Blog

Erasmusbeeld Rotterdam: 3D scan met handscanner

  |   Projecten PelserHartman

Het beeld van Desiderius Erasmus in Rotterdam is zover bekend het oudste bronzen standbeeld van Nederland. PelserHartman maakte van het Erasmusbeeld een zeer accurate 3D scan met een handscanner of precisiescanner. De Gemeente Rotterdam wilde het historische beeld vastleggen voor nauwkeurige documentatie. Mocht er ooit iets mee gebeuren, dan kan op basis van de scandata een exacte kopie worden gemaakt. 

3D scan met handlaserscanner

De Gemeente Rotterdam wil een database aanleggen van alle beelden in de stad. Samen met PelserHartman is er vervolgens gezocht naar de juiste methode om de standbeelden te documenteren. We kozen ervoor het Erasmusbeeld in kaart te brengen met behulp van een zeer nauwkeurige handscanner, ook wel precisiescanning genoemd. Deze 3D meettechniek is geschikt om buiten en in het felle zonlicht mee te scannen. Een situatie die vaak voor problemen zorgt bij andere soorten structured-light en infrarood scanners. Deze 3D laser-lijn-scanner maakte een zeer nauwkeurige opname van het Erasmusbeeld.

Om de nauwkeurigheid van de scandata te kunnen waarborgen, koppelden we de handunit van de scanner aan een coördinatenmeetmachine (de lasertracker). Deze legt de positie en beweging van de handscanner continu vast en zorgt dat de scandata op de millimeter nauwkeurig is. De data wordt gedurende scanning omgezet in een mesh. Hiermee kan het beeld exact gereconstrueerd worden.

mesh Erasmusbeeld

3D mesh van het Erasmusbeeld uit de handlaserscanner

Oudste bronzen standbeeld van Nederland

Het Erasmusbeeld staat in Rotterdam en is ontworpen door beeldhouwer Hendrick de Keyser. In 1622 werd het beeld door de Rotterdamse bronsgieter Jan Cornelisz. Ouderogge gegoten. Het standbeeld kwam onbeschadigd door het bombardement van Rotterdam. Na meerdere keren verplaatst te zijn, is het beeld sinds 1964 op het Grotekerkplein te bewonderen.

3D scan precisiescanner Erasmusbeeld

3D scanapparatuur bij het Erasmusbeeld

3D scannen met handscanner

Als er behoefte is aan een nauwkeurige documentatie van objecten, maken we bij PelserHartman meestal een 3D scan met een handscanner. Hiermee kunnen wij zeer gedetailleerde scans maken van hoge kwaliteit. Zo zetten wij al eerder handscanners in bij het in kaart brengen van de monumentale toegangspoort van begraafplaats Crooswijk in Rotterdam.

Meer weten over de de techniek of de toepassingen van precisiescannen? Lees dan verder op de pagina nauwkeurig inmeten met precisie scanners. Of neem contact met ons op.