Reflectorloos meten met total station

PelserHartman meet vaak met reflectorloze total stations en GPS. Hiermee kan op grote afstand gemeten worden, zonder dat daarvoor speciale voorzieningen getroffen hoeven te worden. De apparatuur heeft hoogwaardige ingebouwde laser- en computertechniek. De output kan rechtsreeks omgevormd worden naar een CAD-bestand, waarin alle meetpunten te zien zijn. De metingen zijn nauwkeurig en van hoge kwaliteit. Bij grote gebouwen combineren wij de apparaten met GPS-metingen.

Hoog nauwkeurige total station voor monitoring

Gebouwen, kunstwerken en andere structuren bewegen altijd maar soms wordt deze beweging te risicovol. Wij hebben de ervaring in huis om bewegingen vast te leggen.  We noemen dit ‘monitoring’. PelserHartman biedt monitoring aan in al zijn vormen. Een complete registratie van iedere positieverandering van een meetpunt in de X-, Y- en Z-richting kan worden uitgevoerd met een total station. Er zijn speciale total stations die zodanig ingeregeld en opgesteld kunnen worden dat ze zelf steeds automatisch bepaalde meetpunten opzoeken en inmeten. Op deze manier controleert het apparaat de positie van alle vast aangebracht meetpunten. Bij deze methode is het van groot belang dat de meetpunten zeer goed zijn aangebracht en niet van plaats kunnen veranderen. Daarom bevestigen we de meetspiegels vaak in het werk en laten deze daar ook gedurende langere tijd achter.

Lees meer over dit onderwerp op de pagina Landmeetkundige monitoring of deformatiemeting.

Total station meetpunten

PelserHartman meet nauwkeuriger

PelserHartman blijft verbeteren. Met onze apparatuur zijn we in staat om nog nauwkeuriger te meten met reflectorloze toestellen op zeer grote afstand. We meten hierdoor razendsnel zonder reflector, ook op donkere materialen die slecht reflecteren. Er zijn grofweg 1-, 3-, 5- en 8-seconden-instrumenten.  PelserHartman meet voortaan alleen nog maar met 1- en 3-seconden-toestellen om de hoogste nauwkeurigheid te krijgen.

Een total station

Total station Laica TPS800Een total station (of totaalstation of tachymeter) is de combinatie van een theodoliet en een afstandsmeter. Een theodoliet meet alleen richtingen terwijl een total station naast de verticale en horizontale richting ook de schuine afstand meet. Tegenwoordig doen de stations alle overige berekeningen ook zelf en is de output zodanig dat de data rechtsreeks omgevormd kan worden naar een CAD-bestand waarin alle meetpunten te zien zijn. In veel gevallen werkt men met reflectoren die geplaatst en gericht worden door een tweede man. Er bestaan ook toestellen die reflectorloos kunnen meten door middel van een ingebouwde hoogwaardige lasertechniek.

Hoe meet PelserHartman oude gebouwen en complexe vormen?

We brengen vaak monumentale gebouwen in kaart en hebben dus bijna altijd wel te maken met gebogen en scheve vormen en allerlei ornamenten en andere versieringen. Men zou verwachten dat we daarom altijd zullen kiezen voor meten met een gebouwscanner. Dat doen we echter niet altijd.

Gebouw gemeten met total station
De reflectorloze totalstation heeft een aantal voordelen boven het gebruik van de scanner. De meetpunten zijn zeer nauwkeurig en met bewuste overweging gekozen. De scanner geeft een grotere hoeveelheid data en een enorme puntenwolk als output. Vaak is een volledige en exacte opname niet noodzakelijk. Daarbij kan een total station punten inmeten en uitzetten waardoor het mogelijk is om specifieke referentiepunten in een latere fase opnieuw uit te zetten in het werk. Opname met een relectorloze total station geeft dus minder meetpunten maar wel goede meetpunten die zorgvuldig gekozen zijn.

Resultaat van 3D-meetwerk met total station

Een voorbeeld van dataoutput van een reflectoze totalstation is hieronder te zien.
(Het betreft hier het project Sint Petruskerk te Vught. Je ziet hier een isometrische projectie).

3D-meetpunten total station

Een fragment van het resultaat van de metingen is hieronder te zien.

Petruskerk-doorsnede met behulp van total staion

Enkele voorbeelden van meetwerk met een total station

Voorbeelden van projecten die wij in kaart hebben gebracht met behulp van een reflectorloze total station zijn: een oude emailleerfabriek in Ulft, het klooster Koningsoord te Berkel-Enschot en het gebouw Dobbelman te Nijmegen.

Kopen of huren van total stations

Er zijn verschillende soorten total stations. Wil je meer informatie over de aanschaf-  of huurmogelijkheden  van total stations? Neem dan contact op met Geotrade Vught.

Leica TS15

Klik hier om de blogpost te lezen over de  Leica TS15.

terug naar hoofdmenu meettechnieken.