Point cloud uit laserscanner

Een laserscanner meet objecten 3D in met veel meetpunten. Dit gebeurt reflectorloos, de laserstralen raken het object en maken zo een netwerk van meetpunten waarin het object gevangen wordt. De laserscanner registreert heel veel meetpunten in een korte tijd. Die wolk van punten noemen we de puntenwolk of pointcloud. Een pointcloud kan in diverse tekenpakketten gebruikt worden als basis om tekeningen te maken van de bestaande situatie.

3D inmeting terrein met laserscanners

Point cloud van centrum Uithoorn

Voordelen inmeten met pointcloud/3D scan

Een pointcloud wordt gemaakt door een laserscanner. Het meten met laserscanners en de scandata die hieruit voortkomen hebben vele voordelen ten opzichte van de data die worden gemaakt met traditionele meetmethoden. Het grote voordeel ten opzichte van traditioneel inmeten is dat het totale gebouw wordt ‘gevangen’ in een 3D puntenwolk en er daardoor een exacte maatvoering beschikbaar is van alles wat de laserscanner heeft gescand. De grootste voordelen van pointclouds hebben we hieronder opgesomd:

  • De pointcloud vormt direct een 3D model (weliswaar uit meetpunten) dat onmogelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden.
  • De pointcloud kan zo gemaakt worden dat u nooit meer terug hoeft te gaan naar de locatie. Er wordt niets vergeten in te meten.
  • De pointcloud is documentatie en bewijsmateriaal. Alles is in maat en beeld en in kleur vastgelegd.
  • De pointcloud kan de nulmeting zijn.
  • De pointcloud kan zo worden opgebouwd dat een deel van het tekenwerk achterwege kan blijven. Tekenwerk kan eenvoudiger gefaseerd worden wanneer men werkt met een pointcloud.
  • De pointcloud kan rechtstreeks als onderlegger gebruikt worden in vele tekenprogramma's zoals bijvoorbeeld AutoCAD of REVIT voor het opzetten van een 2D of 3D tekening of voor het verder opwerken van tekeningen.
  • De pointcloud is een 3D inmeting die zowel voor 2D als 3D tekenwerk gebruikt kan worden.
  • De pointcloud maakt het uitbreiden van het pakket tekeningen met bijvoorbeeld extra doorsneden eenvoudig. Men hoeft  niet terug naar de locatie om extra meetwerk te verrichten. Men maakt gewoon een snede op een andere plaats in de pointcloud.
  • De pointcloud is de basis voor het maken van viewers waarin je zelf kunt meten. Deze viewers zijn relatief snel en eenvoudig te maken en geschikt voor niet-technische gebruikers (webbased, en zonder tekenprogramma). Deze viewers passen prima in het concept "niet alles hoeft altijd getekend te worden".
  • De pointcloud is de basis voor gevelrestauratieplannen en ortho foto's.

Point cloud is ruwe meetdata

De puntenwolk uit een laserscanner is ruwe meetdata. Het is een bestand dat vaak enkele Gigabytes groot is. Het bestand kan bijna nooit direct verwerkt worden in een CAD-pakket. We gebruiken speciale software om de meetdata te verwerken (registreren) en geschikt te maken voor gebruik. Er zijn veel verschillende oplossingen en (deel)producten die wij kunnen maken. Het een en ander is afhankelijk van de software waarmee u reeds werkt. Wij maken graag samen met u een plan op maat zodat u kunt werken met onze meetdata en 3D producten.

Deze afbeelding is een screendrop van een pointcloud van een kerk. De pointcloud bestaat uit zoveel puntjes dat men de gevel van de kerk eenvoudig kan herkennen.

Soorten point clouds

Er zijn verschillende soorten formaten waarin point clouds geleverd kunnen worden. De meest voorkomende formaten staan hieronder genoemd.

PTS, PTX, PCG, RCS, RCP, E57, PLY, ZFS, IMP, POD, XYZ, TXT, PTG

Point clouds kunnen niet omgezet worden naar DWG of DXF. Theoretisch kan dit wel, maar praktisch niet. De point cloud bevat al snel teveel punten en dus teveel coördinaten waardoor deze omzetting niet mogelijk is. Dit geldt ook voor een omzetting naar XYZ en TXT, weliswaar in mindere mate. Wij hebben speciale software of point cloud data om te vormen naar LFM bestanden. Deze kunnen gebruikt worden in diverse programma's zoals PDMS van Aveva.

Weten welke pointclouds in Autocad of Revit kunnen? Ga naar de pagina Revit en Pointclouds.

Het gebruik van Point clouds

De pointcloud kan direct en in-direct gebruikt worden. De meeste mensen gebruiken de pointcloud in-direct en als onderlegger. Men maakt sneden of projecties van de pointcloud die gebruikt worden als onderlegger om op te tekenen. De data van de pointcloud kan ook direct gebruikt worden. Dit wordt gedaan wanneer men de exacte werkelijkheid (alle werkelijke vormen) in kaart wil brengen. We maken dan vaak een mesh. De volgende producten kunnen gemaakt worden met behulp van een pointcloud. Voorbeelden van tekenwerk met de pointcloud zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Ortho-photo point cloud

3D scan detail gevel

3D laserscan detail gevel.

We maken een platte afdruk die gebruikt wordt om over te trekken. Vaak betreft het hier een jpeg-bestand.
Het is een geschikt product voor het maken van geveltekeningen. Maar we kunnen natuurlijk ook prints van doorsneden maken.

 

 

 

Download ortho-photo-point cloud Watertoren Den Bosch

Word partner!

“PelserHartman”

Mesh uit pointcloud

3D laserscan detail kerk

3D laserscan detail kerk.

Een poincloud bestaat uit heel veel puntjes. Deze punten kunnen verbonden worden met elkaar door middel van heel veel korte lijntjes. Op deze manier ontstaan vlakken. Als we deze vlakken gaan renderen dan krijgen we een mesh. Een mesh is dus een model conform de werkelijkheid. Een voorbeeld van een mesh is te zien in de afbeelding hiernaast.

 

 

Truview uit point cloud

We hoeven niet te tekenen of te modelleren om de opname van de werkelijke situatie te kunnen zien. Met behulp van een speciale opname die we in combinatie uitvoeren met de lasermetingen leggen we de basis voor het maken van een truview. Deze truview is te maken met speciale software. Wij bieden de truview in veel gevallen gratis aan i.c.m. een project waarbij we gebruik maken van de laserscantechniek. Kijk voor meer informatie over de truview op de pagina Leica 3D viewer Truview.

3D laserscan Truviewer kerk

Bovenstaande afbeelding toont een 3D laserscan van een kerk in een Truviewer.