Blog

3D scan mesh model auto

Hoge resolutie 3D handscanner

  |   Meetapparatuur en tools

In de markt van 3D handscanners bestaat een breed aanbod, maar niet wanneer het op grote nauwkeurigheid aankomt. Zodra het om cijfers achter de komma gaat, zoals bij reverse engineering, is de standaard 3D handscanner ongeschikt. Wij gebruiken alleen professionele high-end 3D handscanners, gecombineerd met een lasertracker die de beweging van de handscanner volgt.

Hoge resolutie 3D handscanner

Is precisie in cijfers achter de komma het sleutelwoord? Dan moet gebruik worden gemaakt van de beste high-end technologie. Wij bieden de oplossing als een millimeter nog niet nauwkeurig genoeg is voor uw te meten object. Wij werken met een combinatie van draagbare highend 3D laserscanners in combinatie met coördinaatmeetmachines (CMM) om miljoenen meetpunten accuraat te digitaliseren onder alle zware omstandigheden in de bouw of industrie. Deze informatie is meteen geschikt voor reverse enginering, deformatieanalyses en 3D printing. De scanners die we inzetten zijn de high-end Leica Absolute Scanners in combinatie met hoogwaardige Lasertracksystemen.  Dit is nodig om punten met hoge precisie vast te leggen.

3D hand scan lasertracker giet-onderdeel reverse engineering

Een nauwkeurige 3D handscanner met lasertracker kan een gegoten onderdeel met extreme precisie inscannen, bijvoorbeeld voor reverse engineering of vormanalyse.

Scannen autodeur met hoge nauwkeurigheid

Verschillen tussen handscanners

Een standaard handscanner heeft problemen om verschil in structuur, kleur en vorm van een object vast te leggen. De laserstraal blijft bij de huis-, tuin- en keuken handscanner over het gehele oppervlak gelijk, terwijl het object om aanpassing in laserintentisiteit vraagt om een accuraat resultaat te verkrijgen. Voor hobbytoepassingen zijn deze kleine afwijkingen niet belangrijk. Voor professionele toepassingen wel.

Hoogwaardige data door high-end handscanning

De 3D handscanners waar wij mee werken stellen de laserintensiteit automatisch bij. De laser past zich aan aan de wijzigingen in materiaal of omgevingslicht. Hierdoor kunnen zeer gedetailleerde dimensiegegevens gegenereerd worden. Glanzende metalen of donkere objecten worden door de scanner automatisch gedetecteerd. De laser past zich automatisch aan, door met een hogere of juist lagere intensiteit te meten. Tijdens het laserscannen hoef je zelf de instellingen niet wijzigen, want de scanner past zich automatisch aan het oppervlak en de textuur aan. Dit levert naast betrouwbaardere data ook een flinke tijdsbesparing op. Uw objecten worden met hoge nauwkeurigheid en precisie gemeten – en ook nog eens erg snel.

Nauwkeurige handscanner hoge resolutie

Een high-end hoge resolutie handscanner kan de laserstraal aanpassen aan de diverse materialen, kleuren en mate van reflectie.

De scaneenheid bevat drie vizierlijn indicatoren en een geïntegreerd lampje waarmee deze automatisch aangeeft of de scanoperator de juiste positie aanneemt. De visuele, akoestische en haptische indicatoren geven de scanoperator hiermee feedback gedurende de scanopname waarmee de betrouwbaarheid van het resultaat verhoogd wordt.

Hoogwaardige data door high-end 3D handscanning

Handscanners zonder koppeling aan een hoogwaardig meetsysteem lijken op het oog prima meetgegevens te leveren. Het mooie plaatje is echter verraderlijk. Wij vinden losse scansystemen niet geschikt voor wanneer het op millimeters nauwkeurigheid aankomt; laat staan op submillimeter niveau.

3D handscanner i.c.m. lasertracker

Voldoende hoge nauwkeurigheid voor professionele toepassingen is met 3D handscanners alleen te bereiken wanneer deze gebruikt worden in combinatie met een CMM, een coördinaatmeetmachine. Deze meetsystemen worden ook wel Lasertrackers genoemd. De CMM zorgt ervoor dat de door de laserscanner vergaarde informatie op de juiste positie in een coördinaten systeem wordt geplaatst.

