Blog

Koepelgebouw Frederik Hendrik Kazerne Vught wordt koffie- en theecafe

  |   * Uncategorized

 

De Frederik Hendrik kazerne in Vught

De Frederik Hendrik Kazerne werd in 1936 opgetrokken voor het Eskadron Pantserwagens en later voor de huzaren motorrijders. Tijdens de Duitse bezetting huisvestten de gebouwen de SS Polizei Panzerjäger Ersatzkompagnie (1942) en vanaf 1943 de Landwacht, Landstorm en Jeugdstorm. Na de bevrijding bood de kazerne onderdak aan de Stoottroepen en infanterie-eenheden. De kazerne is rijk aan monumenten o.a. voor de Stoottroepen, Nederlands-Indië en de Genie. Sinds 2004 is het terrein niet meer in gebruik; in het wachtgebouw is een tijdelijke huisvesting (anti-kraak).

 

BOEi zorgt voor de aankoop, renovatie, indeling en inrichting voor de nieuwe functie. Na voltooiing zal BOEi ook de exploitatie van de gebouwen verzorgen. Het koepelgebouw staat buiten deze ontwikkeling.

Nieuwe bestemming Koepelgebouw Vught

Op het voormalig kazerneterrein staat een klein gebouwtje met een opvallende vorm en koperen dak. Dit gebouw krijgt ook een nieuwe functie, net als alle andere gebouwen op het terrein. Het koepelgebouw wordt omgevormd tot koffie- & theecafé La Cupola. Het ontwerp voor dit nieuw te ontwikkelen koffie & en theecafé wordt ontwikkeld door Anne Klein Breteler – architectuur uit Vught. PelserHartman ondersteunt de architect bij de opname, het meetwerk en de technische uitwerking van dit project.

De eerste opname

Men heeft goede onderleggers nodig van de bestaande situatie wanneer men te maken heeft met herbestemmingsprojecten. Ook in dit geval werd het gebouw zorgvuldig ingemeten en uitgetekend. We maakten gebruik van digitale inmeettechnieken.  Klik hier om een pdf van de tekening te zien.