Blog

REVIT-model van 3D laserscan voor restauratie monumentale bruggen

  |   Projecten PelserHartman

Twee monumentale bruggen in het centrum van Enkhuizen zijn door PelserHartman ingescand vanaf posities op straat en – zeer bijzonder – in het water. Advies- en ingenieursbureau Wagemaker gaf opdracht voor het leveren van een puntenwolk. Wagemaker heeft de 3D laserscans van de bruggen omgevormd tot 3D REVIT-modellen die de basis vormen voor het maken van restauratieplannen.

3D laserscans bruggen Enkhuizen

Scanoperator aan het werk met de 3D scanner bij een van de bruggen in Enkhuizen

Wagemaker kreeg van de Gemeente Enkhuizen de vraag om de constructieve veiligheid van alle bruggen in de gemeente in kaart te brengen. Deze inventarisatie leidde tot een overzicht van bruggen die een risico vormen. Tijdens de analyse van de vakgroep Constructief Ontwerp van Wagemaker zijn twee bruggen aangewezen waarbij maximaal “Verkeersklasse 30″ toelaatbaar is, terwijl deze in de aanvoerroute voor vrachtverkeer naar het centrum liggen. Doelstelling is om deze bruggen toekomstbestendig te maken en ze te laten voldoen aan de eisen van de huidige Eurocodes.

Meetwerk high-end 3D laserscans bruggen

Wagemakers had bij het eerste contact met PelserHartman al een duidelijk beeld van de voorwaarden waar het meetwerk aan moest voldoen. Daarnaast hadden ze ook wensen die het product extra waardevol zouden maken. De 3D laserscans van de bruggen moest per kunstwerk uit 1 bestand bestaan en als bestand op wereldcoördinaten in te lezen zijn in Revit of Civil 3D. De nauwkeurigheid moest minimaal 1 centimeter zijn, maar nauwkeuriger was zeer gewenst. Verder was er de wens om tijdens de inmeting foto's te maken, zodat de geometrie gesimuleerd kan worden.

Foto-realistsche-3Dscanning_brug_Enkhuizen_713_1

Onze high-end 3D laserscantechniek was perfect geschikt voor deze klus. De maatnauwkeurigheid is in millimeters in plaats van centimeters, registreren in wereldcoördinaten is geen probleem en de HDR-camera zorgt voor een fotorealistisch gekleurde pointcloud. PelserHartman voldeed hiermee aan de randvoorwaarden én alle extra wensen. Het grote voordeel van laserscanning is dat alles wordt ingemeten; dus ook de onderkant van brug, de bovenkant van de brug, leuningen en asfalt.

Werkwijze 3D laserscanning bij water: scanplan

Scannen begint redelijk toegankelijk te worden, maar het 3D inmeten van bruggen en andere kunstwerken in het water vereist een specialistische aanpak. Het plaatsen van targets is hierbij een uitdaging, omdat deze vanuit alle scanposities te zien moet zijn en stabiel en vast op zijn plaats moet blijven. In water kunnen stroming en zachte bodem voor problemen zorgen. Kleine variaties in de posities kunnen er voor zorgen dat de pointcloud niet te registreren valt op targets. Het is belangrijk om dit vooraf te tackelen, omdat teruggaan voor extra metingen de rest van het proces enorm vertraagt.

scanplan 3D laserscan bruggen

Vooraf aan het scannen wordt een nauwkeurig scanplan gemaakt

Uitdagingen inmeten bestaande kunstwerken

Bestaande kunstwerken brengen in deze fase vaak een bepaalde onzekerheid met zich mee, aangezien de as-built situatie vaak niet actueel en/of compleet is. Om voor een goede basis te zorgen en de onzekerheid omtrent maatvoering weg te nemen, is voor deze bruggen gekozen voor een 3D pointcloud. De 3D gekleurde pointcloud is vervolgens door de vakgroep Virtual Design van Wagemaker omgevormd tot een volwaardig en bewerkbaar 3D Revit model.

Revit-model-3D-Pointcloud

Het volledig integraal ontwerp voor de Gemeente Enkuizen stemde Wagemaker tevreden: "Hierbij is een pointcloud van absolute toegevoegde waarde gebleken voor de engineering. De zekerheid over de afmetingen, de positie voor het 3D model en de mooie visualisatie zijn de grootste voordelen."

Orthofoto's voor 2D aanzichten brug

Orthofoto detail burg

Orthofoto van het aanzicht van een van de bruggen in Enkhuizen

PelserHartman maakte ook een aantal orthofoto's van de gekleurde pointcloud die als documentatie en voor latere restauratiewerkzaamheden van grote waarde zullen zijn. Orthofoto's zijn geometrisch gecorrigeerde foto's, waardoor de schaal overal in de foto gelijk is. Een orthofoto van een pointcloud wordt vaak gebruikt om perfecte 2D aanzichten of doorsnedes te maken van gevels, plafonds en vloeren. De orthofoto is snel om te zetten in een lijntekening en geeft een perfecte weergave op schaal van de werkelijke situatie.

Lees ook de blogpost kerken inmeten en semi-automatisch tekenen.

Over Wagemakers

Wagemaker is een technisch gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau voor infrastructurele kunstwerken van alle tijden. Kwaliteit en kennis van uitvoering zijn thema’s waar zij in de markt om bekend staan.