Blog

Opname rijksmonument Beltmancomplex in DRU-complex Ulft

  |   Algemeen

Beltman complex Ulft

Beltman complex-2De oude emailleerfabriek en rijksmonument het Beltman-complex kreeg een herbestemming en zou ruimte gaan bieden aan een groot aantal appartementen. Om de haalbaarheid van het plan goed te kunnen toetsen diende het gebouw volledig ingemeten te worden ten behoeve van het tekenwerk. Het inmeten gebeurde op een globale schaal zodat er 1:100 tekeningen gemaakt konden worden. Op basis van deze metingen zijn tekeningen zoals plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden gemaakt van de bestaande toestand. De tekeningen werden als onderlegger gebruikt om in een later stadium appartementen te kunnen ontwerpen in deze oude fabriek. PelserHartman heeft daarbij een analyse van de aanwezige vloerconstructies en verloop van vloerhoogten gemaakt.

Ontwikkelingen Beltmancomplex

Het Gietelinck is de naam voor de nieuwe ontwikkelingen op het voormalige fabrieksterrein van de DRU aan de Oude IJssel. Het terrein is ongeveer 14 hectare groot. Het complex, met de markante watertoren, valt op in het landschap. Er staan vele monumentale en karakteristieke gebouwen op dit terrein: het portiersgebouw, de emailleerfabriek (Woonfabriek) met watertoren, de afbramerij, het loonbureau en het ketelhuis. Samen vertegenwoordigen deze gebouwen een grote historische waarde. Dit industriële erfgoed wordt behouden en herbestemd in het nieuw te ontwikkelen gebied Het Gietelinck.
Wonion heeft 15 grondgebonden huurwoningen gerealiseerd in de zuidvleugel van het Gietelinck: in het Beltmancomplex met de watertoren. Het Beltmancomplex met de watertoren is beeldbepalend voor het Gietelinck en bestaat uit vier vleugels. De woningen hebben architectonisch gezien de uitstraling van het historische gebouw. Hieronder enkele impressies.

Meer voorbeelden van meet- en tekenwerk

Wilt u meer voorbeelden van ons werk zien? kijk dan verder op de pagina Projecten.