Blog

3D inmeten bibliotheek UvA Amsterdam

  |   3D modellen, Architecten, Projecten PelserHartman

De Universiteit van Amsterdam (UvA) krijgt een nieuwe Universiteitsbibliotheek Binnenstad (UB Binnenstad) op het Binnengasthuisterrein. MVSA Architects en Architectenbureau J. Van Stigt maken het architectonisch ontwerp voor het nieuwe studiecentrum annex bibliotheek. Dit doen zij op basis van het structuurontwerp dat destijds gemaakt werd door Bierman Henket architecten.

PelserHartman kreeg de opdracht om een volledige en nauwkeurige 3D inmeting te maken van het complex. We deden de 3D inmeting met laserscanners en maakten vervolgens een 3D REVIT model van de bestaande situatie maakte. Dit 3D model diende als basis voor het ontwerp van de nieuwe Bibliotheek UvA.

overzicht-uva-amsterdam

Situatie project UvA UB binnenstad Amsterdam

3D inmeten bibliotheek UvA

Onze opdracht bestaat uit een volledige 3D inmeting en het maken van een 3D REVIT model van het voormalige Zusterhuis en de 2e Chirurgische kliniek in de driehoek Nieuwe Doelenstraat, Binnengasthuisstraat en Vendelstraat in Amsterdam. Het totale bruto vloeroppervlakte van deze monumentale gebouwen is 9.755 M2. De bestaande situatie vormt de basis voor de uitwerking van het ontwerp voor de toekomstige UB Binnenstad van de Universiteit Van Amsterdam.

UVA_Revitmodel-713

Pointcloud in REVIT

De gevels, de omliggende bebouwing en het terrein meten we in met 3D laserscanners. Op deze manier verzamelen we snel veel data van het gebouw en de omgeving. Voordeel van deze manier van werken, is dat de verzamelde data een zeer uitgebreide opname betreft. Alle data blijft bewaard en is met viewers voor derden beschikbaar. De data kan daarnaast altijd aangesproken worden om in een latere fase nog extra gegevens op te zoeken zonder dat men terug moet keren naar de locatie. De verzamelde data, de zogenaamde puntenwolk/pointcloud, wordt gebruikt in REVIT als onderlegger voor het tekenwerk.

Het meetwerk van de binnenzijde van het gebouw voert PelserHartman uit met een combinatie van meetmethoden. Grote ruimten, en ruimten met complexe vormen meten we in met laserscanners. Deze data koppelen we aan de laserscandata van de gebouwschil aan de buitenzijde zodat een 100% zuivere maatvoering wordt bereikt over het gehele complex. Kleinere ruimten zullen we inmeten met behulp van eenvoudige laserafstandmeters. Voor de vloerhoogten van de verdiepingsvloeren gebruiken we total stations en digitale waterpasinstrumenten.

3378-laserscan-uva-amsterdam

3D laserscandata (pointcloud) van Zustershuis

Introductie 3D laserscanning en orthofoto's

Tevens helpen wij MVSA om nog meer kennis te verkrijgen van 3D laserscanning en het werken met pointclouds. We geven een korte cursus laserscanning 'on the job’ met een instructie ‘tekenen met pointclouds in REVIT’. Naast het REVITmodel maken wij een aantal orthofoto’s van kenmerkende geveldelen. Deze orthogonale foto’s op schaal vormen goede onderleggers voor de werkzaamheden van een bouwhistoricus of voor het maken van gevelrestauratieplannen.

Een REVIT model maak je met bouwkundigen

Het vertalen van de metingen naar een correct 3D REVIT model kan enkel gedaan worden door mensen met een bouwkundige achtergrond. Een REVIT model is geen 3D weergave van de meetgegevens, maar een 3D model van een gebouw. Hierbij modelleren we het gebouw zoals dit in de werkelijkheid is gebouwd. Onze medewerkers zijn gewend om tijdens het meten het gebouw eveneens bouwkundig te analyseren. Wij denken mee, analyseren, adviseren en waarschuwen vooraf voor zaken die problemen kunnen veroorzaken.

Bewaken kwaliteit REVIT model

We bewaken de kwaliteit van het REVIT model door regelmatig modelchecks uit te voeren. Dit gebeurt door op het model een aantal controles los te laten die de compleetheid van het model laten zien, een onderdeel daarvan is de BIM-validatie. Door de BIM-validatie tijdens het proces regelmatig uit te voeren worden er modellen van hoge kwaliteit geleverd. Onze modelleurs kunnen tijdens het uitvoeren van het tekenwerk voorkomende clashes meteen oplossen.

Achtergrondinformatie nieuwe universiteitsbibliotheek

De nieuwe universiteitsbibliotheek

(Bron: Architectenweb)

De nieuwe universiteitsbibliotheek van de UvA moet het hart – de centrale ontmoetingsplek – van de Faculteit der Geesteswetenschappen worden, die op en rond het Binnengasthuisterrein en de Oudemanhuispoort in de Amsterdamse binnenstad geclusterd gaat worden. In de bibliotheek worden, naast de collectie van Geesteswetenschappen, zo’n 1000 studieplekken gerealiseerd. In het gebouw moeten onderwijs en onderzoek elkaar ontmoeten. De nieuwe bibliotheek zal deels in bestaande gebouwen ondergebracht worden.

UVA-Amsterdam

Bestaande situatie binnengasthuisterrein

Bijzonder is dat de bibliotheek ook een publieksfunctie moet gaan vervullen. In de bibliotheek zullen lezingen, discussies en presentaties gehouden worden die een breed publiek zullen aanspreken. Met de bibliotheek zal de oude Amsterdamse binnenstad er weer een klein podium bij krijgen.

Binnenstadscampus

De Universiteit van Amsterdam is in de loop van de jaren verspreid over de gehele stad. Aan die versnippering wil de UvA een einde maken. Het werkt daarom aan concentratie van haar huisvesting in een beperkt aantal gebieden: Science Park Amsterdam (bètafaculteit), Roeterseiland (gammadisciplines), Binnenstad (Geesteswetenschappen) en Amsterdam-Zuidoost (AMC). Door het bij elkaar brengen van voorzieningen en wetenschappers uit verschillende disciplines hoopt de UvA ook de onderlinge samenwerking te stimuleren. MVSA Architects en Architectenbureau J. Van Stigt werkten eerder samen aan Conservatoriumhotel in Amsterdam. Het ontwerp van de nieuwbouw werd daarbij verzorgt door MVSA, de herbestemming en restauratie van de oudbouw werd door Van Stigt gedaan.

Icon Text Image

Projecten in Amsterdam

Amsterdam staat vol met oude gebouwen en monumenten en is daardoor één van de favoriete werkplekken van PelserHartman. De pagina 3D scannen Amsterdam laat een groot aantal van onze 3D laserscan-projecten in Amsterdam zien.

3D scannen Amsterdam