3D printen en CNC frezen

In het algemeen is een freesbank een machine voorzien van een frees waarmee verschillende materialen zoals staal, aluminium, kunststof, hout en andere materialen bewerkt kunnen worden tot een 3D-vorm. Moderne freesbanken kunnen ingewikkelde vormen in materialen maken zoals, sleuven, gaten, kottergaten, eilanden, kamers, enzovoorts. Voor de aansturing van deze machines is een correct 3D model nodig. PelserHartman scant objecten in en maakt de 3D modellen die nodig zijn voor 3D printen en CNC frezen.

CNC-gestuurde freesmachine

Bij een freesbank, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een draaibank, draait het gereedschap in plaats van het werkstuk.

De machines zijn in 3 groepen te verdelen, horizontale, verticale en universele freesbanken. Het verschil tussen horizontaal en verticaal is de richting van de spil-as waarin het gereedschap wordt gespannen. De universele freesbank bevat een verdraaibare kop van de spil-as waarmee de spil-as in zowel horizontale als verticale richting kan worden geplaatst. Ook is het mogelijk om onder verschillende hoeken te werken. Ook zijn er freesbanken waarbij de opspantafel de mogelijk van draaien heeft. Als dit gebeurt in stappen van een aantal graden, praten we over indextafels (indexeren); is er echter een verdraaiing van 0.001 graad mogelijk dan heten ze NC gestuurde tafels. Speciale universele freesbanken zijn de vijfassige waarbij zowel de spil als de tafel kunnen draaien. Als dit gelijktijdig NC gestuurd gebeurd praten we over vijfassigsimultaan frezen (toegepast op vlakken met bijvoorbeeld dubbele krommingen).

Scannen van beeld Erasmus van Rotterdam met handscanner - lasertracker

Scannen van beeld Erasmus van Rotterdam met handscanner – lasertracker

Stap 1: 3D scannen voor printen en frezen

Voor het printen uit uitfrezen van nieuwe ontwerpen is alleen een 3D model nodig. Wanneer het gaat om het namaken van bestaande objecten dan moeten deze objecten eerst ingemeten worden. Dat doen we met 3D scanners. 3D scanning is een verzamelnaam van veel verschillende inmeettechnieken. Er bestaan heel veel verschillende soorten scanners om kleine en grote objecten in te kunnen meten. De keuze van de meettechniek is afhankelijk van de volgende factoren:

  • gewenste maataccuratie, oftewel nauwkeurigheid
  • gewenste mate van detail, oftewel resolutie (afstand tussen twee meetpunten)
  • afmetingen van het object
  • situatie waarin het object ingemeten moet worden (bijvoorbeeld binnen of buiten)

PelserHartman heeft alle verschillende meettechnieken in huis om de hele grote en de hele kleine objecten in te meten. We werken zowel met de zware terrestrial scanners, maar ook met structured light- en hand-scanners.

Scannen van brug met zware terrestrial 3D scannner Leica P40

Scannen van brug met zware terrestrial 3D scannner Leica P40

Stap 2: 3D modellen maken op basis van scans

Het komt vaak  voor dat een sculptuur of ander object nagemaakt moet worden. Wij kunnen metingen en tekeningen maken die geschikt zijn voor het aansturen van de machines die CNC frezen. Deze machines kunnen een object maken. Het is ook mogelijk om uw totale project bij ons onder te brengen. Wij zorgen dan voor een kopie of een verschaalde kopie van uw object. Onze 3D modellen worden gemaakt op basis van de door ons gemaakte 3D scans.

Na de uitvoering van het scannen wordt de scandata bewerkt tot een geregistreerde pointcloud. Daarvan maken we een bestand dat we een mesh of STL-file noemen. De laatste bewerking bestaat uit het volledig gesloten of ‘waterdicht’ maken van de mesh. We maken als het ware de gaten dicht die ontstaan door schaduw of ontbrekende scandata. Uiteraard kunnen we ook andere files maken zoals STEP files.

Geen kopie maar reverse engineering

Soms wil men geen kopie maken van een object. De reden kan zijn dat het object beschadigd of gesleten is. Er is dan vaak behoefte aan een 3D model dat overkomt met het originele ontwerp. Oftewel; men wil een model zonder fouten en beschadigingen. In dat geval passen wij de techniek ‘reverse engineering’ toe. Lees meer hierover op de pagina reverse engineering.

3D printen van schaalmodellen en maquettes

Met 3D printtechnologie is het mogelijk om prototypes of maquettes naar eigen ontwerp te printen. Hierdoor kunt u het ontwerp snel op de gewenste functionaliteit testen en fysiek vanuit elke gewenste hoek bekijken. Defecten dan wel ongewenste effecten zijn dan snel te detecteren en vroeg in het ontwikkelproces te verhelpen. Dit bespaart u tijd en natuurlijk geld.

Lees alles over 3D printen en de kosten daarvan op de pagina 3D printen van maquettes in de praktijk.