Blog

Inmeten en in kaart brengen La Belle Alliance Groningen

  |   Projecten PelserHartman

PelserHartman heeft kantoorgebouw La Belle Alliance (LBA), gelegen aan de rand van het centrum van Groningen, volledig in kaart gebracht. Tevens maakte PH meetcertificaten conform NEN2580 en werd het gebouw getoetst aan het Bouwbesluit en met name het Gebruiksbesluit in het kader van de brandveiligheid. De tekeningen vormden meteen een goede basis voor het maken van de vluchtplannen.

Meetstaten en meetcertificaten

Door het compleet inmeten en uittekenen van het gebouw, waren wij in staat om snel en eenvoudig de exacte oppervlakten te bepalen. De meetresultaten zijn verzameld in het door ons gemaakte meetcertificaat. Hieruit zijn met name exacte oppervlakten per huurder af te leiden, maar ook het oppervlakten per bouwdeel, verdieping, ruimte, etc. Onze NEN-meetstaten vormen vaak de basis van huurcontracten en kostenverdelingen.

Vluchtplannen of vluchtwegplattegronden

Ook hangen er in het gebouw op diverse plaatsen vluchtplannen. Het doel van deze vluchtplannen is dat gebruikers en bezoekers, in geval van brand of andere calamiteiten, zo snel mogelijk het gebouw kunnen verlaten. Uiteraard is het van belang dat mensen vantevoren ontruimings- en vluchtplannen bestuderen zodat men in geval van nood weet hoe te handelen. In de meeste situaties kun je vanaf een bepaalde positie in het gebouw op twee of meerdere manieren vluchten. Dit in verband met het feit dat één vluchtweg niet te gebruiken is doordat zich daar bijvoorbeeld de brand bevindt of dat er veel rook aanwezig is of misschien andere zaken de vluchtweg versperren. Voor meer informatie kunt u terecht op onze informatiepagina over vluchtplannen.