3D meetapparatuur

PelserHartman is specialist in 3D meten en tekenen. Wij maken gebruik van verschillende technieken en apparatuur om gebouwen, objecten en terreinen in te meten. Per situatie maken wij een afweging wat de beste meetmethode is. Zo krijgen onze klanten het product dat ze nodig hebben tegen de scherpst mogelijke prijs. Wij werken onder meer met de volgende 3D meetapparatuur: 

3D laserscanner

Een laserscanner is een apparaat dat met hoge snelheid reflectorloos metingen verricht. 3D scanners maken een zeer realistische en accurate opname van de werkelijkheid. Ze ‘vangen’ zichtbare objecten in een wolk van miljarden meetpunten. De meetdata die hierbij gemaakt wordt door een noemen we een puntenwolk of pointcloud. 

PelserHartman zet 3D scanners in bij het inmeten van gebouwen, machines, objecten en meer. Er zit veel verschil in kwaliteit tussen laserscanners. PelserHartman werkt alleen met de beste  high-end apparatuur. Zo werken we onder meer met apparatuur van:

Daarnaast zijn er ook nog andere merken op de markt zoals Faro. Op deze pagina lees je waarbij je rekening moet houden bij de aanschaf van een 3D scanner.  

3D handscanner

Voor het zeer gedetailleerd inmeten van objecten maken wij gebruik van high-end handscanners met hoge resolutie. Dit zijn meetinstrumenten waarbij we de scankop in de hand houden en een object meten door de scanner er rondom te bewegen. Opnames van de handscanner worden gebruikt voor reverse engineering, high-end 3D printen, vergelijking analyses en vormcontroles.  

3D meetapparatuur handscanner

Fotogrammetrie en meten met drones

Fotogrammetrie is het inwinnen van informatie uit foto’s waarbij de nadruk ligt op de maatvoering. PelserHartman gebruikt fotogrammetrie vanwege de beperkte nauwkeurigheid vaak in combinatie met 3D scanners. Bijvoorbeeld wanneer een deel van het gebouw, bijvoorbeeld een dak of gevel aan het water, niet ingemeten kan worden vanaf vaste standplaatsen. 

Bij fotogrammetrie maken we opnames met een camera. In veel gevallen hangt deze camera onder een drone. Zo is het mogelijk om lastig bereikbare plekken of grote terreinen toch makkelijk in kaart te brengen. Of we meten met drones hangt met name af van de gewenste kwaliteit van het eindproduct. Daarnaast moeten we natuurlijk rekening houden met de wettelijk restricties rondom vliegen met drones.   

Total station en GPS

PelserHartman meet vaak met reflectorloze total stations. Hiermee kunnen we op grote afstand meten, zonder dat daarvoor speciale voorzieningen getroffen hoeven te worden. De apparatuur heeft hoogwaardige ingebouwde laser- en computertechniek. De metingen zijn nauwkeurig en van hoge kwaliteit. Bij grote gebouwen combineren wij deze techniek met GPS-metingen. Deze gebruiken we om gemaakte meting een plaats te geven op de aarde. We plaatsen metingen in bekende coördinatenstelsels zoals het Rijksdriehoekstelsel (RD-stelsel) of het Belgische stelsel.

Meer weten over 3D meetapparatuur?

PelserHartman is specialist in 3D meten en tekenen. Wil je weten bij welke projecten wij onze apparatuur inzetten? Kijk dan hier. Onze hulp inschakelen bij een project? Neem contact op.

× Direct Whatsapp contact!