Blog

Inmeting pand Louwschepoort Den Bosch met 3d laser scanner

  |   Projecten PelserHartman

In 2008 heeft de Afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten van de Gemeente ’s-Hertogenbosch een Bouwhistorische rapportage en waardestelling opgesteld. De monumentwaarde van Het Pand wordt daarin als zeer hoog beoordeeld voor zowel planologische en historische stedenbouwkundige situering, historische context, karakteristieke bouwmassa, sociaal- en cultuurhistorische betekenis als architectonische en bouwhistorische betekenis. Gezien de huidige bouwkundige staat van het pand heeft het bestuur van de Stichting Rogier van Heze de wens om het gebouw te restaureren en er een geschikte herbestemming met rendabele exploitatie voor te vinden. Pelser Hartman werd ingeschakeld om met de 3D laser scanner het gebouw in te scannen.

Restauratie en herbestemming “Het Pand” te ’s-Hertogenbosch

Aan het einde van de Louwschepoort te ’s-Hertogenbosch is een belangrijk restant bewaard gebleven van het voormalige zusters van Orthenklooster. Dit object staat bekend onder de naam “Het Pand” en was de voormalige refter van het complex. Het zusters van Orthenklooster is rond 1424 opgericht met behulp van de broeders des gemeenen levens en was aanvankelijk een nonnenklooster. Even later, omstreeks 1444, werd het klooster een zogenaamd dubbelklooster met zowel mannen als vrouwen.

In 1692 kwam het pand in handen van Rogier van Heze die het onderbracht in een naar hem vernoemde stichting en het pand geschikt maakte voor de huisvesting van onvermogende, alleen zijnde mannen en vrouwen. De stichting Rogier van Heze is tot op de dag van vandaag de eigenaar van “Het Pand”.

Het complex bestaat uit 4 bouwdelen:

A: De hoofdvleugel (de refter)
B: Vleugel tegen de zuidelijke kopgevel
C: Uitbreiding uit de 17e eeuw
D: Dwarsvleugel tegen oostelijke zijgevel.

Geschatte footprint: 300 - 325 m2 Het betreft een in schoon metselwerk opgetrokken pand met verdieping onder met rode Hollandse pannen gedekt zadeldak.

Bronnen:

  • ERFGOEDKRACHT Diederik Enneking
  • Afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten van de Gemeente ’s-Hertogenbosch

 

Wist u dat?