Blog

3D scan brug Kromme Nieuwegracht Utrecht

  |   Projecten PelserHartman

PelserHartman maakte in opdracht van Nebest een 3D scan van een van de bruggen over de Kromme Nieuwegracht in Utrecht. Dit monumentale bouwwerk was toe aan restauratie en werd daarom in kaart gebracht. Een interessante opdracht waarbij we goed rekening moesten houden met de beperkte bereikbaarheid van de brug. Door voorafgaand aan het scannen een gedetailleerd scanplan te maken, konden we toch een eindproduct van hoge kwaliteit leveren. Dit project bewijst nogmaals dat een goede voorbereiding en validatie van scandata van groot belang is voor een goed eindproduct. 

pointcloud brug de Kromme Nieuwegracht

Dit lijkt een foto, maar het is een gekleurde pointcloud van de brug op de Kromme Nieuwegracht in Utrecht

3D Scanplan als basis voor een goed project

Een dergelijke brug inscannen is meestal geen lastig of groot project. Toch is een goede voorbereiding van groot belang. Als er fouten worden gemaakt tijdens het scannen, worden deze vaak pas later in het proces ontdekt. 3D scans zien er in eerste instantie goed uit, met alle objecten duidelijk en herkenbaar in beeld. Dit zegt echter niets over de kwaliteit van de pointclouds.

Bij PelserHartman besteden onze ervaren medewerkers daarom veel tijd aan het maken van het juiste scanplan. Met de vraag van de klant als uitgangspunt wordt een scanplan uitgedacht waarbij we onder meer rekening houden met zaken als standplaatsen, zichtlijnen, licht/donker, veiligheid en allerlei omgevingsfactoren. Daarnaast kijken we kritisch welke scanner het beste past bij de specifieke situatie. Wij hebben zeven verschillende laserscansystemen tot onze beschikking.

In het geval van de brug op de Kromme Nieuwegracht maakten we een scanplan dat onder meer rekening hield met de bereikbaarheid van de brug en de beperkte zichtlijnen. Daarnaast wisten we van tevoren dat de grote hoeveelheid steigers, die al geplaatst waren voor de restauratie van de brug, het werken moeilijker zou maken. Door vooraf goed na te denken over de posities van de scanner, konden we de brug toch geheel en nauwkeurig in kaart brengen.

3D scan brug Kromme Nieuwegracht

3D scannen van een brug op de Kromme Nieuwegracht in het centrum van Utrecht

3D laserscan als eindproduct

Een eindproduct van hoge kwaliteit leveren aan de klant vinden wij het allerbelangrijkste. In sommige gevallen is de 3D scan zelf het eindproduct. Dan is heel belangrijk dat we een zeer goede dataset leveren, die compleet is en correct geïnterpreteerd kan worden. Een opdrachtgever is immers steeds vaker niet zelf op de locatie geweest, waardoor de kans groter is dat de data verkeerd begrepen wordt. Wij kunnen als maker van de scans bepaalde verschijnselen in de data bij onduidelijkheid snel verklaren.

Naast de pointcloud als eindproduct, leveren wij ook vaak producten die voortkomen uit de geregistreerde pointcloud. Voorbeelden hiervan zijn orthogonale projecties van een gekleurde puntenwolk of van een puntenwolk in grijswaarden. Ook maken en leveren wij vaak verschillende soorten 3D viewers. Ook Flythrough video en volledige filmproducties behoren tot de mogelijkheden.

pointcloud brug Kromme Nieuwegracht

Bovenaanzicht van de gekleurde pointcloud van de gescande brug op de Kromme Nieuwegracht in Utrecht

Validatie van scandata en kwaliteitsbewaking

Wanneer wij een pointcloud als eindproduct leveren, zorgen wij ervoor dat de opdrachtgever verzekerd is van goede data. We hebben daarom ons eigen controle- en validatiemethode ontwikkeld, die onder meer succesvol  is toegepast bij het project Binnenhof Den Haag dat wij in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf uitvoerden. Daarnaast is er altijd een ervaren medewerker verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking bovenop de reguliere controles. De opdrachtgever ontvangt een validatierapport dat inzicht geeft in de totstandkoming, controleproces en kwaliteit van de data.

Eindproduct 3D scan brug Kromme Nieuwegracht in Utrecht

In het geval van de brug over de Kromme Nieuwegracht maakten wij voor Nebest een gekleurde pointcloud voor gebruik in volledige versies van autodesk-programma’s zoals Revit, Autocad en Recap. Voor dit Utrechtse bruggenproject maakten we tevens een 3D viewer, in dit geval de viewer Leica Truview Enterprise. Dit is een webviewer waarmee de laserscans bekeken kunnen worden en waarin metingen kunnen worden uitgevoerd. U kunt de brug online bekijken op onze Truviewserver.

Verschillende soorten pointcloudviewers

Een 3D pointcloud viewer of truviewer is een grote meerwaarde van 3D laserscanning. Er zijn verschillende soorten 3D scanviewers beschikbaar, elk met hun eigen voordelen en nadelen. Op de pagina ‘3D pointcloud viewers en truview’ gaan we dieper in op deze materie. Daarnaast bieden we verschillende downloads aan zodat u zelf de verschillende viewers kunt testen. Ga voor onze downloads naar de pagina: 3D voorbeelden downloads.

Lees meer over het 3D imeten van bruggen

PelserHartman heeft veel ervaring met het inmeten van bruggen. Soms zijn de objecten klein, en betreft het een relatief eenvoudige meting. Maar ook de hele grote complexe projecten worden door ons team uitgevoerd. Een mooi voorbeeld van een omvangrijk brugproject was project Galecopperbrug Utrecht. Meer hierover leest u op de pagina 3D scannen Galecopperbrug Utrecht.