zo kunt u zich bezig houden met het uitwerken van de plannen op een solide basis van complete gegevens en correcte maatvoering.

Optimalisering werkproces verbouwen winkels

PelserHartman helpt en adviseert om uw werkprocessen beter te krijgen. We adviseren retailorganisaties in het optimaliseren van processen om sneller tot betere tekeningen en verlaging van faalkosten te komen. Samen maken we een retailproces en winkelverbouwingen betaalbaarder en beter georganiseerd.

Als we naar retailprojecten kijken dan maken we vaak onderscheid tussen de volgende twee scenario’s:

  • Optimalisering werkproces met betrekking tot de ombouw van bestaande winkels
  • Optimalisering werkproces met betrekking tot het realiseren van een nieuwe winkel in een leegstaand pand

Dit laatste scenario is natuurlijk het meest geschikt voor laserscanning; een gestript gebouw of winkel 3D meten gaat altijd sneller en beter dan traditioneel inmeten. Het eerste scenario is maatwerk en wordt vaak door ons doorgerekend samen met onze opdrachtgever.

Flexibel in tijd

Wij zijn flexibel en klantgericht. Het inmeten van een winkel gebeurd vaak tijdens openingstijden maar wij kunnen desgewenst ook buiten deze tijden meten.

Pointcloud gevel inmeten winkel

Bovenstaande afbeelding laat het laserscanresultaat zien van gevelmetingen die we ‘s-nachts uitvoerden om winkeliers en bezoekers niet tot last te zijn.

Tips om inmeten retail te optimaliseren

Hieronder geven we een aantal tip die je kunt gebruiken om retail inmeten te verbeteren. Deze informatie komt voort uit diverse projecten en adviesgesprekken met retailorganisaties en interieurbouwers. Graag gaan we hierover verder in gesprek op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch.

Communicatie met 3D viewers

De focus ligt altijd op het ontwerpen van een goed georganiseerd en efficiënt proces waarbij naast de technische zaken de communicatie tussen opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers cruciaal is. 3D scanning kan bijdragen aan een snelle en ondubbelzinnige communicatie leveren door gebruik te maken van de verschillende webbased viewer-oplossingen die laserscanning met zich meebrengt. Viewers kunnen gebruikt worden voor interne en externe communicatie, en het versimpelen en versnellen van het tekenwerk. Een viewer vervangt tevens de fotoreportage en kan gebruikt worden als onderlegger voor het achterlaten van opmerkingen en notities.

Lees meer over 3D viewers.

panorama 3D scan winkel

Panorama afbeelding voor 3D viewer.

Laat tekenaars zelf de winkels inmeten

Om fouten in de informatieoverdracht en verkeerde interpretaties te voorkomen moet degene die (traditioneel) meet ook degene zijn die tekent. Daarom zouden tekenaars zelf het pand in moeten meten en tegelijkertijd alle gegevens verzamelen voor projectleider, opdrachtgever en ontwerper.

Dit geldt dit niet wanneer je winkels inmeet met een 3D scanner. Deze meetmethode is onafhankelijk van de specifieke achtergrond van de operator. Wel moet de operator een scantraining hebben gevolgd en kennis hebben van het scanproces. Ook een ‘hulplijn’ kunnen bellen bij acute problemen is een groot voordeel, vooral in de opstartfase. PelserHartman geeft trainingenverhuurt de geschikte meetapparatuur en heeft een hulplijn.

Versnel door te werken met 3D modellen

Werk je, of wil je gaan werken met 3D tekeningen? Maak dan bijvoorbeeld standaard oplossingen en principes en bouw bibliotheken met elementen. Autocad (full version) en Revit kunnen werken met pointclouds uit een laserscanner (tot wel 100 GigaBite!). Een gebouw kan hierdoor razendsnel opgetrokken worden in 3D. Uiteraard zijn wijzigingen in een 3D snel en eenvoudig door te voeren. Maak de producenten deelgenoot van jouw informatie. Vraag ze om hun producten digitaal aan te reiken als BIM-element. Je hebt dan meteen de juiste geometrie en eigenschappen van het element in huis en hoeft dit niet zelf te tekenen.