3D handscanner lasertracker CMM helicopter

3D handscanner met lasertracker (CMM) op statief bij het inscannen van een helikopter. De lasertracker volgt de beweging van de handscanner, zodat meetpunten geometrisch correct blijven over grote afstanden.

De 3D laser handscanner combineert de 6DoF, 6 Degrees of Freedom, aan de meetmogelijkheden van de CMM. De CMM systemen zijn al lange tijd een standaard in de industriële meettechniek en worden nu ook breder toegepast. De gebruikte meetsystemen zijn draagbaar en hebben een bolvorming bereik tot wel 160 meter. Hier onderscheidt de high-end markt zich van de low-end markt. De enorme precisie wordt over zeer grote afstand mogelijk gemaakt. De resolutie van deze systemen worden gemeten in micron. De maximale onzekerheid van het AT402 systeem van Leica is 10 micron op 160 meter afstand.

Precisie meten onder zware omstandigheden

Meten in de industrie kan bemoeilijkt worden door zware omstandigheden zoals een stoffige omgeving, lasspetters en sproeikoelingen. Meten in deze omgevingen kan. Lasertracksystemen met een volledig gesloten ontwerp met onafhankelijke IP54 certificering (IEC 60529) zijn geschikt voor dit zware werk. Hiermee kan ook probleemloos in de buitenlucht gewerkt worden, zelfs met regen.

Waar in het verleden de scanoperator zich moest richten op het niet onderbreken van de laserstraal, hebben powerlock systemen dit probleem opgelost. Deze optische techniek van sensor detectering “lockt ”de positie, zelfs wanneer een richtmerk beweegt. De laserstraal gaat naar de gebruiker en niet andersom. Zo kan de scanoperator zich in zware omstandigheden beter focussen op het in kaart brengen van het object dan op tijdrovende randzaken.

Toepassingen 3D handscanning

De meetgegevens uit de high-end 3D laser handscanners zijn geschikt voor vele toepassingsgebieden en werkgebieden. In de automotive industrie wordt de combinatie van de handscanner met de lasertracker al jaren naar tevredenheid gebruikt. We krijgen nu ook steeds meer aanvragen uit de industrie, archeologie, restauratie en architectuur.

3D handscanner bronzen kunstwerk

3D scan van een bronzen kunstwerk, ingemeten met een zeer nauwkeurige 3D handscanner.

Detail 3D scan kunstwerk

Een gewone handscanner of terrestrial laserscanner kan deze mate van detail niet halen, waardoor de scan ongeschikt is voor bijvoorbeeld replica's van kunstwerken.

In principe vallen de meeste toepassingen in de onderstaande categorieën:

  • reverse engineering (CAD model dat overeenkomt met het originele ontwerp)
  • high-end 3D printen (reproductie zonder het originele ontwerp)
  • vergelijkingsanalyses (zijn deze objecten werkelijk identiek?)
  • vormcontroles (klopt de vorm van het fysieke object met het model?)

De high-end meetapparatuur maakt het mogelijk mesh modellen te leveren met een hoge mate van detail. De puntenwolk uit de meting wordt in de computer omgezet naar een 3D mesh model. Wij kunnen waterdichte meshmodellen leveren die direct geschikt zijn voor 3D printen.

3D scan mesh model auto

De puntenwolk uit van een 3D scan kan in de computer omgezet worden naar een 3D mesh model.

Reverse enginering, vergelijkingsanalyse, vormcontrole & 3D printen

De resultaten uit de handscanner zijn bij uitstek geschikt voor reverse enginering, bijvoorbeeld in de bouw en industrie. De scan wordt hierbij gebruikt als basis voor het maken van een perfect model. De uitgebreide gegevens maken tevens deformatieanalyses en vormcontroles mogelijk. De werkelijk vorm van een object kan vergeleken worden met een schematisch model. Men ziet zo precies waar de werkelijkheid afwijkt van het model. De data voor de deformatieanalyse is tegelijkertijd een perfecte documentatie en nulmeting. Hieronder staat een voorbeeld van de toepassing van een 3D handscanner met lasertracker bij het Red Bull Formule 1-team.