Reverse engineering

Reverse engineering richt zich op het maken van CAD modellen (eventueel parametrisch) van complexe producten. Het gaat vaak om werktuigbouwkundige onderdelen. Met behulp van een precisie 3D-scanner wordt een puntenwolk gemaakt.

Stel je hebt geen CAD file, maar hebt deze wel nodig om het stuk te produceren? Dan kunnen we de puntenwolk omzetten naar een CAD-file. Hiermee kun je dan bijvoorbeeld weer een freesmachine aansturen.

Reverse engineering is géén methode waardoor een exacte kopie of replica ontstaat van een object. Bij de reverse engineering is het resultaat geen exacte replica, maar een CAD model dat overeen komt met het originele ontwerp. De reverse engineering maakt een model waarmee nieuwe soortgelijke objecten geproduceerd kunnen worden. De reverse engineering levert u dus een beter model dan het originele bestaande model. Het is een model zonder fouten.

Wij maken 3D scans voor objecten in ondermeer:

  • Aerospace
  • Automotive
  • Medical
  • 3D Printing
  • Bouw
  • Restauratie

Het ontwerp achterhalen met reverse engineering

Het product van reverse engineering is een CAD model dat gemaakt wordt met behulp van deze pointcloud. Dit CAD model kan gebruikt worden voor productie van het betreffende object. De productie vindt plaats door middel van bijvoorbeeld 3D printing.

Hoe werkt reverse engineering?

Maarten Oostdam legt kort en duidelijk uit wat Reverse Engineering is.

Reverse engineering stappen 3D scannen

3D scannen voor reverse engineering

PelserHartman gebruikt state of the art scanning apparatuur en software voor diverse toepassingen in de bouw en industrie. We leveren laserscandata en CAD-modellen voor verdere implementatie. Reverse engineering is het maken van het correcte CAD model voor de productie van een object. Dit is een vak apart en heeft slechts enkele overeenkomsten met 3D laserscanning en het maken van een tekening van een bestaande situatie. Het digitaliseren van het object en het uiteindelijk produceren van een voor de toepassing geschikt CAD-model vraagt hoge investeringen in software en met name expertise.

Alleen een man met verstand van het product (vaak een werktuigbouwkundig product) en de betreffende branche kan een geschikt CAD-model maken. Door de integratie van zowel 3D laserscanning, digitaliseringssoftware en expertise is deze technologie nu ook optimaal inzetbaar en betaalbaar voor het MKB.

Verschil reverse engineering en replica maken

Het is belangrijk om verschil te maken tussen reverse engineering en het exact kopiëren van objecten zoals bijvoorbeeld standbeelden. Reverse engineering is geen methode waardoor een exacte kopie of replica ontstaat van een object. Een exacte kopie laat alle bestaande vormen en dus ook beschadigingen zien. We trekken dan als het ware een krimpfolie over het object heen dat exact de vormen volgt en vastlegt van dit object. Bij de reverse engineering is het resultaat geen exacte replica, maar een CAD model dat overeen komt met het originele CAD model dat ooit gebruikt werd om het betreffende object te produceren. In veel situaties is er echter nooit een CAD model geweest. De reverse engineering maakt in dat geval een model waarmee nieuwe soortgelijke objecten geproduceerd kunnen worden. De reverse engineering levert u dus een beter model dan het originele bestaande model. Het is een model zonder fouten.