3D-model-gemeentemuseum-denhaag-713

Versnel de verbouwing van een winkel door te werken met 3D modellen op basis van high-end 3D scans.

Prijs 3D scannen winkelverbouwing

‘Is 3D meten of scanning goedkoper? Nee, 3D inmeten is bijna nooit goedkoper als je het alleen vergelijkt met de post ‘traditioneel’ meten voor het maken van plattegronden’. Wel is 3D meten beter, sneller en goedkoper als je naar het totale proces gaat kijken. Ook heeft het inzetten van laserscannen een toegevoegde waarde voor allerlei andere processen. Hierdoor zijn ook kosten- en efficiency voordelen te halen.

Meerdere factoren spelen een rol

Voor een eerlijke vergelijkingen moet men wel alle factoren meenemen. Voorbeelden om mee te nemen in de overweging en calculatie zijn:

  • Voorbereiding bezoek locatie.

In veel gevallen bereidt de tekenaar de opname op locatie voor en geeft bijvoorbeeld vooraf aan op tekening wat er gemeten moet worden. Dit hoeft niet meer als je gaat scannen omdat je alles inscant en de winkel mee naar huis neemt om verder mee te werken.

  • Toerekenen van reis- en algemene kosten.

Je boekt grote winst door winkelopnamen te combineren. Richt jouw proces en planning slim in en meet bijvoorbeeld meerdere winkels volledig in op één dag met een laserscanner!

  • Is er sprake van uitzetwerk in een latere fase?

Uitzet werk verloopt vaak sneller en goedkoper wanneer er gescand is.

  • Foto materiaal.

Hoeveel tijd wordt er besteed aan foto materiaal en communicatie over aanwezige onderdelen die niet op tekening staan (aanwezig meubilair, E&W installaties etc.)? De inzet van viewers obv een laserscan waarin je kunt meten is een prima alternatief.

  • Wijzigingen aan de gevel?

Hoeveel tijd wordt er besteed aan het maken van een geveltekening in verband met de vergunningsaanvraag voor een nieuwe pui? Een gevel is snel gescand en het tekenwerk kan achterwege blijven. We maken een orthofoto in kleur van de gevel als onderlegger.

  • Omvang van de faalkosten.

Ombouw van winkels staat meestal onder tijdsdruk. Wat is de omvang van de schade wanneer blijkt dat er een fout is gemaakt in de inmeting of het tekenwerk?

  • Vloervlakheid/oppervlakte bepaling

Speelt vloervlakheid of oppervlaktebepaling volgens NEN2580 een rol in het project? Bij 3D scanning hoeft geen metingen meer plaats te vinden.

Voordelen van 3D scannen met PelserHartman

Z+F-IMAGER-5010CHigh-end 3D scanners meten alles foutloos in. Je kunt niets vergeten en neemt de hele winkel mee naar huis. Geen ‘gedoe’ tijdens de bouw door een tekening die niet klopt en interieur dat niet past (faalkosten!). Het tekenprocesverloop kan beter en sneller, bijvoorbeeld door het inzetten van viewers. Je hoeft daarnaast niet alles direct te tekenen, kunt het werk faseren en pas tekenen als het nodig is. PelserHartman werkt enkel en alleen met high-end laserscanners. We hebben speciale technieken, software en opleidingen waardoor scannen eenvoudig wordt en toegankelijk voor iedereen. Zo hoef je bij ons niet te werken met scantargets en referentiepunten.

Voorbeelden meetwerk winkels

Hieronder een paar voorbeelden van projecten waarbij onze laserscantechnieken werden ingezet. Het merendeel van onze projecten mogen we helaas niet communiceren. Neem voor meer informatie over het 3D inmeten van winkels of het inmeten voor de interieurbouw contact met ons op.

De volgende projecten werden 3D ingemeten t.b.v. verbouwingen of vervanging van het interieur:

× Direct Whatsapp contact!