Blog

Centrale maatvoering voor nieuwe entree Van Gogh Museum

  |   Innovaties meet- en tekenwerk, Projecten PelserHartman

Het Van Gogh Museum is verbouwd. Het heeft een zeer indrukwekkende nieuwe glazen entree gekregen, die is opgeleverd binnen planning en budget. PelserHartman ondersteunde Octatube, de producent van deze entree, en de hoofdaannemer Van der Spek met Centrale Maatvoering, 3D laserscanning, nauwkeurig inmeet- en uitzetwerk, voor het soepele verloop van de bouw van dit innovatieve bouwwerk.

De glazen uitbreiding van het Van Gogh Museum is een hoogstandje van constructief glas. De firma Octatube uit Delft is verantwoordelijk voor het technisch ontwerp, de engineering, productie en montage van de nieuwe glasconstructie. Het ontwerp sluit aan op de bestaande tentoonstellingsvleugel. De nieuwe entree bestaat uit 1250 vierkante meter glas en heeft tot 12 meter lange glazen dakliggers en vinnen als onderdeel van de constructie. Het kenmerk van volledig glazen constructies zijn de zeer kleine toleranties, waardoor de maatvoering extreem nauwkeurig moest zijn. Dit is waar PelserHartman haar bijdrage leverde.

Nieuwe entree van het Van Gogh museum

Nieuwe entree van het Van Gogh museum. Foto: Jan-Kees Steenman

Ondersteuning laserscanning bij ontwerp entree Van Gogh Museum

De nieuwe entree moest de curve van de bestaande tentoonstellingsvleugel exact volgen. Wij scanden het bestaande gebouw en genereerde uit de pointcloud een model waarin de dubbele buigingen werden gevangen. De systeemlijnen van de gebogen staalconstructie werd zo gevormd. Octatube kon met dit model de losse onderdelen van de constructie ontwerpen, engineeren en in elkaar lassen, met de zekerheid dat de vorm klopt. PelserHartman leverde geen volledige tekeningen, alleen de puur noodzakelijke maatvoering door de juiste sneden te maken in de pointcloud en 3D polylijnen aan te reiken. Omdat de meetdata om weinig nabewerking vroeg, bleven de kosten laag.

3D scan centrale maatvoering van Gogh museum

Bovenstaande afbeelding laat de 3D inmeting zien die voor aanvang van het project gemaakt werd.

Ondersteuning laserscanning bij bouw

Alle onderdelen van de glas- en staalconstructie van de nieuwe entree zijn volledig geprefabriceerd. Daarbij was het essentieel dat producties vooraf gematched werden met de werkelijke situatie. Laserscanning bood de precisie en volledigheid die hier nodig was. De gemaakte staalconstructie volgt de vorm van de bestaande bouw nauwkeurig, maar door het lassen ontstaan temperatuurverschillen die de precieze maatvoering beïnvloeden. Door de dubbele buiging in het ontwerp zijn deze verschillen van nog grotere invloed. Voorafgaand aan de plaatsing is de grote gebogen staalconstructie daarom in een hal van Octatube in Delft opgebouwd en ingescand.

Op deze manier kregen de ingenieurs van Octatube grip op de werkelijk vorm van het reeds geproduceerde staal en de afwijkingen met het theoretische model. Alle verbindingen tussen de glazen vinnen en de staalconstructie zijn tijdens deze proefassemblage uitgezet op basis van de werkelijke staalgeometrie. De verbindingen konden ze hierdoor met grote precieze aanpassen. Het glas heeft maar weinig stelruimte en komt zo niet onnodig onder spanning te staan bij het stellen van de constructie op de bouwplaats. Ook wist Octatube zeker dat de constructie zou passen, wat een soepele plaatsing zonder onzekerheden en oponthoud garandeerde.

centrale maatvoering staalconstructie entree van Gogh museum

3D inmeting van de nieuwe staalconstructie tijdens de productie.

Centrale maatvoering van Gogh museum voor Octatube en aannemer

PelserHartman voerde tijdens de bouw het inmeet- en uitzetwerk voor zowel Octatube als aannemer Bouwbedrijf Van der Spek uit Pijnacker uit. Deze integratie van meetwerk en verantwoordelijkheden noemen we Centrale Maatvoering. PelserHartman bepaalde met een Total Station zeer nauwkeurig de plaatsen van ankers en matchte zo het ontwerp van Octatube inclusief verbindingspunten in het werk. We namen hierin ook wijzigingen van de aannemer mee, zoals een liftput die onbedoeld een paar cm verschoven is ten opzichte van de tekening. Iedereen doet zijn best fouten te voorkomen, maar de nauwkeurigheid van een staalconstructie met glas ligt hoger dan die van het betonwerk. Exacte meetdata van de as-built is dan essentieel.

Wat is Centrale Maatvoering?

Fouten in maatvoering kunnen leiden tot hoge faalkosten. Om dit te voorkomen werken wij steeds vaker met het concept Centrale Maatvoering. Centrale maatvoering is een nieuw begrip dat met de opkomst van BIM steeds belangrijker wordt. BIM projecten worden steeds groter, waardoor de noodzaak groeit om ook het hoofdstuk maatvoering als belangrijke aparte discipline te zien.

Voordelen Centrale Maatvoering

Centrale maatvoering is het integreren van alle verschillende maatvoeringswerkzaamheden voor, tijdens en eventueel na het bouwproces en het telkens matchen van ontwerp en werkelijkheid. Dit principe brengt de faalkosten naar beneden. Verder kost het ook niets extra als PelserHartman de gehele maatvoering integraal oppakt en uitvoert. Op veel projecten wordt dezelfde maten 3 keer gemeten, vaak op meerdere momenten gedurende een project. Wanneer wij werken voor opdrachtgever, architect, constructeur, installatieadviseur, fabrikanten, aannemer, en onderaannemers wordt ieders belang meegenomen en ontstaan kostenbesparing. Naast de voordelen vooraf kan door regelmatige en complete metingen tijdens de hele bouwfase bijvoorbeeld opgemerkt worden dat een keldervloer begint te bollen door waterdruk. Een aannemer kan hierdoor op tijd maatregelen nemen. Centrale maatvoering haalt de verrassingen uit het proces.

Over de nieuwe entree Van Gogh Museum

De oude ingang van het Van Gogh Museum bij de Paulus Potterstraat is nu verplaatst naar het Museumplein. De nieuwe entree biedt veel voordelen. Het Van Gogh Museum sluit met de nieuwe entree net als het Stedelijk Museum en Rijksmuseum op het Museumplein aan. De nieuwe entree verbetert de bezoekersstroom en biedt meer ruimte voor een goede ontvangst en service aan bezoekers, waardoor het museum een groeiend aantal bezoekers in de toekomst. Bovendien zijn er meer mogelijkheden voor het organiseren van grotere bijeenkomsten en ontvangsten.

Icon Text Image

Projecten in Amsterdam

Amsterdam staat vol met oude gebouwen en monumenten en is daardoor één van de favoriete werkplekken van PelserHartman. De pagina 3D scannen Amsterdam laat een groot aantal van onze 3D laserscan-projecten in Amsterdam zien.

3D scannen Amsterdam