Blog

Terreinmeting Damianenklooster Sint-Oedenrode

  |   Projecten PelserHartman

Het landschap rondom het Damianenklooster in Sint-Oedenrode wordt, net als het klooster zelf, herbestemd en gerestyled. Om een goed ontwerp te kunnen maken voor de nieuwe indeling van het terrein, zal eerst de bestaande situatie in kaart gebracht moeten worden.


PelserHartman bracht in opdracht van buro ELINGS het landgoed in kaart. Daarbij zijn het verloop van het maaiveld, alle paden, verhardingen, bomen, grasranden, vijvers en vegetatie gemeten en op tekening gezet. Hoogtematen van het terrein zijn van groot belang om de grondbalans in kaart te brengen. Door te meten met zowel GPS-apparatuur als Total Stations zijn alle hoogten gemeten ten opzichte van NAP. Alle gemeten loofbomen zijn per categorie van stamdiameter op tekening vermeld, zodat bepaald kan worden voor welke bomen een kapvergunning benodigd is.

Klik hier voor meer voorbeelden van terreinmetingen en andere projecten.