Opname en analyse constructies

PelserHartman brengt staal- en beton constructies en vloeren van bestaande en nieuwe situaties in kaart. We meten bestaande situaties in bij verbouwings- en herbestemmingsprojecten. De gegevens gebruiken we vervolgens als onderlegger voor het maken van tekeningen en ontwerpen. In de nieuwbouw meten we daarnaast constructies om te controleren of het gebouwde overeenkomt met het ontwerp. Ook meten we de nieuw geplaatste constructies in als de exacte werkelijke vormen zeer belangrijk zijn voor het vervolgtraject. Bijvoorbeeld voor het inrichten van een warehouse en grote distributiecentra.

Opname en 3D inmeten bestaande constructies

Voor het inmeten van de constructies van een gebouw zijn inmiddels veel handige technieken beschikbaar. PelserHartman werkt vaak met 3D scanners waardoor we onderdelen kunnen inmeten die lastig bereikbaar zijn. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld de inzet van dure hoogwerkers voorkomen. Onze meetapparatuur kan onderdelen op grote afstand inmeten met een hoge resolutie. De scanners zijn uitermate geschikt voor het inmeten van grote stalen hallen. Het maken van 1 scan duurt slechts enkele minuten. Alles wat vanaf die standplaats zichtbaar is wordt dan vastgelegd met vele miljoenen meetpunten.

opname constructie

Constructies zijn niet altijd te zien

In het geval van verbouwing, herbestemming of renovatie worden veelal bouwkundige opnamen van de gebouwen gemaakt. In veel gevallen is het ook noodzakelijk om een correct beeld te krijgen van de bestaande constructies van een gebouw of een gedeelte van een gebouw. Het gaat dan vaak om onderdelen van een gebouw waarvan de constructies niet eenvoudig te zien en te bereiken zijn.

PelserHartman heeft veel ervaring in de opname, analyse en het inmeten van bestaande gebouwen. We werken met een team van bouwkundigen. Dit is nodig omdat we de constructieve opbouw van een pand niet altijd kunnen zien en inmeten. We maken dan gebruik van archiefmateriaal en onze bouwkundige kennis om toch de correcte 3D modellen te kunnen maken.

Na stripsloop: meetwerk casco en valideren/aanpassen 3D model

We meten veel gebouwen in een situatie waarbij het pand nog niet is gestript. Dit betekent dat we niet alles kunnen inmeten door de aanwezigheid van dichte voorzetwanden, aftimmeringen of plafonds. Onderdelen die we niet op locatie kunnen inmeten, kunnen we ook niet op tekening of in het model verwerken. Nadat de stripsloop heeft plaatsgevonden wordt het pand door ons aan de binnenzijde met 3D laserscanners ingemeten.

Verschil-analyse pointcloud met 3D model

Op basis van deze aanvullende inmeting kunnen we het gemaakte 3D model controleren en waar mogelijk corrigeren en aanvullen. We maken echter ook verschil analyses. Bijvoorbeeld tussen de door de opdrachtgever aan te leveren 2D AutoCAD tekeningen van de bestaande situatie en de pointcloud. Of tussen het gemaakte 3D model van de bestaande situatie en de pointcloud. De bevindingen communiceren we dan in een beknopte rapportage. Wil je meer weten over deze werkwijze dan leggen wij dat graag uit. Neem in dat geval contact met ons op.

3D inmeten constructie Biotex

Inmeten staalconstructie Dobbelman Nijmegen

Driedimensionaal digitaal meetwerk van de beton- en staalconstructie van een bestaand en reeds gestript gebouw. Het bestaande beton- en staalskelet van de voormalige Biotex-fabriek diende hergebruikt te worden. Bouwstudio PelserHartman bedacht een creatieve oplossing om zonder inzet van hoogwerkers en de bouw van steigers binnen korte tijd de bestaande skeletstructuur driedimensionaal in kaart te brengen.

3D opname constructies van hallen

Er zijn verschillende redenen om nieuwe, net geplaatste staal- of beton constructies en betonnen vloeren in te meten. Zowel tijdens de bouw, als bij oplevering.Ten eerste doen we dit vaak om de werkelijke as-built situatie vast te leggen. We kunnen dan controleren of de werkelijke situatie afwijkt van het ontwerp. Heeft de aannemer wel gebouwd wat afgesproken was? Dat zien we snel als door een vergelijking te maken tussen bijvoorbeeld de 3D scan van de as-built en het 3D model.

We zien dan niet alleen de plaats en afmeting van alle constructieonderdelen, maar kunnen ook controleren of de vloer wel vlak genoeg gemaakt is. We maken dan een deformatieanalyse van de vloer. Ook kan het handig zijn om de werkelijke situatie vast te leggen ter documentatie. We maken dan als het ware een oplevering voor ingebruikname van het gebouw. Het komt echter steeds vaker voor dat we tijdens de bouw de situatie vastleggen en controleren.

Deformatieanalyse vloer

Een deformatieanalyse die de vlakheid van een nieuwe vloer laat zien.

Nauwkeurig inmeten van de werkelijke vormen

Inmeetgegevens worden gebruikt als onderlegger voor 2D teken- of 3D modelleerwerk. In zijn algemeenheid geeft technisch tekenwerk niet de ‘as-it-is’-situatie weer. Technisch tekenaars maken een schematisering van de werkelijkheid, die wordt gebaseerd op metingen op locatie. Schuinten en scheefstanden die niet eenvoudig met het blote oog waarneembaar zijn worden niet getekend. Denk hierbij aan doorbuigen van balken en vloeren, beperkte scheefstand van kolommen of afwijkingen van de bovenzijde van vloeren t.o.v. het waterpasvlak. Het is belangrijk op te merken dat niet-zichtbare onderdelen vaak niet worden getekend, of worden overgenomen van bestaande informatie.

Een mesh is een 3D model dat de werkelijke vormen van de constructie laat zien

Een mesh is een 3D model dat de werkelijke vormen van de constructie laat zien

Soms is het belangrijk om heel precies de exacte werkelijke situatie vast te leggen. Een ‘schematische’ voorstelling van de werkelijkheid is dan niet meer voldoende. Dat zien we bijvoorbeeld bij de bouw van grote opslag- en distributiecentra van bedrijven zoals Bol.com en Coolblue. Zij plaatsen hoge magazijnstellingen en volledige automatische robotsystemen die rond rijden en tegen de staalconstructies omhoog klimmen. Daarbij zijn de precieze plaats en afmetingen van alle omliggende elementen van groot belang. Ook de vloer moet in die gevallen supervlak zijn. Een kleine scheefstand van de vloer levert 12 meter hoger een flinke zijdelinkse verplaatsing op. In zulke gevallen is een hoognauwkeurige inmeting van de opgeleverde nieuwe situatie van groot belang.

Een voorbeeld van een 3D model waarin de werkelijke vormen zijn vastgelegd is een mesh. Lees de blog: Van pointcloud naar 3D model zonder modelleren

× Direct Whatsapp contact! Available from 08:30 to 17:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday